Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

En bred materialpalett är ett viktigt redskap i landskapsarkitektens verktygslåda

För landskapsarkitekter är det ofta platsens förutsättningar och omgivning som styr gestaltningen och där med också våra materialval. Relationen mellan platsen, omgivningen och de lokala förutsättningarna blir grunden i den landskapsarkitektur vi skapar.

Material- och växtval kan därför ta vara på en plats kvaliteter och befintliga värden som utgångspunkt i en ny gestaltning. Materialval kan också styra hur platsen används eller omskapas till något helt nytt. Till exempel kan vild natur tas in till staden för att skapa gröna oaser och förbättra mikroklimatet på en plats och med hjälp av markmaterial kan vi till exempel signalera övergången från en gångväg till en trafikerad bilväg.

Perennplanteringar och trädens kronor skapar både rumslighet och stärker de biologiska värdena beroende på vilka arter som väljs och vilket uttryck man vill åstadkomma. Olika kulörer på utrustning kan signalera vilken känsla man vill skapa, kanske vill man ha en färgstark aktiv skolgård eller mer harmoniska, jordnära kulörer som kan smälta in i ett naturområde. Ja, listan över olika sätt som landskapsarkitekter jobbar med materialval kan fortsätta långt!

Ett exempel där vi på Archus Landskap arbetat med mångfald i materialval är i projektet Järntorget, ett torg som ligger i centrala Fagersta och har en lång historia och en tydlig koppling till järnbruket. En gedigen analys av platsens historik, karaktär och befintliga värden ledde fram till ett gestaltningsförslag som bygger på återbruk och förstärkning av platsens kvaliteter.

Materialpaletten plockar upp material som finns i området i form av tegel, smide och trä samt torgets befintliga natursten som återbrukats och integrerats i den nya gestaltningen. Nya inslag av järn på mark och i utrustning kopplar till historiken med järnbruket. Fyra stora bevarade träd, tillsammans med moderniserad belysning av samma typ som den som stod på torget och återanvänd utrustning gör att torget ytterligare bevarar sin historiska prägel. Materialval där gammalt och nytt möts för att skapa mångfald och identitet.

Om Archus

Archus startade 1986 i Västerås som ett nytänkande arkitektföretag med ambitionen att förändra morgondagens samhälle. Vi är genuint intresserade av samhällsutveckling och levererar hållbara lösningar som går att förverkliga. Idag är Archuskoncernen en rådgivare som tar idé till genomförande och består av kompetenser inom Arkitektur, Fastighetsutveckling, Projektledning och Transaktionsrådgivning. Vi över 100 medarbetare fördelade på fem kontor i Västerås, Stockholm, Uppsala, Linköping och Borlänge men med projekt över hela landet.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.