Källberga hållbar stadsutveckling på landsbygden

Källberga hållbar stadsutveckling på landsbygden

Ett helhetsuppdrag för alla livssituationer
Källberga är beläget i den nordligare delen av Nynäshamns kommun med direkta anknytningar till Ösmo. Källberga planeras för att bli ett nytt bostadsområde med cirka 800-900 bostäder, skola/förskola, idrottshall och mindre centrumverksamheter över tid. Planering och byggnation sker utifrån höga ambitioner för hållbar stadsutveckling på landsbygden. Ekologisk- och social hållbart prioriteras för att ge möjligheten att bo i Källberga under livets olika skeden. Vilket har resulterat i en bred palett av samarbetspartners för utveckling av bostadsbebyggelsen med målsättning att fungera över tid och i olika livssituationer. 
Archus uppdrag innefattar ett helhetsperspektiv med att driva utvecklingen av hela Källberga-projektet, från laga kraft detaljplan till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur, avyttring av byggrätter, och tillsammans med partners fullfölja projektets långsiktiga vision.

Bostäder passande en ekokommun
I utvecklingen av den nya stadsdelen, Källberga, arbetar Archus jämsides med Nynäshamns kommun och deras hållbarhetsambition om att vara en ekokommun. En målsättning som genomsyrar hela projektet från tidiga materialval avseende allmän plats till samhället i dess helhet. Källberga-projektets långsiktiga vision är att skapa "ett naturnära boende med fokus på social- och ekologisk hållbarhet, där man kan förankra sig och bo kvar över generationer".

Archus erfarenhet realiserar visionen
Archus har i ett tidigt skede bistått färdigställandet av detaljplanen, förhandlat exploateringsavtal med dåvarande projektledning och la en strategisk grund för hur utvecklingen av Källberga skulle ske över tid. Archus arbetar idag tätt ihop med ägarna för att löpande stämma av beslut och strategi för att gemensamt säkerställa att Källberga uppfyller de uppsatta målen. Med hjälp av Archus tidigare erfarenheter inom stadsutvecklingsprojekt kan strategisk rådgivning ges gällande utbyggnation av infrastruktur, affärsutveckling, fastighetsbildning och miljö i samråd med ekonomi och finansiering.

Uppdragsgivare: Källberga Mark AB
Uppdrag: Archus bistår Källberga Mark med helhetskompetensen inom stadsutvecklingsprojektet, Källberga, från detaljplan till färdig stadsdel.
Kategori - Stadsutveckling
Kompetens: Affärsutveckling, Projektutveckling, Stadsutveckling, Strategisk Rådgivning, Byggledning
Kontaktperson: Michael Larsson, Vd Källberga Mark AB
Daniel Steding, projektledare
Status: Pågående. Utbyggnadstid, 2021 - 2035 (prel. uppskattning)

Källberga hållbar stadsutveckling på landsbygden

Ett helhetsuppdrag för alla livssituationer
Källberga är beläget i den nordligare delen av Nynäshamns kommun med direkta anknytningar till Ösmo. Källberga planeras för att bli ett nytt bostadsområde med cirka 800-900 bostäder, skola/förskola, idrottshall och mindre centrumverksamheter över tid. Planering och byggnation sker utifrån höga ambitioner för hållbar stadsutveckling på landsbygden. Ekologisk- och social hållbart prioriteras för att ge möjligheten att bo i Källberga under livets olika skeden. Vilket har resulterat i en bred palett av samarbetspartners för utveckling av bostadsbebyggelsen med målsättning att fungera över tid och i olika livssituationer. 
Archus uppdrag innefattar ett helhetsperspektiv med att driva utvecklingen av hela Källberga-projektet, från laga kraft detaljplan till färdig byggrätt, utbyggnad av infrastruktur, avyttring av byggrätter, och tillsammans med partners fullfölja projektets långsiktiga vision.

Bostäder passande en ekokommun
I utvecklingen av den nya stadsdelen, Källberga, arbetar Archus jämsides med Nynäshamns kommun och deras hållbarhetsambition om att vara en ekokommun. En målsättning som genomsyrar hela projektet från tidiga materialval avseende allmän plats till samhället i dess helhet. Källberga-projektets långsiktiga vision är att skapa "ett naturnära boende med fokus på social- och ekologisk hållbarhet, där man kan förankra sig och bo kvar över generationer".

Archus erfarenhet realiserar visionen
Archus har i ett tidigt skede bistått färdigställandet av detaljplanen, förhandlat exploateringsavtal med dåvarande projektledning och la en strategisk grund för hur utvecklingen av Källberga skulle ske över tid. Archus arbetar idag tätt ihop med ägarna för att löpande stämma av beslut och strategi för att gemensamt säkerställa att Källberga uppfyller de uppsatta målen. Med hjälp av Archus tidigare erfarenheter inom stadsutvecklingsprojekt kan strategisk rådgivning ges gällande utbyggnation av infrastruktur, affärsutveckling, fastighetsbildning och miljö i samråd med ekonomi och finansiering.

Uppdragsgivare: Källberga Mark AB
Uppdrag: Archus bistår Källberga Mark med helhetskompetensen inom stadsutvecklingsprojektet, Källberga, från detaljplan till färdig stadsdel.
Kategori - Stadsutveckling
Kompetens: Affärsutveckling, Projektutveckling, Stadsutveckling, Strategisk Rådgivning, Byggledning
Kontaktperson: Michael Larsson, Vd Källberga Mark AB
Daniel Steding, projektledare
Status: Pågående. Utbyggnadstid, 2021 - 2035 (prel. uppskattning)

Dela denna nyhet
Datum

4 oktober, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Archus development Hållbarhet