Vi på Archus arbetar framgångsrikt med dialoger och workshops i olika typer av uppdrag

Vi på Archus arbetar framgångsrikt med dialoger och workshops i olika typer av uppdrag

God kommunikation och att tidigt tydliggöra viktiga strategiska vägval är några av de viktigaste faktorerna för att skapa en bra och smidig process och säkerställa en bra slutprodukt. På Archus har vi en uppsättning dialog- och processverktyg att tillgå för att underlätta detta.

Vi har erfarenhet i allt från dialoger och idégenerering i tidiga skeden, elevdialoger, workshops för att skapa samsyn och gemensamma målbilder samt upplägg för kunskapsåterföring och förankring.

I en workshop är målet satt i förväg, men innehållet och resultatet skapas på plats. Beroende på uppdragstyp, skede och kund finns en rad workshopmetoder att använda sig av.

Vi hjälper er gärna att leda och facilitera en fokuserad dialog och en effektiv process!
Kontakta oss:
Elisabeth Hagströmer, 070–775 31 30, elisabeth.hagstromer@archus.se
Ellinor Thunarf, 070–091 83 06, ellinor.thunarf@archus
Magnus Leksell, 073–600 56 10, magnus.leksell@archus
Therese Nyberg, 076-525 75 06, therese.nyberg@archus

Vi på Archus arbetar framgångsrikt med dialoger och workshops i olika typer av uppdrag

God kommunikation och att tidigt tydliggöra viktiga strategiska vägval är några av de viktigaste faktorerna för att skapa en bra och smidig process och säkerställa en bra slutprodukt. På Archus har vi en uppsättning dialog- och processverktyg att tillgå för att underlätta detta.

Vi har erfarenhet i allt från dialoger och idégenerering i tidiga skeden, elevdialoger, workshops för att skapa samsyn och gemensamma målbilder samt upplägg för kunskapsåterföring och förankring.

I en workshop är målet satt i förväg, men innehållet och resultatet skapas på plats. Beroende på uppdragstyp, skede och kund finns en rad workshopmetoder att använda sig av.

Vi hjälper er gärna att leda och facilitera en fokuserad dialog och en effektiv process!
Kontakta oss:
Elisabeth Hagströmer, 070–775 31 30, elisabeth.hagstromer@archus.se
Ellinor Thunarf, 070–091 83 06, ellinor.thunarf@archus
Magnus Leksell, 073–600 56 10, magnus.leksell@archus
Therese Nyberg, 076-525 75 06, therese.nyberg@archus

Dela denna nyhet
Datum

30 november, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Detaljplan Dialoger Elevdialog Hållbarhet Stadsbyggnad tidiga skeden Workshop