Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

Archus stärker sin kunskap i nya Citylab 4.0

Inom stadsutveckling finns det stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. Genom att planera proaktivt från början kan effekter nås i utförandeskedet på ett effektivt sätt. För att stärka arbetet i detta skede ser Archus en stor fördel i att ha kunskap i de certifieringssystem och verktyg som finns tillgängliga på marknaden.

Ett exempel på ett certifieringssystem som tar ett helhetsgrepp kring hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingsprojekt är Citylab. Med hjälp av Citylab organiseras och struktureras arbetet för att säkerställa att en stadsdels kan utvecklas med hållbarhet i fokus utifrån de förutsättningar som finns. Hållbarhetsarbetet blir då en integrerad del av stadsutvecklingen och det läggs stort fokus vid att nyttja synergier och verktyg för att hantera målkonflikter.

Archus har sedan tidigare flertalet certifierade Citylabsamordnare och nyligen har vi även stärkt kompetensen och förståelsen för den senaste manualversionen då Archus hållbarhetsspecialist Karin Mannerfelt blivit Certifierad Citylabsamordnare i manual 4.0. I och med detta kan Archus erbjuda våra kunder samordning och rådgivning kopplat till både den tidigare och den nya manualen av Citylab. 

En annan utbildning som flera av Archus medarbetare genomfört nyligen är Diplomerad strateg hållbar stadsplanering. Denna utbildning tar ett bredare grepp om hållbarhetsarbetet i stadsutveckling och introducerar flera olika verktyg som kan vara aktuella för olika projekt.

Läs gärna tidigare nyhet https://www.archus.se/diplomerad-strateg/

Inom Archus finns ett affärsområde inom tidiga skeden och detaljplaner - Archus plan. Ett nätverk där det diskuteras flertalet frågor kopplat till hållbar stadsutveckling och erfarenheter utbyts. Genom nätverket tar vi både vara på den kompetens som tagits med från olika utbildningar. Vi diskuterar även hur det är möjligt att applicera våra kompetenser i olika typer av uppdrag, för att bidra både till en hållbar stadsutveckling och affärsnytta för våra kunder. 


Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.