Detaljplan för Enigheten 14 i centrala Karlstad har vunnit laga kraft!

Detaljplan för Enigheten 14 i centrala Karlstad har vunnit laga kraft!

Nu finns byggrätt för ca 40 tillkommande bostäder för ett mer levande Tingvallastaden. Archus har i ett tätt samarbete med uppdragsgivaren Berglöf Invest AB och Karlstad kommun tagit fram detaljplanen. I projektet har Archus bidragit med kompetenser som projektledning, arkitektur och affärsutveckling.

Förslaget är uppdelat i två byggnader och medför ny- och påbyggnation, framtaget med hänsyn till Tingvallastadens höga kulturvärden. Förslaget visar intentionen om en ny byggnad i tegel. Tanken är ett tydligt och grafiskt designkoncept med hög kvalitet som ger identitet. Ökad energiprestanda och mer funktionella planlösningar ska tillskapas. Totalt kan ca 1500 kvm BTA tillkomma inom fastigheten.  

Läs mer om projektet: HÄR

- Det är fantastiskt roligt att vi nu är ett steg närmare drömmen om en utveckling av vår fastighet. Vi kan med detaljplanen utveckla Karlstad centrum med nya bostäder, säger Sofia Berglöf, Berglöf Invest AB.

- Att verka för en tät koppling mellan arkitektur, fastighetsekonomi och byggbarhet har varit en nyckelfråga i detta förtätningsprojekt. Tack vare våra mycket goda kompetenser i projektet har vi äntligen kommit i mål med detaljplanen, säger Viktor Ståhl, projektledare på Archus.

Detaljplan för Enigheten 14 i centrala Karlstad har vunnit laga kraft!

Nu finns byggrätt för ca 40 tillkommande bostäder för ett mer levande Tingvallastaden. Archus har i ett tätt samarbete med uppdragsgivaren Berglöf Invest AB och Karlstad kommun tagit fram detaljplanen. I projektet har Archus bidragit med kompetenser som projektledning, arkitektur och affärsutveckling.

Förslaget är uppdelat i två byggnader och medför ny- och påbyggnation, framtaget med hänsyn till Tingvallastadens höga kulturvärden. Förslaget visar intentionen om en ny byggnad i tegel. Tanken är ett tydligt och grafiskt designkoncept med hög kvalitet som ger identitet. Ökad energiprestanda och mer funktionella planlösningar ska tillskapas. Totalt kan ca 1500 kvm BTA tillkomma inom fastigheten.  

Läs mer om projektet: HÄR

- Det är fantastiskt roligt att vi nu är ett steg närmare drömmen om en utveckling av vår fastighet. Vi kan med detaljplanen utveckla Karlstad centrum med nya bostäder, säger Sofia Berglöf, Berglöf Invest AB.

- Att verka för en tät koppling mellan arkitektur, fastighetsekonomi och byggbarhet har varit en nyckelfråga i detta förtätningsprojekt. Tack vare våra mycket goda kompetenser i projektet har vi äntligen kommit i mål med detaljplanen, säger Viktor Ståhl, projektledare på Archus.