Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023

Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023

Archus är stolta över att tillkännage Vakansa som vinnare av Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023. Priset instiftades för att belysa och hjälpa innovationer som har potential att på ett konkret sätt bidra till en mer hållbar värld.

Vakansa är ett nytt och mer hållbart sätt att facilitera lokaldelning inom det kommersiella fastighetsbeståndet. Det här är en innovativ idé som har stor potential att påverka en hel bransch. Plattformen kan skapa effektivitet på andrahandsmarknaden med större träffsäkerhet genom sin inbyggda möjlighet till
skalbarhet. Innovationen uppmuntrar delningsekonomi och bättre hushållande med resurser samtidigt som den ger en möjlighet till erfarenhetsutbyten och nya kontakter för de hyresgäster som genom tjänsten upplåter delar av sina lokaler till andra. Tjänsten möjliggör även för hyresgästen att teckna hyresavtal mer långsiktigt vilket även gynnar fastighetsägaren. Idén bockar förtjänstfullt av samtliga urvalskriterier till priset då den har potential till stor samhällsvinst sett till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och en hög nivå av genomförbarhet. Företaget är i startgroparna och vi hoppas att priset kan hjälpa till att öka deras genomslagskraft. Vi vill gratulera Vakansa till deras innovativa idé och passion för att skapa en mer hållbar framtid. Ett särskilt hedersomnämnande går även till följande företag för deras bidrag:
WoodTube. Ickebärande innerväggsreglar i papp. En lika enkel som genial produkt som på ett nyskapande sätt tar hand om en biprodukt och skapar något helt nytt. Att våga gå in och förändra en hel bransch kräver mod och visioner och med tanke på WoodTubes framfart de senaste åren saknas inget av dessa.
Modvion. Vindkraftsverkstorn i trä. Ett världsunikt sätt att bygga för den gröna energirevolutionen. Produkten effektiviserar produktion och transport samtidigt som den kapar stora utsläpp vid tillverkning. Modvion har byggt trätornet, Varberg Energi har beställt det och kommer äga vindkraftsverket och Chalmers kommer köpa energin som produceras. Modvion har i projektet Wind of change med kraft visat att det går att ta hållbarhet till nya höjder och förändra en bransch i en positiv riktning.
Rethinking the Wall. Flexibelt innerväggssystem. Ett föränderligt och taktilt tilltalande sätt att dela upp rum och skapa nya rumsligheter som lockar fram vår nyfikenhet. Genom att tänka cirkulärt och återvinningsbart vill man uppmuntra till en hälsosammare arbetsplats.

Dessa företag har alla visat enastående kreativitet och engagemang för hållbara innovationer, och Archus ser fram emot att fortsätta följa och samarbeta med dem för att tillsammans skapa en mer hållbar och hälsosam värld. Vi vill också rikta ett stort tack till hållbarhetsprisets jury för arbetet med att ta fram vinnare och hedersomnämnanden. Elisabet Stadler - Miljöchef Peab / Alexandra Rosenqvist - Miljö - och hållbarhetsanschef Beijer Byggmaterial AB / Joanna Berg - Regionchef Stockholm
Mälardalen Living Nrep / Gustav Källén - VD Archus / Mikael Hassel - Hållbarhetsansvarig Archus

Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023

Archus är stolta över att tillkännage Vakansa som vinnare av Archus Hållbarhetsinnovationspris 2023. Priset instiftades för att belysa och hjälpa innovationer som har potential att på ett konkret sätt bidra till en mer hållbar värld.

Vakansa är ett nytt och mer hållbart sätt att facilitera lokaldelning inom det kommersiella fastighetsbeståndet. Det här är en innovativ idé som har stor potential att påverka en hel bransch. Plattformen kan skapa effektivitet på andrahandsmarknaden med större träffsäkerhet genom sin inbyggda möjlighet till
skalbarhet. Innovationen uppmuntrar delningsekonomi och bättre hushållande med resurser samtidigt som den ger en möjlighet till erfarenhetsutbyten och nya kontakter för de hyresgäster som genom tjänsten upplåter delar av sina lokaler till andra. Tjänsten möjliggör även för hyresgästen att teckna hyresavtal mer långsiktigt vilket även gynnar fastighetsägaren. Idén bockar förtjänstfullt av samtliga urvalskriterier till priset då den har potential till stor samhällsvinst sett till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och en hög nivå av genomförbarhet. Företaget är i startgroparna och vi hoppas att priset kan hjälpa till att öka deras genomslagskraft. Vi vill gratulera Vakansa till deras innovativa idé och passion för att skapa en mer hållbar framtid. Ett särskilt hedersomnämnande går även till följande företag för deras bidrag:
WoodTube. Ickebärande innerväggsreglar i papp. En lika enkel som genial produkt som på ett nyskapande sätt tar hand om en biprodukt och skapar något helt nytt. Att våga gå in och förändra en hel bransch kräver mod och visioner och med tanke på WoodTubes framfart de senaste åren saknas inget av dessa.
Modvion. Vindkraftsverkstorn i trä. Ett världsunikt sätt att bygga för den gröna energirevolutionen. Produkten effektiviserar produktion och transport samtidigt som den kapar stora utsläpp vid tillverkning. Modvion har byggt trätornet, Varberg Energi har beställt det och kommer äga vindkraftsverket och Chalmers kommer köpa energin som produceras. Modvion har i projektet Wind of change med kraft visat att det går att ta hållbarhet till nya höjder och förändra en bransch i en positiv riktning.
Rethinking the Wall. Flexibelt innerväggssystem. Ett föränderligt och taktilt tilltalande sätt att dela upp rum och skapa nya rumsligheter som lockar fram vår nyfikenhet. Genom att tänka cirkulärt och återvinningsbart vill man uppmuntra till en hälsosammare arbetsplats.

Dessa företag har alla visat enastående kreativitet och engagemang för hållbara innovationer, och Archus ser fram emot att fortsätta följa och samarbeta med dem för att tillsammans skapa en mer hållbar och hälsosam värld. Vi vill också rikta ett stort tack till hållbarhetsprisets jury för arbetet med att ta fram vinnare och hedersomnämnanden. Elisabet Stadler - Miljöchef Peab / Alexandra Rosenqvist - Miljö - och hållbarhetsanschef Beijer Byggmaterial AB / Joanna Berg - Regionchef Stockholm
Mälardalen Living Nrep / Gustav Källén - VD Archus / Mikael Hassel - Hållbarhetsansvarig Archus