Campus Borlänge

Campus Borlänge

Det tidigare Domus-varuhuset byggs om och till för att inhysa framtidens utbildning och forskning. Med en återbrukad stomme minimeras koldioxidsläppen och samtidigt aktiveras en central plats i staden på nytt.

Den nya årsringen får i huvudsak en träfasad med klassisk symmetri och indelning med friser och listverk. Taken utformas med terrasser och forskning med utevistelse bland Liljeqvistska parkens trädkronor.

Här kan ni se Archus arkitekt Johan Roos visa det nya campusbygget, där man på ett nytt sätt återbrukat delar av den gamla byggnaden.

Projekt: Campus Borlänge
Fastighetsägare: Diös
Hyresgäst: Högskolan Dalarna
Arkitektur och Landskap: Archus

Archus Johan Roos Arkitekt

Campus Borlänge

Det tidigare Domus-varuhuset byggs om och till för att inhysa framtidens utbildning och forskning. Med en återbrukad stomme minimeras koldioxidsläppen och samtidigt aktiveras en central plats i staden på nytt.

Den nya årsringen får i huvudsak en träfasad med klassisk symmetri och indelning med friser och listverk. Taken utformas med terrasser och forskning med utevistelse bland Liljeqvistska parkens trädkronor.

Här kan ni se Archus arkitekt Johan Roos visa det nya campusbygget, där man på ett nytt sätt återbrukat delar av den gamla byggnaden.

Projekt: Campus Borlänge
Fastighetsägare: Diös
Hyresgäst: Högskolan Dalarna
Arkitektur och Landskap: Archus

Archus Johan Roos Arkitekt