Archus är med i startgroparna

Archus är med i startgroparna

Skapandet av en hållbar och tilltalande skolmiljö börjar redan i de tidiga planeringsstadierna. Inplaceringar är ett snabbt och enkelt arbetssätt att använda sig av för planering av en tomt samt för att få en tidig kostnadskalkyl.

Tidigt i processen analyseras platsens befintliga struktur och vad som ska bevaras, förstärkas och ändras. Angöring och trafiklogistik samt vart befintliga ledningar går, kommer att styra placeringen och därför är det betydande för en bra grund för vidare projektering.

Under analysen zoomar vi ut för att se hur tomten ligger i staden, hur den är kopplad till olika områden och hur man tar sig dit. Det kan vara så att där man tänkt bygga inte är en möjlig tomt, utan behöver från startgroparna se andra möjliga platser.

Byggnadens placering och relation till landskapet kommer avgöra var entréer bör vara och hur många det blir samt hur många våningar tomten tål. Arbetet ger en unik möjlighet och drivs av nära samarbete mellan arkitekten och landskapsarkitekten för att säkerhetsställa bästa möjliga placering.

När knäckfrågorna identifierats, tas ett visuellt material fram som är lätt att greppa. Via workshops och dialoger med berörda aktörer tas olika alternativ för tomten fram för att sedan viga samman till ett alternativ för inplacering och realisering.

Archus är med i startgroparna

Skapandet av en hållbar och tilltalande skolmiljö börjar redan i de tidiga planeringsstadierna. Inplaceringar är ett snabbt och enkelt arbetssätt att använda sig av för planering av en tomt samt för att få en tidig kostnadskalkyl.

Tidigt i processen analyseras platsens befintliga struktur och vad som ska bevaras, förstärkas och ändras. Angöring och trafiklogistik samt vart befintliga ledningar går, kommer att styra placeringen och därför är det betydande för en bra grund för vidare projektering.

Under analysen zoomar vi ut för att se hur tomten ligger i staden, hur den är kopplad till olika områden och hur man tar sig dit. Det kan vara så att där man tänkt bygga inte är en möjlig tomt, utan behöver från startgroparna se andra möjliga platser.

Byggnadens placering och relation till landskapet kommer avgöra var entréer bör vara och hur många det blir samt hur många våningar tomten tål. Arbetet ger en unik möjlighet och drivs av nära samarbete mellan arkitekten och landskapsarkitekten för att säkerhetsställa bästa möjliga placering.

När knäckfrågorna identifierats, tas ett visuellt material fram som är lätt att greppa. Via workshops och dialoger med berörda aktörer tas olika alternativ för tomten fram för att sedan viga samman till ett alternativ för inplacering och realisering.

Dela denna nyhet
Datum

14 december, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Archus arkitektur Arkitektur Hållbarhet Landskapsarkitektur Miljöbyggnad Nyhet Skola