Strategisk rådgivning

Vi förstår hur storföretag och kommuner fungerar. Därför kan vi agera opartisk rådgivare, med förslag på hur fastighetsinvesteringar kan effektiviseras. En kompetens som gör att vi också kan vara ett bollplank och kan ge en second hand opinion på olika former av avtal.

Strategisk rådgivning

Vi förstår hur storföretag och kommuner fungerar. Därför kan vi agera opartisk rådgivare, med förslag på hur fastighetsinvesteringar kan effektiviseras. En kompetens som gör att vi också kan vara ett bollplank och kan ge en second hand opinion på olika former av avtal.

Strategisk rådgivning

Vi förstår hur storföretag och kommuner fungerar. Därför kan vi agera opartisk rådgivare, med förslag på hur fastighetsinvesteringar kan effektiviseras. En kompetens som gör att vi också kan vara ett bollplank och kan ge en second hand opinion på olika former av avtal.

Externa ögon och opartiska förslag

Rådgivning med långsiktigt och strategiskt perspektiv. Vi har erfarenhet av privata och offentligaaktörer, politiker, koncernledningar och styrelser.

Archus har stor kunskap och erfarenhet av den offentliga och privata sektorn, vilket gör oss till ett bollplank i er stadsutveckling — oavsett organisation, intresse och behov. Som opartiska rådgivare ger vi förslag på hur ni kan effektivisera era investeringar.

Som erfarna förhandlare anlitas vi ofta för att ge en second opinion på olika avtal, affärsupplägg och förhandlingar. Vi på Archus kommer att ställa de provokativa frågorna, lyssna in, diskutera nya infallsvinklar och driva de komplexa processerna. Allt för att bana väg för långsiktigt och hållbar stadsutveckling.

Vi levererar:

  • Opartisk rådgivning för styrelser, koncernledningar och politiker
  • Fastighetsstrategier och förhandlingar
  • Samverkan mellan privata och offentliga aktörer
  • Fastighetsinvestering och utvärdering

 

Externa ögon och opartiska förslag

Rådgivning med långsiktigt och strategiskt perspektiv. Vi har erfarenhet av privata och offentligaaktörer, politiker, koncernledningar och styrelser.

Archus har stor kunskap och erfarenhet av den offentliga och privata sektorn, vilket gör oss till ett bollplank i er stadsutveckling — oavsett organisation, intresse och behov. Som opartiska rådgivare ger vi förslag på hur ni kan effektivisera era investeringar.

Som erfarna förhandlare anlitas vi ofta för att ge en second opinion på olika avtal, affärsupplägg och förhandlingar. Vi på Archus kommer att ställa de provokativa frågorna, lyssna in, diskutera nya infallsvinklar och driva de komplexa processerna. Allt för att bana väg för långsiktigt och hållbar stadsutveckling.

Vi levererar:

  • Opartisk rådgivning för styrelser, koncernledningar och politiker
  • Fastighetsstrategier och förhandlingar
  • Samverkan mellan privata och offentliga aktörer
  • Fastighetsinvestering och utvärdering
Archus-vasteras-fredriksdal-gaddeholm-arkitektur-strategisk-radgivning-projektutveckling
Porträttbild av Michael Larsson, VD för Archus Development

Vill du veta mer om hur vi arbetar med strategisk rådgivning?
Michael Larsson
VD Archus Development
Telefon: 073–685 10 00
Klicka här för att skicka ett mail