Hållbarhet

På Archus tar vi ett helhetsgrepp kring hållbarhet och samlar alla våra initiativ under ett tydligt åtagande och arbetssätt. På så vis kan vi säkerställa att vårt erbjudande ligger i framkant samtidigt som vi ser till att vi lever som vi lär.

Hållbarhet

På Archus tar vi ett helhetsgrepp kring hållbarhet och samlar alla våra initiativ under ett tydligt åtagande och arbetssätt. På så vis kan vi säkerställa att vårt erbjudande ligger i framkant samtidigt som vi ser till att vi lever som vi lär.

Ett hållbart Archus

Archus nya samlade hållbarhetsarbete vilar på tre ben som genomsyrar hela vårt arbete – både internt och i samtliga av våra projekt. På så sätt drar vi vårt strå till stacken för att bygga en hållbar framtid.

Vi har under lång tid arbetat med hållbarhet i våra uppdrag. Det har bland annat resulterat i Sveriges första skolhus med internationell certifiering som passivhus. Vi är just nu också med och utformar Sigtuna Stadsängar – ett projekt med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.


1. Hållbarhetspolicy
Vi har sammanställt våra hållbarhetsåtgärder, för att ge en helhetsbild av Archus intentioner och inriktning för att svara upp mot framtidens behov. En policy med miljö, ekonomi och social hållbarhet i åtanke.
Läs hela vår hållbarhetspolicy här


2. Mål och delmål
Archus drivkraft är att jobba med alla aspekter av hållbarhet, i enlighet med de globala målen – Agenda 2030. För att uppnå detta mål har vi satt upp konkreta delmål för varje år, för varje verksamhet. Ett arbetssätt som säkerställer framåtrörelse, där vår framtidsvision omvandlas till konkreta handlingar.

Klicka här för att läsa våra 4 delmål som utgår från Agenda 2030


3. Arbetsprocesser för hållbara projekt
För att säkerställa ett genomsyrat hållbarhetstänk, har vi skapat en arbetsprocess som underlättar. En process med en metodik där varje medarbetare kan hitta relevant information för varje specifik del av ett projekt, som inbjuder till aktiva ställningstaganden i varje skede.

Vår breda kompetens från affärsutveckling och projektledning till arkitektur, landskap och inredning gör att vi har insikter i projektets samtliga delar, som säkrar ett hållbart slutresultat i varje detalj.


Sweden Green Building Council
Archus arbetar brett med hållbarhet i våra projekt. Vi har kompetens inom t ex dagsljusberäkningar, kartläggning, konsekvensanalys och gestaltning av ekosystemtjänster och är vana att arbeta med flera av de certifieringssystem som tillhandahålls av Sweden Green Building Council där vi också är medlemmar.

 

Tillgänglighet

Morgondagens samhällen behöver utvecklas med bostäder, skolor, handelsplatser, hotell och infrastruktur. Att få ihop helheten är komplext. Därför behövs kompetens som omfattar både bredd och spets. För oss på Archus är det en självklarhet att alla våra medarbetare har en god kunskap om lagstiftningen inom området tillgänglighet. Vi arbetar dagligen med tillgänglighetsfrågor och har genomfört flera projekt med högt ställda tillgänglighetskrav. Dessutom har vi valt att tillgänglighetssatsa genom att utbilda vår medarbetare Linn Engman till certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Ett certifikat som få byggnadsingenjörer innehar.

Att ha certifierade tillgänglighetssakkunniga i verksamheten är en viktig del av Archus ständigt pågående arbete för att ställa om mot en hållbar framtid. Då vi arbetar med människor och människors livsmiljöer, är tillgänglighet en viktig och naturlig del i våra processer. Alla människor behöver omtanke – särskilt barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Vi vill medverka till att bygga ett hållbart samhälle med vackra och trygga miljöer som är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Våra tillgänglighetssakkunniga är en kontrollinstans som säkrar att byggprojekt följer kraven i lagstiftningen och att miljön utformas på ett sätt som gör att personer, som exempelvis har svårt att gå, se, höra eller förstå, kan röra sig självständigt i de miljöer som skapas.

”I och med att vi lever allt längre, får fler och fler syn- hörsel- och rörelsenedsättningar, gör att tillgänglighet är viktigt att få in i alla typer av byggnader. De byggda miljöerna ska inte hindra, utan vara tillgängliga för alla”
Linn Engman, Certifierad sakkunnig inom tillgänglighet på Archus.

Läs vår hela intervju med Linn Engman, byggnadsingenjör och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Ett hållbart Archus

Archus nya samlade hållbarhetsarbete vilar på tre ben som genomsyrar hela vårt arbete – både internt och i samtliga av våra projekt. På så sätt drar vi vårt strå till stacken för att bygga en hållbar framtid.

Vi har under lång tid arbetat med hållbarhet i våra uppdrag. Det har bland annat resulterat i Sveriges första skolhus med internationell certifiering som passivhus. Vi är just nu också med och utformar Sigtuna Stadsängar – ett projekt med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.


1. Hållbarhetspolicy
Vi har sammanställt våra hållbarhetsåtgärder, för att ge en helhetsbild av Archus intentioner och inriktning för att svara upp mot framtidens behov. En policy med miljö, ekonomi och social hållbarhet i åtanke.

Läs hela vår hållbarhetspolicy här


2. Mål och delmål
Archus drivkraft är att jobba med alla aspekter av hållbarhet, för att arbeta i enlighet med de globala målen – Agenda 2030. För att uppnå detta mål har vi satt upp konkreta delmål för varje år, för varje verksamhet. Ett arbetssätt som säkerställer framåtrörelse, där vår framtidsvision omvandlas till konkreta handlingar.

Klicka här för att läsa våra fyra delmål som utgår från Agenda 2030


3. Arbetsprocesser för hållbara projekt
För att säkerställa ett genomsyrat hållbarhetstänk, har vi skapat en arbetsprocess som underlättar. En process med en metodik där varje medarbetare kan hitta relevant information för varje specifik del av ett projekt, som inbjuder till aktiva ställningstaganden i varje skede.

 

Arbeta med hållbarhet
På Archus arbetar vi brett med hållbarhet i våra projekt. Vi arbetar bland annat med projekt certifierade genom Sweden Green Building Council, där vi också har flera medarbetare certifierade som Citylab samordnare. Vi har ritat flera projekt som certifierats Miljöbyggnad Guld, såsom Vattenfalls huvudkontor och Koppartorget TRE. Vi har även ritat kontorshus certifierade som Breeam Excellent såsom Lidls nya huvudkontor och Svanenmärkta bostadsprojekt som Bäckby Centrum. Högåsskolan i Knivsta är exempel på en skola som uppnått internationell passivhusstandard.

Vi arbetar även med hållbarhet på andra sätt. Social hållbarhet har varit fokus när vi ritat skolor med hjälp av elevdialog. Stolta exempel på detta är bland annat Tunboskolan och Näslundsskolan.

Ekologisk hållbarhet har bland annat resulterat i biotopanpassningar för fladdermöss i Gäddeholm och bostadsprojekt med bevarandeåtgärder för befintliga träd i kombination med högt ställda krav på grönytor är Kv Förseglet.

För att få en hållbar helhet är material en viktig faktor och ett bra exempel är Vallaskolan som vi ritat i massivträ. Vi har flera projekt på gång med trästommar både inom utbildning och kontor som Kvarngärdesskolan i Uppsala och Electrolux huvudkontor i Stockholm.

Vår samlade kompetens från affärsutveckling och projektledning till arkitektur, landskap och inredning gör att vi har insikt i projektens samtliga faser. Detta tillsammans med vår kunskap att genomföra projekt med olika certifieringssystem, kartläggning, konsekvensanalys och gestaltning av ekosystemtjänster, dagsljusberäkningar, träbyggnation med mera gör att vi kan bana väg för ett mer hållbart slutresultat.

 

 

TILLGÄNGLINGHET

Morgondagens samhällen behöver utvecklas med bostäder, skolor, handelsplatser, hotell och infrastruktur. Att få ihop helheten är komplext. Därför behövs kompetens som omfattar både bredd och spets. För oss på Archus är det en självklarhet att alla våra medarbetare har en god kunskap om lagstiftningen inom området tillgänglighet. Vi arbetar dagligen med tillgänglighetsfrågor och har genomfört flera projekt med högt ställda tillgänglighetskrav. Dessutom har vi valt att tillgänglighetssatsa genom att utbilda vår medarbetare Linn Engman till certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Ett certifikat som få byggnadsingenjörer innehar.

Att ha certifierade tillgänglighetssakkunniga i verksamheten är en viktig del av Archus ständigt pågående arbete för att ställa om mot en hållbar framtid. Då vi arbetar med människor och människors livsmiljöer, är tillgänglighet en viktig och naturlig del i våra processer. Alla människor behöver omtanke – särskilt barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Vi vill medverka till att bygga ett hållbart samhälle med vackra och trygga miljöer som är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Våra tillgänglighetssakkunniga är en kontrollinstans som säkrar att byggprojekt följer kraven i lagstiftningen och att miljön utformas på ett sätt som gör att personer, som exempelvis har svårt att gå, se, höra eller förstå, kan röra sig självständigt i de miljöer som skapas.

”I och med att vi lever allt längre, får fler och fler syn- hörsel- och rörelsenedsättningar, gör att tillgänglighet är viktigt att få in i alla typer av byggnader. De byggda miljöerna ska inte hindra, utan vara tillgängliga för alla”
Linn Engman, Certifierad sakkunnig inom tillgänglighet på Archus.

Läs vår hela intervju med Linn Engman, byggnadsingenjör och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

 

MÅNGFALD

Vår utgångspunkt är att mångfald är en faktor som berikar och främjar kreativitet – hos Archus jobbar därför personer med varierande bakgrund och från 20 olika länder.

Mångfald berikar. Det är Archus erfarenhet och fasta övertygelse. Medan vi sökt efter kompetens och driv, har vi mångfald kommit på köpet, vilket gjort att att Archus naturligt utvecklats till ett företag med snart 90 anställda och med bakgrund i ett 20-tal olika länder. En vinst som berikat oss med nya infallsvinklar i våra uppdrag.

Att få nya infallsvinklar från andra kulturer och länder är värdefullt för de kreativa processerna. Archus arbetar alltid utifrån svenska byggnormer, men arbetsgrupper med erfarenhet från Irak, Finland, Kanada, Syrien och Mocambique, kan föda helt nya lösningar på rådande utmaningar. På Archus märker vi att kunder uppskattar att den mångkulturella organisationen och dess fördelar.

En avgörande nyckel till denna situation har varit en öppen och progressiv attityd. En inställning som har gett ringar på vattnet. Detta har både gjort att vi ofta blir kontaktade av kandidater från andra länder än Sverige, samt kandidater med stort intresse för hållbarhet. En faktor som stärker Archus som företag och gör oss rustade inför en framtid, där dessa frågor blir allt viktigare.

Kvarteret Bäckby i Västerås där Archus har bidragit med arkitektur och viktiga perspektiv inom hållbarhet
Archus
archus_vasteras_hllbarhet_pop-up-park1
Porträttbild av Mikael Hassel, arkitekt och hållbarhetsansvarig på Archus

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?
Kontakta mig!

Mikael Hassel
Hållbarhetsansvarig Arkitektur
Telefon: 070-945 75 65

Klicka här för att skicka ett mail

KARIN_MANNERFELT_220926_19

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?
Kontakta mig!

Karin Mannerfelt
Hållbarhetsansvarig Development
Telefon: 070-945 75 65

Klicka här för att skicka ett mail

TILLGÄNGLIGHET_Linn-Engman

Vill du veta mer om hur vi arbetar med tillgänglighet?
Kontakta mig!

Linn Engman
Certifierad sakkunnig inom tillgänglighet
Telefon: 076–525 75 05

Klicka här för att skicka ett mail