Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Arkitektur

Morgondagens byggnader är resultatet av dagens nytänkande och att rita framtiden bostäder, kontor, skolor, shoppingcenter, hotell eller infrastruktur är en del av vår vardag. Liksom att arbeta med projektering, utredningar, inredning och landskapsdesign. Därmed har vi ett helhetsgrepp om arkitektur — utifrån och in.

Archus formar morgondagens samhällen

Genom att vara nytänkande och hålla oss i framkant, ritar vi morgondagens samhällen med kompetens som tar den tidiga idén från skiss till färdig bygghandling.

Vi arbetar med arkitektur i alla dess skepnader och är av den bestämda uppfattningen att det vi lägger grunden för idag utgör basen för framtidens samhällsbygge. Den byggda miljön utgör en stor del av det samhället och påverkar oss genom hela livet. I hemmet, på jobbet, i skolan och på vår fritid. Det är genom inlevelse, lyhördhet och en stor portion nyfikenhet som vi formar framtidens byggnader och miljöer utifrån visionen om ett gott liv. Miljöer som vi skapar med förståelse för människors behov – hur de önskar att bo, arbeta, handla, koppla av och leva.

Archus formar morgondagens samhällen

Genom att vara nytänkande och hålla oss i framkant, ritar vi morgondagens samhällen med kompetens som tar den tidiga idén från skiss till färdig bygghandling.

Vi arbetar med arkitektur i alla dess skepnader och är av den bestämda uppfattningen att det vi lägger grunden för idag utgör basen för framtidens samhällsbygge. Den byggda miljön utgör en stor del av det samhället och påverkar oss genom hela livet. I hemmet, på jobbet, i skolan och på vår fritid. Det är genom inlevelse, lyhördhet och en stor portion nyfikenhet som vi formar framtidens byggnader och miljöer utifrån visionen om ett gott liv. Miljöer som vi skapar med förståelse för människors behov – hur de önskar att bo, arbeta, handla, koppla av och leva.

> Arkitektur

I tidiga skeden är allt möjligt och önskningarna många. Vi ser det som vårt uppdrag att göra utrymme för alla förhoppningar utifrån de förutsättningar som ges. Drivna av nyfikenhet och en stark tro på framtiden hittar vi lösningar både för nuet och för framtiden. Utifrån en tidig tanke är vi med och påverkar allt från att ge form åt ett kvarter till att skapa förutsättningar för levande, hållbara och funktionella stadsdelar och städer.

> Inredning, koncept & hyresgästsanpassning

Archus inredningsarkitekter skapar rumsligheter som bjuder på upplevelser för alla sinnen, med en stark och tydlig funktion för den verksamhet som bedrivs. Inredningen blir nyckeln som förmedlar konceptet och stärker varumärket

> Landskap

För oss är landskapsarkitektur att anta dagens och framtidens stora utmaningar för vår livsmiljö. Det kräver helhetssyn och idéer kring strukturella förändringar när vi planerar och utformar stad och land. Att underlätta och förbättra människors vardag är våra ledord.

Urval av referensprojekt

Per_svart o vit

Vill du veta mer om hur vi arbetar med arkitektur?
Per Ångquist
VD Archus Arkitektur
Telefon: 070 555 20 15
Klicka här för att skicka ett mail

A3CERT_ISO 9001
A3CERT_ISO 14001

Urval av referensprojekt