Archus Hållbarhetsinnovationspris

Archus Hållbarhetsinnovationspris

Syfte:
Prisets syfte är att belysa och hjälpa innovationer som har potential att på ett konkret sätt bidra till en mer hållbar värld.
Skicka ansökan till: Pris@archus.se

Tidplan:
• Ansökning - senast 10 november 2023
• Vinnare koras - december 2023

Kriterier:
Enskild person eller företag kan ansöka. Priset delas ut till en ny innovation eller affärsidé som bidrar till ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet i den svenska bygg- och
fastighetssektorn. Ansökningen ska gälla en i startgroparna för lansering, eller nyligen lanserad (tidigast 2020) kommersiellt gångbar innovation eller affärsidé. Urvalskriterier är samhällsvinst sett till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt genomförbarhet.

Jury:
• Elisabeth Stadler - Miljöchef, PEAB
• Alexandra Rosenqvist - Miljö- och hållbarhetsanschef, Beijer
• Joanna Berg - Regionchef Stockholm Mälardalen Living, NREP
• Gustav Källén - VD, Archus
• Mikael Hassel - Hållbarhetsansvarig, Archus

Pris:
Prissumma på 50 000 kr med ändamål att återinvesteras i verksamheten för fortsatt innovation.
Ansök till Pris@archus.se

Archus Hållbarhetsinnovationspris

Syfte:
Prisets syfte är att belysa och hjälpa innovationer som har potential att på ett konkret sätt bidra till en mer hållbar värld.
Skicka ansökan till: Pris@archus.se

Tidplan:
• Ansökning - senast 10 november 2023
• Vinnare koras - december 2023

Kriterier:
Enskild person eller företag kan ansöka. Priset delas ut till en ny innovation eller affärsidé som bidrar till ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet i den svenska bygg- och
fastighetssektorn. Ansökningen ska gälla en i startgroparna för lansering, eller nyligen lanserad (tidigast 2020) kommersiellt gångbar innovation eller affärsidé. Urvalskriterier är samhällsvinst sett till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt genomförbarhet.

Jury:
• Elisabeth Stadler - Miljöchef, PEAB
• Alexandra Rosenqvist - Miljö- och hållbarhetsanschef, Beijer
• Joanna Berg - Regionchef Stockholm Mälardalen Living, NREP
• Gustav Källén - VD, Archus
• Mikael Hassel - Hållbarhetsansvarig, Archus

Pris:
Prissumma på 50 000 kr med ändamål att återinvesteras i verksamheten för fortsatt innovation.
Ansök till Pris@archus.se

Dela denna nyhet
Datum

29 september, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Hållbarhet