ELEVDIALOG MED ARCHUS

ELEVDIALOG MED ARCHUS

Dialogen är ett arbete tillsammans med eleverna för att låta dem förmedla sina upplevelser och önskemål om sin skolgård. Informationen från detta analyseras och tolkas av oss på Archus för att ingå som en del av faktainsamlingen i uppdrag vi är involverade i. Resultatet arbetar vi sedan in i projektet för att säkerställa en bra slutprodukt som är väl förankrad hos användarna, i detta fall eleverna. Utförande -I dialogform ges målgruppen möjlighet att i samspel med platsen visa och berätta hur de använder miljöerna samt vilka platser och element som har betydelse för dem. Elevdialogen utförs i tre steg.

Del 1 – ”Mentala kartor” där alla elever får möjlighet att rita och beskriva sin upplevelse av skola och gård.
Del 2 – ”Promenad/gåtur” i lekfullt format på skolan och gården. Här medverkar ca.2st representanter från varje klass som visar på hur de använder platsen samt vilka önskemål som finns.
Del 3 - Tolkning av resultat samt återkopplande presentationsmaterial till eleverna och pedagoger.

Referensuppdrag Archus elevdialog:
Gäddeholmsskolan, uppdragsgivare Västerås Stad
Ryttersborgsskolan, uppdragsgivare Hemsö Development AB
Tunboskolan, uppdragsgivare Hallstahammars kommun
Fridnässkolan, uppdragsgivare Västerås Stad
Irstaskolan, uppdragsgivare Västerås Stad
Näslundsskolan, uppdragsgivare Hallstahammars kommun

Bilder: Exempel på resultat från elevdialog på Gäddeholmsskolan i Västerås inför byggande av en ny skola F-9.

ELEVDIALOG MED ARCHUS

Dialogen är ett arbete tillsammans med eleverna för att låta dem förmedla sina upplevelser och önskemål om sin skolgård. Informationen från detta analyseras och tolkas av oss på Archus för att ingå som en del av faktainsamlingen i uppdrag vi är involverade i. Resultatet arbetar vi sedan in i projektet för att säkerställa en bra slutprodukt som är väl förankrad hos användarna, i detta fall eleverna. Utförande -I dialogform ges målgruppen möjlighet att i samspel med platsen visa och berätta hur de använder miljöerna samt vilka platser och element som har betydelse för dem. Elevdialogen utförs i tre steg.

Del 1 – ”Mentala kartor” där alla elever får möjlighet att rita och beskriva sin upplevelse av skola och gård.
Del 2 – ”Promenad/gåtur” i lekfullt format på skolan och gården. Här medverkar ca.2st representanter från varje klass som visar på hur de använder platsen samt vilka önskemål som finns.
Del 3 - Tolkning av resultat samt återkopplande presentationsmaterial till eleverna och pedagoger.

Referensuppdrag Archus elevdialog:
Gäddeholmsskolan, uppdragsgivare Västerås Stad
Ryttersborgsskolan, uppdragsgivare Hemsö Development AB
Tunboskolan, uppdragsgivare Hallstahammars kommun
Fridnässkolan, uppdragsgivare Västerås Stad
Irstaskolan, uppdragsgivare Västerås Stad
Näslundsskolan, uppdragsgivare Hallstahammars kommun

Bilder: Exempel på resultat från elevdialog på Gäddeholmsskolan i Västerås inför byggande av en ny skola F-9.