Archus

Archus

ELEVDIALOG MED ARCHUS

ELEVDIALOG MED ARCHUS

Dialogen är ett arbete tillsammans med eleverna för att låta dem förmedla sina upplevelser och önskemål om sin skolgård. Informationen från detta analyseras och tolkas av […]

Framtidens skolor och förskolor i Västerås

Framtidens skolor och förskolor i Västerås

Liksom på många andra platser byggs det många skolor och förskolor i Västerås just nu. Sedan en dryg månad finns det ett funktionsprogram med riktlinjer för […]

Bevara natur på skolgård

Bevara natur på skolgård

Nu byggs det för fullt vid Vittinge förskola där Archus landskap har ritat skolgården. Spännande att se det växa fram!Skolgårdens utformning tillåter den bevarade intilliggande skogen […]

Archus är med i startgroparna

Archus är med i startgroparna

Skapandet av en hållbar och tilltalande skolmiljö börjar redan i de tidiga planeringsstadierna. Inplaceringar är ett snabbt och enkelt arbetssätt att använda sig av för planering […]

Lokaler för anpassade grundskolan

Lokaler för anpassade grundskolan

Sveriges kommuner står inför utmaningen att utöka antalet platser i anpassade grundskolan (tidigare benämnt grundsärskola) Kommuner i hela landet upplever en markant ökning av antalet elever […]

Under ytan – vikten av färg

Under ytan – vikten av färg

Vad man tycker om färg och vilken kulör man gillar är personligt. Men färgsättning i en skolmiljö är så mycket mer än bara tycke och smak. […]

En skola för alla – inkluderande designprinciper

En skola för alla – inkluderande designprinciper

Många elever i skolan – ca 10 procent enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten – har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (förkortat NPF), tex ADHD, autism, språkstörning och dyslexi. Hur den […]

Archus besöker Kvarngärdesskolan

Archus besöker Kvarngärdesskolan

På Kvarngärdet i Uppsala börjar ett nytt grundskolecampus ta form. På den gamla skoltomten växer tre byggnader fram som ska ge plats för Uppsalas största grundskola […]

Archus uppdrag: Skolor för 7000 elever och studenter

Archus uppdrag: Skolor för 7000 elever och studenter

Skolbyggandet i Sverige har ökat kraftigt under senare år. Det beror både på ett ökande elevantal, utbyggnad av nya stadsdelar och bostadsområden och på att äldre […]

Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023

Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023

Archus är stolta över att tillkännage Vakansa som vinnare av Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023. Priset instiftades för att belysa och hjälpa innovationer som har potential att på […]

Vi på Archus arbetar framgångsrikt med dialoger och workshops i olika typer av uppdrag

Vi på Archus arbetar framgångsrikt med dialoger och workshops i olika typer av uppdrag

God kommunikation och att tidigt tydliggöra viktiga strategiska vägval är några av de viktigaste faktorerna för att skapa en bra och smidig process och säkerställa en […]

Detaljplan för Enigheten 14 i centrala Karlstad har vunnit laga kraft!

Detaljplan för Enigheten 14 i centrala Karlstad har vunnit laga kraft!

Nu finns byggrätt för ca 40 tillkommande bostäder för ett mer levande Tingvallastaden. Archus har i ett tätt samarbete med uppdragsgivaren Berglöf Invest AB och Karlstad […]

Vi på Archus erbjuder våra kunder ett unikt helhetserbjudande

Vi på Archus erbjuder våra kunder ett unikt helhetserbjudande

Med Archus stadsbyggnad levererar vi effektiva, hållbara och genomförbara projekt inom tidiga skeden och detaljplaner  Vi på Archus erbjuder våra kunder ett unikt helhetserbjudande inom stadsbyggnad […]

Emaushallen

Emaushallen

Emaushallen är en nybyggd sporthall i Västerås som ska nyttjas av skola och föreningsliv. Sporthallen utmärker sig genom två ambitioner: Att minska klimatavtrycket genom en hållbar […]

Archus VD för Arkitektur Per Ångquist

Archus VD för Arkitektur Per Ångquist

Det har nu gått en månad sedan du började din roll som VD för Archus Arkitektur. Vilka är dina första intryck?Det finns massor av första intryck… […]

Återbruk förenar, engagerar och minskar miljöpåverkan

Återbruk förenar, engagerar och minskar miljöpåverkan

Klimatförändring och degradering av den biologiska mångfalden är en av vår tids stora utmaningar. En övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig om vi ska nå FN: […]

Källberga hållbar stadsutveckling på landsbygden

Källberga hållbar stadsutveckling på landsbygden

Ett helhetsuppdrag för alla livssituationerKällberga är beläget i den nordligare delen av Nynäshamns kommun med direkta anknytningar till Ösmo. Källberga planeras för att bli ett nytt […]

Archus bidrar till liv i Sundsvall

Archus bidrar till liv i Sundsvall

När Länsförsäkringar skulle flytta till nya lokaler i centrala Sundsvall, fick Archus inredningsarkitekter möjligheten att hjälpa dom att utveckla sitt nya kontor. Kontorets utformning blev en […]

Archus Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

Archus Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

En inblick från några av våra experter på tillgänglighetStor del av vårt arbete handlar om att rådge under projektering, till våra egna kollegor men även arkitektkollegor […]

Fredriksdal en ny stadsdel i Västerås

Fredriksdal en ny stadsdel i Västerås

Archus arbetar just nu med flera spännande projekt i utvecklandet av Fredriksdal, en ny stadsdel i Västerås kommun.Denna vackert belägna plats, inbäddad i ett levande skogslandskap […]

Archus Hållbarhetsinnovationspris

Archus Hållbarhetsinnovationspris

Syfte:Prisets syfte är att belysa och hjälpa innovationer som har potential att på ett konkret sätt bidra till en mer hållbar värld.Skicka ansökan till: Pris@archus.se Tidplan:• […]

Per Ångquist ny vd för Archus arkitektur AB och medlem i koncernledningen för Archus AB

Per Ångquist ny vd för Archus arkitektur AB och medlem i koncernledningen för Archus AB

Styrelsen ordförande för Archus Arkitektur AB tillika koncernchefen för Archus AB, Gustav Källén har utsett Per Ångquist som ny vd för Archus Arkitektur AB. Per tillträder […]

Nu har vi lagt grunden

Nu har vi lagt grunden

…för en hållbarare Stadsdel. Grundplattan är nu gjuten och grundläggningen med källarvåning börjar ta form för den första etappen av Greenhouse Stockholm, där Archus som även […]

Föreläsning med Pernilla Hagbert, KTH

Föreläsning med Pernilla Hagbert, KTH

Vad krävs för ett hållbart samhälle på riktigt och vad krävs i ett paradigmskifte för hållbart samhällsbyggande? Det var frågor som Pernilla Hagbert forskare vid institutionen […]

Archus stärker sin kunskap i nya Citylab 4.0

Archus stärker sin kunskap i nya Citylab 4.0

Inom stadsutveckling finns det stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. Genom att planera proaktivt från början kan effekter nås i utförandeskedet på ett effektivt […]