Archus Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

Archus Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

En inblick från några av våra experter på tillgänglighet
Stor del av vårt arbete handlar om att rådge under projektering, till våra egna kollegor men även arkitektkollegor på andra kontor. Vi brinner för att få säkra upp en mer inkluderande byggd miljö i skolor, bostäder, arbetslokaler och utomhusmiljö. Vårt bidrag ökar till social hållbarhet. Vi jobba mycket med intern rådgivning för alla våra kollegor i olika roller. Det är  stor spridning av frågor som dyker upp, det kan handla om tidiga skeden vid arbete med detaljplan eller så kan det handla om något oväntat som hänt på ett bygge, som att en tröskel blivit för hög eller en ledstång är för kort. Där går vi in och rådger och ger stöd till arbetet framåt för det som behöver åtgärdas utförs sa att funktionen säkerställs för alla.

Vi har under senaste månaderna utfört ett antal besiktningar och inventeringar av tillgängligheten utöver den granskning som vi till vardags gör av ritningar. Många av våra arbeten resulterar i tillgänglighetsutlåtande inför tekniskt samråd i samband med bygglov respektive inför slutbesked. Nu senast var vi delaktiga i Kv Klas centralt i Västerås som nu fått klartecken för inflytt i en andra etapp av bostäder. Samt Emausskolans idrottshall närmar sig överlämnande. I båda dessa projekt har Archus granskat och lämnat utlåtande i samband med bygglov, varit rådgivande i specifika frågor kring projekteringen, varit ute på plats för förbesiktningar och diskuterat detaljlösningar med entreprenören.

En certifierad sakkunnig av tillgänglighet är en person som har erfarenhet och utbildning i bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Certifieringen utfärdats av ett ackrediterat certifieringsorgan enligt kravspecifikation om kunskap och erfarenhet samt ett kunskapsprov. För att behålla personcertifieringen ska årliga rapporteringar görs samt nytt kunskapsprov vart 5e år.

Archus Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

En inblick från några av våra experter på tillgänglighet
Stor del av vårt arbete handlar om att rådge under projektering, till våra egna kollegor men även arkitektkollegor på andra kontor. Vi brinner för att få säkra upp en mer inkluderande byggd miljö i skolor, bostäder, arbetslokaler och utomhusmiljö. Vårt bidrag ökar till social hållbarhet. Vi jobba mycket med intern rådgivning för alla våra kollegor i olika roller. Det är  stor spridning av frågor som dyker upp, det kan handla om tidiga skeden vid arbete med detaljplan eller så kan det handla om något oväntat som hänt på ett bygge, som att en tröskel blivit för hög eller en ledstång är för kort. Där går vi in och rådger och ger stöd till arbetet framåt för det som behöver åtgärdas utförs sa att funktionen säkerställs för alla.

Vi har under senaste månaderna utfört ett antal besiktningar och inventeringar av tillgängligheten utöver den granskning som vi till vardags gör av ritningar. Många av våra arbeten resulterar i tillgänglighetsutlåtande inför tekniskt samråd i samband med bygglov respektive inför slutbesked. Nu senast var vi delaktiga i Kv Klas centralt i Västerås som nu fått klartecken för inflytt i en andra etapp av bostäder. Samt Emausskolans idrottshall närmar sig överlämnande. I båda dessa projekt har Archus granskat och lämnat utlåtande i samband med bygglov, varit rådgivande i specifika frågor kring projekteringen, varit ute på plats för förbesiktningar och diskuterat detaljlösningar med entreprenören.

En certifierad sakkunnig av tillgänglighet är en person som har erfarenhet och utbildning i bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Certifieringen utfärdats av ett ackrediterat certifieringsorgan enligt kravspecifikation om kunskap och erfarenhet samt ett kunskapsprov. För att behålla personcertifieringen ska årliga rapporteringar görs samt nytt kunskapsprov vart 5e år.

Dela denna nyhet
Datum

4 oktober, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Arkitektur