Archus VD för Arkitektur Per Ångquist

Archus VD för Arkitektur Per Ångquist

Det har nu gått en månad sedan du började din roll som VD för Archus Arkitektur. Vilka är dina första intryck?
Det finns massor av första intryck… De första veckorna har jag använt för att besöka våra kontor och träffa medarbetare, för att skapa en tidig bild av både nuläge och potential. Några av mina första intryck är att det är ett gäng erfarna medarbetare, att det är en verksamhet med stark lokal förankring och att det finns många och långa kundrelationer som betytt mycket för företaget.

Vad gjorde du innan du började här på Archus?
Under de senaste åren har jag grundat och drivit teknikföretaget HOMR, med ambition att använda algoritmisk design för att beskriva byggnader – kod i stället för statiska ritningar. Innan det har jag haft olika ledande roller i kunskapsföretag, både ingenjörs, projektlednings- och arkitektföretag.

Hur upplever du marknadsläget och vad tror du om morgondagens arkitekturmarknad?
Marknadsläget kommer sannolikt att ställa arkitekturmarknaden inför prövningar de närmaste åren. Vi arbetar med olika scenario för morgondagen, men gemensamt för dessa är att samhällsbyggandet står inför utmaningar där vår kompetens behövs. Det gäller att fokusera mer på möjligheter än på hot. Omställningen till en mer hållbar framtid är en stark drivkraft för nya projekt och teknologi kommer att spela en allt större roll i vårt arbetssätt. På kort sikt med stöd av mjukvaror men på längre sikt behöver vi utveckla våra affärsmodeller.


Archus VD för Arkitektur Per Ångquist

Det har nu gått en månad sedan du började din roll som VD för Archus Arkitektur. Vilka är dina första intryck?
Det finns massor av första intryck… De första veckorna har jag använt för att besöka våra kontor och träffa medarbetare, för att skapa en tidig bild av både nuläge och potential. Några av mina första intryck är att det är ett gäng erfarna medarbetare, att det är en verksamhet med stark lokal förankring och att det finns många och långa kundrelationer som betytt mycket för företaget.

Vad gjorde du innan du började här på Archus?
Under de senaste åren har jag grundat och drivit teknikföretaget HOMR, med ambition att använda algoritmisk design för att beskriva byggnader – kod i stället för statiska ritningar. Innan det har jag haft olika ledande roller i kunskapsföretag, både ingenjörs, projektlednings- och arkitektföretag.

Hur upplever du marknadsläget och vad tror du om morgondagens arkitekturmarknad?
Marknadsläget kommer sannolikt att ställa arkitekturmarknaden inför prövningar de närmaste åren. Vi arbetar med olika scenario för morgondagen, men gemensamt för dessa är att samhällsbyggandet står inför utmaningar där vår kompetens behövs. Det gäller att fokusera mer på möjligheter än på hot. Omställningen till en mer hållbar framtid är en stark drivkraft för nya projekt och teknologi kommer att spela en allt större roll i vårt arbetssätt. På kort sikt med stöd av mjukvaror men på längre sikt behöver vi utveckla våra affärsmodeller.


Dela denna nyhet
Datum

4 oktober, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Archus arkitektur