Strategisk rådgivning

Transaktionsrådgivning

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet under försäljnings- eller köpprocessen för att säkerställa våra uppdragsgivares behov.

Transaktionsrådgivning

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet under försäljnings- eller köpprocessen för att säkerställa våra uppdragsgivares behov.

Transaktionsrådgivning

Vi förstår hur storföretag och kommuner fungerar. Därför kan vi agera opartisk rådgivare, med förslag på hur fastighetsinvesteringar kan effektiviseras. En kompetens som gör att vi också kan vara ett bollplank och kan ge en second hand opinion på olika former av avtal.

Vi gör byggrättsmarknaden tillgänglig

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet för mottagaren.

En betydande andel av byggrättsaffärerna görs upp off market. Samtidigt har mängden potentiella köpare ökat dramatiskt. Därför tillgängliggör vi affärer inom vårt nätverk och bidrar till bättre affärer, både på köp- och på säljsidan. Vi lägger tid och energi på att lära känna marknaden. Inte bara för att det är kul. Vi vet vilka som vill ha vad — och varför.

Att vi har personliga kontakter gör stor skillnad. Det minskar osäkerheten hos mottagaren och risken för låsta förhandlingslägen. Vi håller koll på markanvisningar och överlåtelsepriser i byggrättsaffärer genom såväl lagfarna köp som bolagstransaktioner.

Byggrätter och utvecklingsfastigheter är komplexa. Planförutsättningar, fastighetsbildningsstrategier, risker, tidsaspekter och möjligheter skiljer sig åt jämfört med fullt uthyra kommersiella fastigheter. Därför har vi valt att specialisera oss, för att kunna utveckla fastigheter från tidigt skede.

Här kan du läsa om några av de tjänster vi erbjuder inom Transaktionsrådgivning.

> Köprådgivning

 • Förvärvsstrategi inklusive transaktionsstruktur
 • Kvalificerad prisbedömning
 • DD: exploateringsfrågor, fastighetsbildning, fastighetsrättsliga frågor, etc.
 • Förhandlingsstöd
 • Sökuppdrag

> Säljrådgivning

 • Helhetserbjudande inom strukturerade försäljningsprocesser
 • Analys & Strategi
 • Försäljningsprospekt & Marknadsföring
 • DD & Förhandling
 • Förhandlingsstöd

Vi gör byggrättsmarknaden tillgänglig

Transaktionsrådgivning handlar om att förmedla försäljningsobjektets specifika förutsättningar. Vi skapar tydlighet och trygghet för mottagaren.

En betydande andel av byggrättsaffärerna görs upp off market. Samtidigt har mängden potentiella köpare ökat dramatiskt. Därför tillgängliggör vi affärer inom vårt nätverk och bidrar till bättre affärer, både på köp- och på säljsidan. Vi lägger tid och energi på att lära känna marknaden. Inte bara för att det är kul. Vi vet vilka som vill ha vad — och varför.

Att vi har personliga kontakter gör stor skillnad. Det minskar osäkerheten hos mottagaren och risken för låsta förhandlingslägen. Vi håller koll på markanvisningar och överlåtelsepriser i byggrättsaffärer genom såväl lagfarna köp som bolagstransaktioner.

Byggrätter och utvecklingsfastigheter är komplexa. Planförutsättningar, fastighetsbildningsstrategier, risker, tidsaspekter och möjligheter skiljer sig åt jämfört med fullt uthyra kommersiella fastigheter. Därför har vi valt att specialisera oss, för att kunna utveckla fastigheter från tidigt skede.

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom Transaktionsrådgivning.

> Köprådgivning

 • Förvärvsstrategi inklusive transaktionsstruktur
 • Kvalificerad prisbedömning
 • DD: exploateringsfrågor, fastighetsbildning, fastighetsrättsliga frågor, etc.
 • Förhandlingsstöd
 • Sökuppdrag

> Säljrådgivning

 • Helhetserbjudande inom strukturerade försäljningsprocesser
 • Analys & Strategi
 • Försäljningsprospekt & Marknadsföring
 • DD & Förhandling
 • Förhandlingsstöd
archus-VD-gustav-kallen

Vill du veta mer om hur vi arbetar med transaktionsrådgivning?
Gustav Källén
VD Archus Transaktion
Telefon: 076-763 17 83
Klicka här för att skicka ett mail

Urval av referensprojekt

Urval av referensprojekt

Urval av referensprojekt

Archus-Nynashamn-Kallberga-affarsutveckling
Archus_Knivsta_Lotangen_Arkitektur_landskapsarkitektur_n3