Föreläsning med Pernilla Hagbert, KTH

Föreläsning med Pernilla Hagbert, KTH

Vad krävs för ett hållbart samhälle på riktigt och vad krävs i ett paradigmskifte för hållbart samhällsbyggande? Det var frågor som Pernilla Hagbert forskare vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH pratade om när hon gästföreläste hos oss på Archus.

Enligt rådande forskning är vi långt ifrån en hållbar utveckling och tiden vi har på oss att göra den förändring som krävs börjar bli knapp. Många av jordens livsuppehållande system destabiliseras alltmer och vårt överutnyttjande och våra konsumtionsvanor orsakar stora klimatförändringar runt om i världen. Samtidigt som detta sker ökar också de sociala klyftorna och motsättningarna.

Begreppet hållbar utveckling har blivit en hygienfaktor som vi klär samhällsdebatten med och social hållbarhet tycks bli mer och mer flummigt i avsaknad av en tydlig definition. Svensk forskning visar på att det finns en frustration bland de personer som arbetar med samhällsplanering på lokal och regional nivå att vi inte gör tillräckligt och att det saknas gemensamma målbilder och en berättelse om hur en framtid i omställning kommer att se ut. Det krävs en gemensam, vetenskapligt grundad och funktionell modell för vad hållbar utveckling är, menar Pernilla Hagbert. I sin forskning utgår hon och kollegor från Munkmodellen (bild t.h. ivl.se), framtagen av ekonomen Kate Raworth, för att ge en bild av betydelsen att organisera samhällssystemen på ett sätt som upprätthåller en godtagbar social grund utan att överstiga de ekologiska ramarna. Munkens inre cirkel illustrerar den sociala grund som garanterar alla människor tillräckliga basala resurser. Munkens yttre cirkel representerar de planetära gränserna som utgör både de biofysiska förutsättningarna såväl som begränsningarna för samhällsutvecklingen. Här är de sociala- och ekologiska aspekterna överordnade och inte likställda med ekonomiska mål som bör ses som ett verktyg och inte ett mål i sig.

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar i att skapa goda livsmiljöer och rättvis bostadsutveckling. För att nå våra uppsatta hållbarhetsmål visar Pernilla Hagberts forskning på att vi måste bredda vårt synfält som präglats av teknikutveckling och optimering, förbättrade produktionsprocesser och materialval till att fundera på vad det är vi bygger och för vem? Resurseffektiv teknik är viktig att implementera men det kan också bidra till att vi cementerar fast en bild om hur ett gott liv ska vara – vad vi ser som normalt och eftersträvansvärt. Vi behöver skapa en förståelse för att vi påverkar människors liv hur vi än bygger. Teknikutveckling, sociala normer, kunskaper och vanor behöver förändras ihop för att förstå bostaden i relation till samhället.

Pernilla Hagbert trycker även på att den samhällsomvandling vi behöver göra kräver en systemförändring för att få till ett samspel mellan olika samhällssystem och komplexa interaktioner mellan aktörer där vi enas om samma berättelse och målsättningar. För att nå en hållbar utveckling är det dit måste vi komma enligt Pernillas forskning.

För fortsatt läsning: Att få omställning att hända - IVL.se

Pernilla Hagbert


Föreläsning med Pernilla Hagbert, KTH

Vad krävs för ett hållbart samhälle på riktigt och vad krävs i ett paradigmskifte för hållbart samhällsbyggande? Det var frågor som Pernilla Hagbert forskare vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH pratade om när hon gästföreläste hos oss på Archus.

Enligt rådande forskning är vi långt ifrån en hållbar utveckling och tiden vi har på oss att göra den förändring som krävs börjar bli knapp. Många av jordens livsuppehållande system destabiliseras alltmer och vårt överutnyttjande och våra konsumtionsvanor orsakar stora klimatförändringar runt om i världen. Samtidigt som detta sker ökar också de sociala klyftorna och motsättningarna.

Begreppet hållbar utveckling har blivit en hygienfaktor som vi klär samhällsdebatten med och social hållbarhet tycks bli mer och mer flummigt i avsaknad av en tydlig definition. Svensk forskning visar på att det finns en frustration bland de personer som arbetar med samhällsplanering på lokal och regional nivå att vi inte gör tillräckligt och att det saknas gemensamma målbilder och en berättelse om hur en framtid i omställning kommer att se ut. Det krävs en gemensam, vetenskapligt grundad och funktionell modell för vad hållbar utveckling är, menar Pernilla Hagbert. I sin forskning utgår hon och kollegor från Munkmodellen (bild t.h. ivl.se), framtagen av ekonomen Kate Raworth, för att ge en bild av betydelsen att organisera samhällssystemen på ett sätt som upprätthåller en godtagbar social grund utan att överstiga de ekologiska ramarna. Munkens inre cirkel illustrerar den sociala grund som garanterar alla människor tillräckliga basala resurser. Munkens yttre cirkel representerar de planetära gränserna som utgör både de biofysiska förutsättningarna såväl som begränsningarna för samhällsutvecklingen. Här är de sociala- och ekologiska aspekterna överordnade och inte likställda med ekonomiska mål som bör ses som ett verktyg och inte ett mål i sig.

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar i att skapa goda livsmiljöer och rättvis bostadsutveckling. För att nå våra uppsatta hållbarhetsmål visar Pernilla Hagberts forskning på att vi måste bredda vårt synfält som präglats av teknikutveckling och optimering, förbättrade produktionsprocesser och materialval till att fundera på vad det är vi bygger och för vem? Resurseffektiv teknik är viktig att implementera men det kan också bidra till att vi cementerar fast en bild om hur ett gott liv ska vara – vad vi ser som normalt och eftersträvansvärt. Vi behöver skapa en förståelse för att vi påverkar människors liv hur vi än bygger. Teknikutveckling, sociala normer, kunskaper och vanor behöver förändras ihop för att förstå bostaden i relation till samhället.

Pernilla Hagbert trycker även på att den samhällsomvandling vi behöver göra kräver en systemförändring för att få till ett samspel mellan olika samhällssystem och komplexa interaktioner mellan aktörer där vi enas om samma berättelse och målsättningar. För att nå en hållbar utveckling är det dit måste vi komma enligt Pernillas forskning.

För fortsatt läsning: Att få omställning att hända - IVL.se

Pernilla Hagbert


Dela denna nyhet
Datum

7 juli, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Archus