Lokaler för anpassade grundskolan

Lokaler för anpassade grundskolan


Sveriges kommuner står inför utmaningen att utöka antalet platser i anpassade grundskolan (tidigare benämnt grundsärskola) Kommuner i hela landet upplever en markant ökning av antalet elever som skrivs in i anpassade grundskolor. Enligt Skolverkets statistik ”Elever i grundsärskolan Läsår 2021/22” har elevunderlaget ökat med 50% de senaste fem åren.

Vi på Archus kan hjälpa kommuner och fastighetsägare att se över lokalbehovet och skapa trygga lärmiljöer i både om- och nybyggnation.

Lokalbehovet anpassade grundskolor är svåra att bedöma. Elevunderlaget ändras med tiden och det saknas styrdokument och nyckeltal för den fysiska miljön. Kommunerna jobbar ofta med lokalanpassningar i befintliga byggnader alternativt bygger nya lokaler i samband med nybyggnation av grundskolor. LOA/elev i grundskolor varierar mellan 10–13 kvm i nybyggnationer men den anpassade grundskolan har mycket större platsbehov på grund av mindre gruppstorlekar och större personaltäthet.

Undervisningen i anpassade grundskolan innebär stora individuella anpassningar. Därför ska lokalerna om möjligt placeras i närhet till grundskolans lokaler, intill den respektive årskursen för att kunna samarbeta och samnyttja lokalerna, till exempel samorganisera fritidshem. Samtidigt ska lokalerna vara avskilda från grundskolans verksamhet för att ge trygghet och studiero.

Läroplanen för anpassade grundskolan ((Lgsär22) lägger stor vikt vid praktiska och estetiska ämnen, musik och motorik och det är viktigt att det finns rätt förutsättningar i den fysiska miljön för dessa ämnen.

Skoldagen innebär stora utmaningar för eleverna och därför behöver det finnas platser där man kan dra sig undan och koppla bort intryck. Vilrum och sinnesrum där individen själv med enkla medel kan förändra rummets karaktär kan bidra till elevernas återhämtning och öka självförtroendet och känslan av att kunna påverka sin omgivning. Det ska även finnas tillräckligt med arbetsplatser och vilrum för personal i närheten av eleverna. 

I nya Gäddgårdsskolan i Arboga har vi ritat lokaler för anpassad grundskola för ca 40 elever. Hemvisterna är samlade och placerade ovanpå varandra på tre våningar, avskilda men ändå nära grundskolans övriga verksamheter.
Eleverna kan få den bästa möjliga individuella undervisningen, antingen i särskolans egna, avskilda lokaler eller i skolans övriga lokaler. Särskolans stadium är alltid granne med grundskolans respektive stadium, för att lätt kunna hitta synergier både i den fysiska miljön och i den organisatoriska strukturen. Hela byggnaden är tillgänglig för elever och vuxna med fysiska funktionsnedsättningar, men även för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Dova färger, god orienterbarhet i byggnaden och mångfald av olika miljöer ger stöd för alla.

Träningsskolans lokaler är särskilt anpassade för elever med svåra funktionshinder. Här är det viktigt att det finns taktraverser, breda kommunikationsstråk, extra förvaring, plats för rörelse, praktiska och kreativa aktiviteter eller för ett lugnande bad.
Alla sinnen ska aktiveras! Syn, hörsel, känsel och balans.

Lokaler för anpassade grundskolan


Sveriges kommuner står inför utmaningen att utöka antalet platser i anpassade grundskolan (tidigare benämnt grundsärskola) Kommuner i hela landet upplever en markant ökning av antalet elever som skrivs in i anpassade grundskolor. Enligt Skolverkets statistik ”Elever i grundsärskolan Läsår 2021/22” har elevunderlaget ökat med 50% de senaste fem åren.

Vi på Archus kan hjälpa kommuner och fastighetsägare att se över lokalbehovet och skapa trygga lärmiljöer i både om- och nybyggnation.

Lokalbehovet anpassade grundskolor är svåra att bedöma. Elevunderlaget ändras med tiden och det saknas styrdokument och nyckeltal för den fysiska miljön. Kommunerna jobbar ofta med lokalanpassningar i befintliga byggnader alternativt bygger nya lokaler i samband med nybyggnation av grundskolor. LOA/elev i grundskolor varierar mellan 10–13 kvm i nybyggnationer men den anpassade grundskolan har mycket större platsbehov på grund av mindre gruppstorlekar och större personaltäthet.

Undervisningen i anpassade grundskolan innebär stora individuella anpassningar. Därför ska lokalerna om möjligt placeras i närhet till grundskolans lokaler, intill den respektive årskursen för att kunna samarbeta och samnyttja lokalerna, till exempel samorganisera fritidshem. Samtidigt ska lokalerna vara avskilda från grundskolans verksamhet för att ge trygghet och studiero.

Läroplanen för anpassade grundskolan ((Lgsär22) lägger stor vikt vid praktiska och estetiska ämnen, musik och motorik och det är viktigt att det finns rätt förutsättningar i den fysiska miljön för dessa ämnen.

Skoldagen innebär stora utmaningar för eleverna och därför behöver det finnas platser där man kan dra sig undan och koppla bort intryck. Vilrum och sinnesrum där individen själv med enkla medel kan förändra rummets karaktär kan bidra till elevernas återhämtning och öka självförtroendet och känslan av att kunna påverka sin omgivning. Det ska även finnas tillräckligt med arbetsplatser och vilrum för personal i närheten av eleverna. 

I nya Gäddgårdsskolan i Arboga har vi ritat lokaler för anpassad grundskola för ca 40 elever. Hemvisterna är samlade och placerade ovanpå varandra på tre våningar, avskilda men ändå nära grundskolans övriga verksamheter.
Eleverna kan få den bästa möjliga individuella undervisningen, antingen i särskolans egna, avskilda lokaler eller i skolans övriga lokaler. Särskolans stadium är alltid granne med grundskolans respektive stadium, för att lätt kunna hitta synergier både i den fysiska miljön och i den organisatoriska strukturen. Hela byggnaden är tillgänglig för elever och vuxna med fysiska funktionsnedsättningar, men även för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Dova färger, god orienterbarhet i byggnaden och mångfald av olika miljöer ger stöd för alla.

Träningsskolans lokaler är särskilt anpassade för elever med svåra funktionshinder. Här är det viktigt att det finns taktraverser, breda kommunikationsstråk, extra förvaring, plats för rörelse, praktiska och kreativa aktiviteter eller för ett lugnande bad.
Alla sinnen ska aktiveras! Syn, hörsel, känsel och balans.

Dela denna nyhet
Datum

14 december, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Anpassade grundskolor Archus Archus arkitektur Arkitektur Grundskola Hållbarhet Nyhet Skola