Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Archus formar morgondagens samhällen

Genom att vara nytänkande och hålla oss i framkant, ritar vi morgondagens samhällen med kompetens som tar den tidiga idén från skiss till färdig bygghandling.

Vi arbetar med arkitektur i alla dess skepnader och är av den bestämda uppfattningen att det vi lägger grunden för idag utgör basen för framtidens samhällsbygge. Den byggda miljön utgör en stor del av det samhället och påverkar oss genom hela livet. I hemmet, på jobbet, i skolan och på vår fritid. Det är genom inlevelse, lyhördhet och en stor portion nyfikenhet som vi formar framtidens byggnader och miljöer utifrån visionen om ett gott liv. Miljöer som vi skapar med förståelse för människors behov – hur de önskar att bo, arbeta, handla, koppla av och leva. 

Archus formar morgondagens samhällen

Genom att vara nytänkande och hålla oss i framkant, ritar vi morgondagens samhällen med kompetens som tar den tidiga idén från skiss till färdig bygghandling.

Vi arbetar med arkitektur i alla dess skepnader och är av den bestämda uppfattningen att det vi lägger grunden för idag utgör basen för framtidens samhällsbygge. Den byggda miljön utgör en stor del av det samhället och påverkar oss genom hela livet. I hemmet, på jobbet, i skolan och på vår fritid. Det är genom inlevelse, lyhördhet och en stor portion nyfikenhet som vi formar framtidens byggnader och miljöer utifrån visionen om ett gott liv. Miljöer som vi skapar med förståelse för människors behov – hur de önskar att bo, arbeta, handla, koppla av och leva.

Archus arkitektur har skapat Lidls nya huvudkontor
Archus-barkaby-lidl-arkitektur2
Porträttbild av Erik Bruhn, VD för Archus Arkitektur

Vill du veta mer om hur vi arbetar med arkitektur?
Erik Bruhn
VD Archus Arkitektur
Telefon: 076 525 75 17
Klicka här för att skicka ett mail