Projekt- och byggledning

Som fristående byggherreombud säkerställer vi att projektet blir korrekt utfört. Med hög kompetens och stort engagemang garanterar vi en smidig och säker process, både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv, från tidig vision till att nycklarna sitter i dörren.

Projekt- och byggledning

Som fristående byggherreombud säkerställer vi att projektet blir korrekt utfört. Med hög kompetens och stort engagemang garanterar vi en smidig och säker process, både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv, från tidig vision till att nycklarna sitter i dörren.

Projekt- och byggledning

Vi arbetar som genomförare av projektet i form av fristående byggherreombud och säkerställer att projektet blir korrekt utfört. Med hög kompetens inom projektledning och stort engagemang garanterar vi en smidig och säker process, från bygglov till att nycklarna slutligen sitter i dörren.

Vi står på beställarens sida

Fristående byggherreombud med projekt- och byggledning hela vägen. Från bygglov till nyckelfärdig fastighet med ekonomiskt och administrativt ansvar.

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom Projekt- och byggledning.

> Projektledning

Tillsammans med våra beställare leder vi projektets utveckling och struktur. Vi kartlägger förutsättningar och tydliggör mål. Projektplanen är grunden för ett tryggt och effektivt genomförande.

> Byggledning

Vi leder produktionen med kunniga byggledare utifrån aktuell entreprenadform med fokus på kvalitet, tidplan, ekonomi och hållbarhet.

> Specialistkompetens

Förutom en bred specialisterfarenhet inom regelverk och genomförandeformer har vi också kompetenser i en rad olika sorters projekt från unika, storskaliga arenor till butiksetableringar i kedjedrift.

Vi står på beställarens sida

Fristående byggherreombud med projekt- och byggledning hela vägen. Från vision till nyckelfärdig fastighet med ekonomiskt och administrativt ansvar.

Här kan du läsa mer om några av de tjänster vi erbjuder inom Projekt- och byggledning.

> Projektledning

Tillsammans med våra beställare leder vi projektets utveckling och struktur. Vi kartlägger förutsättningar och tydliggör mål. Projektplanen är grunden för ett tryggt och effektivt genomförande.

> Byggledning

Vi leder produktionen med kunniga byggledare utifrån aktuell entreprenadform med fokus på kvalitet, tidplan, ekonomi och hållbarhet.

> Specialistkompetens

Förutom en bred specialisterfarenhet inom regelverk och genomförandeformer har vi också kompetenser i en rad olika sorters projekt från unika, storskaliga arenor till butiksetableringar i kedjedrift.

ARCHUS_MICHAEL_0149_WEBB

Vill du veta mer om hur vi arbetar med projekt- och byggledning?
Michael Larsson
VD Archus Partner/Development
Telefon: 073 685 10 00
Klicka här för att skicka ett mail

Urval av referensprojekt

Urval av referensprojekt

Urval av referensprojekt