Affärs- och fastighetsutveckling

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att driva fram projekt, från idé till färdig byggrätt. En utmaning som kräver både erfarenhet och kompetens. För oss handlar det om att skapa rätt värden till rätt målgrupp, kunskap om fastighetens möjligheter och insikt i hur olika aktörer resonerar.

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att driva fram projekt, från idé till färdig byggrätt. En utmaning som kräver både erfarenhet och kompetens. För oss handlar det om att skapa rätt värden till rätt målgrupp, kunskap om fastighetens möjligheter och insikt i hur olika aktörer resonerar.

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att driva fram projekt, från idé till färdig byggrätt. En utmaning som kräver både erfarenhet och kompetens. För oss handlar det om att skapa rätt värden till rätt målgrupp, kunskap om fastighetens möjligheter och insikt i hur olika aktörer resonerar.

Vi skapar och förverkligar idéer

Vi kommunicerar dagligen med både fastighetsägare och investerare för att lyssna in våra kunders utvecklingstankar. Oavsett om det handlar om att utveckla befintliga fastigheter eller helt nya projektidéer, från råmark till en färdig detaljplan.

Allt utvecklingsarbete följer vår hållbarhetsstrategi. Genom att ta ett helhetsgrepp i utvecklandet av affärer och fastigheter har vi möjlighet att hitta lösningar som integrerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom Affärsutveckling.

> Fastighetsutveckling

Att utveckla eller omvandla befintliga fastigheter är en komplex utmaning. Fastighetens förutsättningar förändras när marknaden svänger, vakanser uppstår eller staden utvecklas. Vi analyserar fastigheten tillsammans med fastighetsägare och fastighetsförvaltare, vi lyssnar in förutsättningar och gör en analys. Därefter ger vi nya infallsvinklar som resulterar i konkreta förslag på hur fastigheten kan utvecklas.

> Projektutveckling

Vi tar oss an fastigheter med utvecklingspotential, inom såväl bostäder som kommersiella projekt. Allt från handel, kontor och logistik till lokaler för utbildning, idrott och hälsa.

> Strategisk rådgivning

Vi förstår hur storföretag och kommuner fungerar. Därför kan vi agera opartisk rådgivare med förslag på hur fastighetsinvesteringar kan effektiviseras. En kompetens som gör att vi också kan vara ett bollplank och kan ge en second opinion på olika former av avtal.

> Stöd åt offentliga aktörer

Som rådgivare för offentliga aktörer har vi god insyn i den politiska processen​ och en vana att hantera en kommunal- eller offentligverksamhets intressen. Som opartiska rådgivare ger vi förslag på hur ni kan effektivisera kommunens investeringar och när det gäller hyresvärdsupphandlingar är vi bäst i Sverige.

> Hållbarhetsrådgivning

Archus uppdaterade hållbarhetserbjudande är brett och rådgivningen, som gäller både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, innefattar bland annat strategier för hållbarhet i stadsutveckling, hållbarhetsprogram, social hållbarhet, klimatdeklarationer och samordning av certifieringar samt rådgivning för återbruk, cirkuläret och materialbedömningar. 

Vi skapar och förverkligar idéer

Vi kommunicerar dagligen med både fastighetsägare och investerare för att lyssna in våra kunders utvecklingstankar. Oavsett om det handlar om att utveckla befintliga fastigheter eller helt nya projektidéer, från råmark till en färdig detaljplan.

Allt affärsutvecklingsarbete följer vår hållbarhetsstrategi. Genom att ta ett helhetsgrepp i utvecklandet av affärer och fastigheter har vi möjlighet att hitta lösningar som integrerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom Affärsutveckling.

> Fastighetsutveckling

Att utveckla eller omvandla befintliga fastigheter är en komplex utmaning. Fastighetens förutsättningar förändras när marknaden svänger, vakanser uppstår eller staden utvecklas. Vi analyserar fastigheten tillsammans med fastighetsägare och fastighetsförvaltare, vi lyssnar in förutsättningar och gör en analys. Därefter ger vi nya infallsvinklar som resulterar i konkreta förslag på hur fastigheten kan utvecklas.

> Projektutveckling

Vi tar oss an fastigheter med utvecklingspotential, inom såväl bostäder som kommersiella projekt. Allt från handel, kontor och logistik till lokaler för utbildning, idrott och hälsa.

> Strategisk rådgivning

Vi förstår hur storföretag och kommuner fungerar. Därför kan vi agera opartisk rådgivare med förslag på hur fastighetsinvesteringar kan effektiviseras. En kompetens som gör att vi också kan vara ett bollplank och kan ge en second opinion på olika former av avtal.

> Stöd åt offentliga aktörer

Som rådgivare för offentliga aktörer har vi god insyn i den politiska processen​ och en vana att hantera en kommunal- eller offentligverksamhets intressen. Som opartiska rådgivare ger vi förslag på hur ni kan effektivisera kommunens investeringar och när det gäller hyresvärdsupphandlingar är vi bäst i Sverige.

> Hållbarhetsrådgivning

Archus hållbarhetserbjudande är brett och rådgivningen, som gäller både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, innefattar bland annat strategier för hållbarhet i stadsutveckling, hållbarhetsprogram, social hållbarhet, klimatdeklarationer och samordning av certifieringar samt rådgivning för återbruk, cirkuläret och materialbedömningar. 

ARCHUS_MICHAEL_AFFARSUTVECKLING-scaled-400x230

Vill du veta mer om hur vi arbetar med affärsutveckling?
Michael Larsson
VD Archus Development
Telefon: 073–685 10 00
Klicka här för att skicka ett mail

Urval av referensprojekt inom affärsutveckling