Kompetenser

Helhetskompetens

Archus styrka ligger i vår samlade kompetens, med förståelse för projektens alla moment. Från affärsutveckling och projektutveckling till samhällsbyggnad och enskilda byggprojekt. Detta utgör en helhetskompetens som gör oss till en trygg partner i uppdragets alla faser. Nedan finns mer information om våra respektive spetskompetenser och hur dessa nyttjats för att bidra till stads- och samhällsutveckling.

Projektutveckling är en av Archus kompetenser
Landskapsarkitektur är en av Archus kompetenser
Management är en av Archus kompetenser

Helhetskompetens

Archus styrka ligger i vår helhetskompetens, med förståelse för fastighetsprojektens alla moment. Från den initiala detaljplanen, till att driva uppdrag framåt genom projekt- och byggledning och  med arkitektur utforma fastigheten, kvarteret eller området. En helhetskompetensen som gör oss till en trygg partner för uppdragets alla olika etapper. Nedan finns mer information om våra respektive spetskompetenser och hur dessa har bidragit till stads- och samhällsutveckling

Helhetskompetens

Archus styrka ligger i vår helhetskompetens, med förståelse för fastighetsprojektens alla moment. Från den initiala detaljplanen, till att driva uppdrag framåt genom projekt- och byggledning och  med arkitektur utforma fastigheten, kvarteret eller området. En helhetskompetensen som gör oss till en trygg partner för uppdragets alla olika etapper. Nedan finns mer information om våra respektive spetskompetenser och hur dessa har bidragit till stads- och samhällsutveckling