Kompetenser

Tjänster

Archus styrka ligger i vår samlade kompetens, med förståelse för projektens alla moment. Från affärsutveckling och projektutveckling till samhällsbyggnad och enskilda byggprojekt. Detta utgör en helhetskompetens som gör oss till en trygg partner i uppdragets alla faser. Nedan finns mer information om våra respektive spetskompetenser och hur dessa nyttjats för att bidra till stads- och samhällsutveckling.

Tjänster

Möt våra experter

I en intervjuserie går vi på djupet hos våra unga hållbarhetsexperter på Archus. Samtliga intervjuer kommer från Archus olika bolag med olika perspektiv på hållbarhet. Från passivhus och ingenjörskonst till inredning och tillgänglighet.

Tjänster

Archus styrka ligger i vår helhetskompetens, med förståelse för fastighetsprojektens alla moment. Från den initiala detaljplanen, till att driva uppdrag framåt genom projekt- och byggledning och  med arkitektur utforma fastigheten, kvarteret eller området. En helhetskompetensen som gör oss till en trygg partner för uppdragets alla olika etapper. Nedan finns mer information om våra respektive spetskompetenser och hur dessa har bidragit till stads- och samhällsutveckling

Möt våra experter

I en intervjuserie går vi på djupet hos våra unga hållbarhetsexperter på Archus. Samtliga intervjuer kommer från Archus olika bolag med olika perspektiv på hållbarhet. Från passivhus och ingenjörskonst till inredning och tillgänglighet.

Tjänster

Archus styrka ligger i vår helhetskompetens, med förståelse för fastighetsprojektens alla moment. Från den initiala detaljplanen, till att driva uppdrag framåt genom projekt- och byggledning och  med arkitektur utforma fastigheten, kvarteret eller området. En helhetskompetensen som gör oss till en trygg partner för uppdragets alla olika etapper. Nedan finns mer information om våra respektive spetskompetenser och hur dessa har bidragit till stads- och samhällsutveckling