Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

Framtidens skolor och förskolor i Västerås

Liksom på många andra platser byggs det många skolor och förskolor i Västerås just nu. Sedan en dryg månad finns det ett funktionsprogram med riktlinjer för utformningen, som Archus har haft förmånen att arbeta med. Margareta Löfgren har varit projektledare och skrivit funktionsprogrammet. ”Det har varit ett av mina roligaste uppdrag” säger Margareta, ”men också en utmaning att avgränsa arbetet och komma i mål med det 80-sidiga dokumentet”.

Hur kommer funktionsprogrammet att påverka de skolor och förskolor som byggs eller byggs om i Västerås?

Funktionsprogrammets syfte är att skapa hållbara lokaler med samhällets och barnens bästa i fokus. Genom att använda funktionsprogrammet ska de lärmiljöer som skapas i Västerås bli likvärdiga. När ett nytt projekt dras i gång ska det också bli en effektivare och enklare process eftersom man inte behöver uppfinna hjulet varje gång. Den största skillnaden kommer förmodligen bli i förstudie- och programhandlingsskede, men funktionsprogrammet fungerar som ett stöd i alla skeden.

Vad var det som gjorde det här uppdraget så spännande?

Jag har jobbat med skolor och förskolor under 20 år, i alla skeden från förstudier till bygghandlingar. Det här är första gången som jag har fått skriva ihop en bra förskola/skola i stället för att rita en! Vi har jobbat i workshopform och det har varit så intressant att ta del av allas erfarenhet – både lokalplanerare och byggprojektledare i projektgruppen och pedagoger och skolledare som bjudits in till specifika tillfällen. Att arbeta med workshops är ett väldigt bra sätt att komma åt den gemensamma kunskapen och erfarenheten. Förutom direkt input till funktionsprogrammet har det också kommit fram många intressanta synpunkter som Västerås stad tar med sig för framtiden.

Avgränsning var en utmaning, säger du, berätta mer?

Västerås stad har många skol- och förskoleprojekt på gång och var därför angelägna att få ett funktionsprogram att utgå från. Vi hade därför en rätt tight tidplan med start-workshop i början av mars och färdig remissversion i slutet av juni. I startworkshopen gjorde vi en ”risk-möjlighets-analys” för projektgenomförandet, och då blev det nog tydligt för alla i projektgruppen att vi behövde boxa in arbetet och ha en bra planering för att gå i mål enligt tidplan.

Till sist, vad är det viktigaste med funktionsprogrammet?

Barnperspektivet! Barnets bästa ska ju beaktas i alla beslut som rör barn. Det står också i barnkonventionen (som är svensk lag sedan 2020) att barnets utveckling ska säkerställas ”till det yttersta av samhällets förmåga”. Den fysiska miljön i skolor och förskolor är otroligt viktig för att alla barn ska få jämlika förutsättningar för utveckling.

För ytterligare information kontakta

Porträttbild av Margareta Löfgren, arkitekt och kontorschef på Archus i Västerås

Margareta Löfgren

Arkitekt SAR/MSA

Om Archus

Archus startade 1986 i Västerås som ett nytänkande arkitektföretag med ambitionen att förändra morgondagens samhälle. Vi är genuint intresserade av samhällsutveckling och levererar hållbara lösningar som går att förverkliga. Idag är Archuskoncernen en rådgivare som tar idé till genomförande och består av kompetenser inom Arkitektur, Fastighetsutveckling, Projektledning och Transaktionsrådgivning. Vi över 100 medarbetare fördelade på fem kontor i Västerås, Stockholm, Uppsala, Linköping och Borlänge men med projekt över hela landet.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.