Emaushallen

Emaushallen är en nybyggd sporthall i Västerås som ska nyttjas av skola och föreningsliv. Sporthallen utmärker sig genom två ambitioner:
Att minska klimatavtrycket genom en hållbar stomme, återbruk samt med hjälp av innovativa lösningar skapa en trygg miljö för alla som använder hallen.

Emaushallen byggs mellan Emaus idrottsplats och Emausskolan och kommer stå klar under hösten 2023. Den innehåller en fullstor idrottshall och ett rörelserum och även den lokala fotbollsklubbens kansli.

Hållbara material och återbruk
Viktiga värden i projektet var att minska klimatbelastningen. Byggnaden har därför stomme av trä - limträstomme i hallen och i KL-trä i övriga delar. Fasaderna är i värmebehandlat barrträ med robust sockelvåning i återvunnet tegel. På träfasaderna skapar träribbor en "puls" som fortsätter runt byggnaden. Projektet är med i forskningsprojektet "Bygg med bättre begagnat" som koordineras av RISE. och har målet att öka mängden byggprodukter som återbrukas. Förutom fasaden ingår också återbruk av produkter som inredning (ribbstolar tex), toalettstolar och handfat.

Byggd för trygghet - idrottshallen utan omklädningsrum
Omklädningsrum och duschar upplevs ofta otrygga av skolelever, visar undersökningar från bland annat antimobbingsorganisationen Friends och Skolinspektionen. Undersökningar visar också att endast sex av tio högstadieelever duschar efter idrotten. Det finns dessutom forskning som visar att frånvaro från idrotten kan vara starten till mer omfattande skolfrånvaro. Att sänka tröskeln så att alla elever kan känna sig trygga i idrottsundervisningen var därför en central fråga i utformningen av Emaushallen.

Den största förändringen är att slopa de traditionella omklädningsrummen. Ombyte och dusch sker i stället i individuella bås samlade i en "hub" som också innehåller toaletter och plats att sitta och vänta på kompisar. Ingen behöver oroa sig för att bli iakttagen eller i värsta fall filmad och idrottsläraren kan hålla uppsikt över hela klassen. Det är också en könsneutral lösning där inga speciallösningar pga kön, religion etc behövs.

Synlighet och delaktighet
En annan viktig trygghetsaspekt i utformningen var att undvika mörka korridorer, svängar och "prång" i byggnaden. Kommunikationsytorna är därför förlagda i fasad och dagsljusbelysta. Bredden är också anpassad till att det ska kännas bekvämt att mötas och till att rummen ska fylla en social funktion och uppmuntra till spontan rörelse. Inne i hallen finns en gradängtrappa för större och mindre samlingar. Gradängen har också en "hylla" som kan användas för stretching eller uppvärmning på löpband eller liknande.

Gradängtrappan ger både visuell och fysisk kontakt med ett rörelserum på övre plan som kan användas fristående men också tillsammans med idrottshallen. Det ger möjlighet för elever (eller lagmedlemmar) som tex på grund av en skada inte kan delta i aktiviteterna i hallen att kunna träna och vara delaktiga efter sina förutsättningar.

Emaushallen

Emaushallen är en nybyggd sporthall i Västerås som ska nyttjas av skola och föreningsliv. Sporthallen utmärker sig genom två ambitioner:
Att minska klimatavtrycket genom en hållbar stomme, återbruk samt med hjälp av innovativa lösningar skapa en trygg miljö för alla som använder hallen.

Emaushallen byggs mellan Emaus idrottsplats och Emausskolan och kommer stå klar under hösten 2023. Den innehåller en fullstor idrottshall och ett rörelserum och även den lokala fotbollsklubbens kansli.

Hållbara material och återbruk
Viktiga värden i projektet var att minska klimatbelastningen. Byggnaden har därför stomme av trä - limträstomme i hallen och i KL-trä i övriga delar. Fasaderna är i värmebehandlat barrträ med robust sockelvåning i återvunnet tegel. På träfasaderna skapar träribbor en "puls" som fortsätter runt byggnaden. Projektet är med i forskningsprojektet "Bygg med bättre begagnat" som koordineras av RISE. och har målet att öka mängden byggprodukter som återbrukas. Förutom fasaden ingår också återbruk av produkter som inredning (ribbstolar tex), toalettstolar och handfat.

Byggd för trygghet - idrottshallen utan omklädningsrum
Omklädningsrum och duschar upplevs ofta otrygga av skolelever, visar undersökningar från bland annat antimobbingsorganisationen Friends och Skolinspektionen. Undersökningar visar också att endast sex av tio högstadieelever duschar efter idrotten. Det finns dessutom forskning som visar att frånvaro från idrotten kan vara starten till mer omfattande skolfrånvaro. Att sänka tröskeln så att alla elever kan känna sig trygga i idrottsundervisningen var därför en central fråga i utformningen av Emaushallen.

Den största förändringen är att slopa de traditionella omklädningsrummen. Ombyte och dusch sker i stället i individuella bås samlade i en "hub" som också innehåller toaletter och plats att sitta och vänta på kompisar. Ingen behöver oroa sig för att bli iakttagen eller i värsta fall filmad och idrottsläraren kan hålla uppsikt över hela klassen. Det är också en könsneutral lösning där inga speciallösningar pga kön, religion etc behövs.

Synlighet och delaktighet
En annan viktig trygghetsaspekt i utformningen var att undvika mörka korridorer, svängar och "prång" i byggnaden. Kommunikationsytorna är därför förlagda i fasad och dagsljusbelysta. Bredden är också anpassad till att det ska kännas bekvämt att mötas och till att rummen ska fylla en social funktion och uppmuntra till spontan rörelse. Inne i hallen finns en gradängtrappa för större och mindre samlingar. Gradängen har också en "hylla" som kan användas för stretching eller uppvärmning på löpband eller liknande.

Gradängtrappan ger både visuell och fysisk kontakt med ett rörelserum på övre plan som kan användas fristående men också tillsammans med idrottshallen. Det ger möjlighet för elever (eller lagmedlemmar) som tex på grund av en skada inte kan delta i aktiviteterna i hallen att kunna träna och vara delaktiga efter sina förutsättningar.

Dela denna nyhet
Datum

4 oktober, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Archus arkitektur Hållbarhet