Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

Ryttersborgsskolan

På en tomt längs Kristiansborgsallén, i direkt anslutning till Mälardalens universitet, står snart den hexagonformade skolan i 3 plan med skolgård på taket klar. Byggnadskroppen har fått sin form utifrån de avgränsande vägarnas placering. För att skapa en helhet av den relativt stora och kanske svårdefinierade byggnadsvolymen valde vi att arbeta med stora klassiska penseldrag; kontinuerliga fönsterband, en sockel i återbrukat tegel och övre plan i trä. 

Vår vision har sträckt sig längre än att bara skapa en vacker fasad med vackra materialval. Genom att leka med linjer, kurvor och volymer vill vi ge besökaren en upplevelse som utvecklas och förändras allt eftersom man närmar sig och rör sig runt byggnaden.

Det återbrukade teglet har per automatik ett rustikt uttryck med de naggade och rundade tegelstenarna. För att skapa en modernare känsla valde vi att smeta ut fogarna över tegelstenarna. Detta ger också sockeln en taktilitet som blir intressant för elever och förbipasserande att se och känna på. Träfasadens ribbor skapar inte bara en skuggverkan på själva fasaden, de förlängs och bildar räcket till skolgården på taket. Ribborna har kapats i olika längder i ett vågformat mönster vilket på avstånd ger byggnaden en känsla av rytm och rörelse. Ribborna viker också in i de indragna entréerna och bildar ett vackert mönster i undertaket till varje entré.

Mellan varje fönster sitter vertikala lameller i trä som är behandlade i linolja. Dels ger lamellerna skydd mot direkt solinstrålning men lamellernas djup skapar också ett tredimensionellt band av trä när de ses från sidan. Detta skapar ett djup i den annars platta fasaden. I och med byggnadens form upptäckte vi att ribbor och lameller ter sig olika beroende på varifrån man ser dom. Rakt framifrån skapar de en transparens och en inramning av fönster, utsikt och skolgård, medan de ifrån sidan skapar en enhetlig form.

Betongpelaren med den runda foten som numer heter ”glasspinnen” är ytterligare ett element där materialet, i det här fallet betong, både skapat form och funktion.

Archus har ansvarat för gestaltningen och projekteringen
Beställare: Hemsö
Entreprenör: HMB
Projektledning: Peritus
Hyresgäster: Västerås stad samt Jensens grundskola

Om Archus

Archus startade 1986 i Västerås som ett nytänkande arkitektföretag med ambitionen att förändra morgondagens samhälle. Vi är genuint intresserade av samhällsutveckling och levererar hållbara lösningar som går att förverkliga. Idag är Archuskoncernen en rådgivare som tar idé till genomförande och består av kompetenser inom Arkitektur, Fastighetsutveckling, Projektledning och Transaktionsrådgivning. Vi över 100 medarbetare fördelade på fem kontor i Västerås, Stockholm, Uppsala, Linköping och Borlänge men med projekt över hela landet.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.