Under ytan – vikten av färg

Under ytan – vikten av färg

Vad man tycker om färg och vilken kulör man gillar är personligt. Men färgsättning i en skolmiljö är så mycket mer än bara tycke och smak. Här är färg också ett verktyg för att underlätta orienteringen i en byggnad och skapa tydlighet i rumsuppfattningen både för seende och för personer med nedsatt kognitiv förmåga eller synnedsättning.

Det är utmanade att arbeta fram en invändig färgpalett som både stimulerar det sinnliga i upplevelsen av rummet samtidigt som mer hårda värden, som ljushetskontraster av ingående kulörer, måste uppfyllas, säger Malin Chapo, inredningsarkitekt på Archus.Den senaste skolan där Malin var involverad var Carlforsska gymnasiet i Västerås där den interiöra kulörsättningen tydligt hjälpte till att visa byggandens olika funktioner och avdelningar. Kulörkonceptet arbetats fram med målsättningen att underlätta orienteringen i byggnaderna, både för elever, personal och besökare. Här har det varit särskilt viktigt då lokalerna ska användas i anpassad gymnasieskola (tidigare benämnt särskola).

En inredningskollega till Malin på Archus är Åsa Ericson Borgh som också har arbetat med många skolprojekt de senaste åren. Hon berättar att hon gärna arbetar utifrån en konceptuell idé som den interiöra färg- och materialpaletten kan byggas utifrån. Det behöver inte alltid vara synligt i slutresultatet vilket tema man utgått utifrån, men ofta är det ett värdefullt kommunikationsverktyg i processen med beställare och verksamhet att man tack vare konceptet har en gemensam referensram och målbild att ta beslut utifrån.

- När Archus ritade Vallaskolan i Sala, tog vi t e x fram ett interiört gestaltningstema för de olika hemvistena som utgick från olika naturtyper som finns i Salas närhet; mossen, ängen, och dammen. Utifrån de temana byggde vi upp en färg- och materialpalett som sedan följde med under hela inredningsprocessen – från projekteringen av fast inredning, till upphandlingen av den lösa inredningen, ända till skyltnamnen på de olika hemvistena, berättar Åsa.

I det här projektet blev gestaltningstemat i allra högsta grad synligt i slutresultatet. Det var också så roligt att se att verksamheten uppskattade sin platsförankrade interiöra gestaltning så mycket som de gjorde. De sa att de kände att den verkligen var gjord bara för dem!

Under ytan – vikten av färg

Vad man tycker om färg och vilken kulör man gillar är personligt. Men färgsättning i en skolmiljö är så mycket mer än bara tycke och smak. Här är färg också ett verktyg för att underlätta orienteringen i en byggnad och skapa tydlighet i rumsuppfattningen både för seende och för personer med nedsatt kognitiv förmåga eller synnedsättning.

Det är utmanade att arbeta fram en invändig färgpalett som både stimulerar det sinnliga i upplevelsen av rummet samtidigt som mer hårda värden, som ljushetskontraster av ingående kulörer, måste uppfyllas, säger Malin Chapo, inredningsarkitekt på Archus.Den senaste skolan där Malin var involverad var Carlforsska gymnasiet i Västerås där den interiöra kulörsättningen tydligt hjälpte till att visa byggandens olika funktioner och avdelningar. Kulörkonceptet arbetats fram med målsättningen att underlätta orienteringen i byggnaderna, både för elever, personal och besökare. Här har det varit särskilt viktigt då lokalerna ska användas i anpassad gymnasieskola (tidigare benämnt särskola).

En inredningskollega till Malin på Archus är Åsa Ericson Borgh som också har arbetat med många skolprojekt de senaste åren. Hon berättar att hon gärna arbetar utifrån en konceptuell idé som den interiöra färg- och materialpaletten kan byggas utifrån. Det behöver inte alltid vara synligt i slutresultatet vilket tema man utgått utifrån, men ofta är det ett värdefullt kommunikationsverktyg i processen med beställare och verksamhet att man tack vare konceptet har en gemensam referensram och målbild att ta beslut utifrån.

- När Archus ritade Vallaskolan i Sala, tog vi t e x fram ett interiört gestaltningstema för de olika hemvistena som utgick från olika naturtyper som finns i Salas närhet; mossen, ängen, och dammen. Utifrån de temana byggde vi upp en färg- och materialpalett som sedan följde med under hela inredningsprocessen – från projekteringen av fast inredning, till upphandlingen av den lösa inredningen, ända till skyltnamnen på de olika hemvistena, berättar Åsa.

I det här projektet blev gestaltningstemat i allra högsta grad synligt i slutresultatet. Det var också så roligt att se att verksamheten uppskattade sin platsförankrade interiöra gestaltning så mycket som de gjorde. De sa att de kände att den verkligen var gjord bara för dem!

Dela denna nyhet
Datum

14 december, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Archus arkitektur Hållbarhet Inredningsarkitektur Nyhet Skolprojekt