Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att driva fram projekt, från idé till färdig byggrätt. En utmaning som kräver både erfarenhet och kompetens. För oss handlar det om att skapa rätt värden till rätt målgrupp, kunskap om fastighetens möjligheter och insikt i hur olika aktörer resonerar.

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att driva fram projekt, från idé till färdig byggrätt. En utmaning som kräver både erfarenhet och kompetens. För oss handlar det om att skapa rätt värden till rätt målgrupp, kunskap om fastighetens möjligheter och insikt i hur olika aktörer resonerar.

Affärsutveckling

Affärsutveckling handlar om att driva fram projekt, från idé till färdig byggrätt. En utmaning som kräver både erfarenhet och kompetens. För oss handlar det om att skapa rätt värden till rätt målgrupp, kunskap om fastighetens möjligheter och insikt i hur olika aktörer resonerar.

Skapar mjuka och hårda värden

Affärsutveckling som skapar och förverkligar idéer. Detta gör vi genom att bidra vid fastighetsförvärv, skapa nya förutsättningar och förädla nya byggrätter.

Archus har över 30 års erfarenhet, från offentlig till privat sektor. Vi kommunicerar dagligen med både fastighetsägare och investerare för att lyssna in våra kunders utvecklingstankar. Oavsett om det handlar om att utveckla befintliga fastigheter eller helt nya projektidéer, från råmark till en färdig detaljplan. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi dessutom komma med nya infallsvinklar som resulterar i konkreta förslag för hur fastigheten kan utvecklas.

Allt utvecklingsarbete följer vår hållbarhetsstrategi. Genom att ta ett helhetsgrepp i utvecklandet av affärer och fastigheter har vi möjlighet att hitta lösningar som integrerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi levererar:

 • Affärsutveckling
 • Detaljplaneprocess
 • Fastighetsstrategi och masterplan
 • Fastighetsutredning
 • Förhandlingar och förvärv
 • Komplexa samordningsprojekt
 • Markanvisningstävlingar
 • Project Management

Skapar mjuka och hårda värden

Affärsutveckling som skapar och förverkligar idéer. Detta gör vi genom att bidra vid fastighetsförvärv, skapa nya förutsättningar och förädla nya byggrätter.

Archus har över 30 års erfarenhet, från offentlig till privat sektor. Vi kommunicerar dagligen med både fastighetsägare och investerare för att lyssna in våra kunders utvecklingstankar. Oavsett om det handlar om att utveckla befintliga fastigheter eller helt nya projektidéer, från råmark till en färdig detaljplan. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi dessutom komma med nya infallsvinklar som resulterar i konkreta förslag för hur fastigheten kan utvecklas.

Allt utvecklingsarbete följer vår hållbarhetsstrategi. Genom att ta ett helhetsgrepp i utvecklandet av affärer och fastigheter har vi möjlighet att hitta lösningar som integrerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi levererar:

 • Affärsutveckling
 • Detaljplaneprocess
 • Fastighetsstrategi och masterplan
 • Fastighetsutredning
 • Förhandlingar och förvärv
 • Komplexa samordningsprojekt
 • Markanvisningstävlingar
 • Project Management
Vy över Svärdklova där Archus bistår med affärsutveckling
Framtidens semesterboenden i naturliga nyanser och varierande former i Svärdsklovas skärgårdsmiljö.
Porträttbild av Michael Larsson, VD för Archus Development

Vill du veta mer om hur vi arbetar med affärsutveckling?
Michael Larsson
VD Archus Development
Telefon: 073–685 10 00
Klicka här för att skicka ett mail