Nu har vi lagt grunden

Nu har vi lagt grunden

…för en hållbarare Stadsdel. Grundplattan är nu gjuten och grundläggningen med källarvåning börjar ta form för den första etappen av Greenhouse Stockholm, där Archus som även ligger bakom arkitekturen också driver projekt- och byggledningen.

Projektet, som består av en bostadsdel samt en kontorstillbyggnad, är ett av de första projekten i Stockholm som byggs i enlighet med ett nytt ramverk för klimatneutralt byggande och har en genomgående hög hållbarhetsprofil. Bland annat byggs huset huvudsakligen i trä från våra mellansvenska skogar. Betong och stål har dock behövts användas till grundläggningen, något som dessvärre har betydligt högre klimatpåverkan. Den högre klimatpåverkan beror till stor del av cementen i betongen och för att minska denna har vi valt att använda Skanskas gröna betong. Denna gröna betong har en lägre andel cement tack vare inblandning av slagg. Det har medfört att klimatpåverkan för vår byggnation kunnat minimeras avsevärt – upp mot 50%.

Bostadsdelen kommer att certifieras enligt Svanen och kontorstillbyggnaden enligt BREEAM, med målet att nå nivån Outstanding. Dessa system har däremot inga skarpa krav kring hur byggnadernas klimatavtryck ska minimeras. Därför beslutades det att byggnaderna skulle bli ett av de första pilotprojekten för Sweden Green Building Councils nya påbyggnadscertifiering ”NollCO2”.

Vad gör vi då?
Vi använder trä som primärt byggnadsmaterial, närmare bestämt granar från svenska skogar. Detta då trä har lågt klimatavtryck samtidigt som det är ett förnybart material och kan lagra koldioxid i lång tid framöver. I de fall vi ej kan använda trä, som till exempel för grundläggning och källarvåning, använder vi klimatförbättrad betong.

Vi arbetar med att försöka återbruka så mycket material som möjligt med tanke på att det tar väldigt lång tid att räkna hem koldioxidutsläpp om en byggnad först ska rivas och därefter bygga en ny med enbart nytt material. Därför återbrukar vi teglet som satt på den befintliga byggnaden som vi behöver riva för uppförandet av den nya. Vi lyckades återbruka drygt 70% av allt tegel vi plockade ner, drygt 200 ton som kommer monteras på den nya fasaden. Vi kommer även att återbruka golvplattor för installationsgolv från den befintliga byggnaden. Armaturer, badrumsporslin, dörrar och glaspartier är andra material som vi kommer att återbruka i vårt befintliga kontor.

Solcellspaneler kommer även monteras på taken för att producera lokal förnybar el till byggnaderna.

Som byggledare för detta projekt kan det dagliga arbetet bestå av en mängd olika saker som kopplas till dessa hållbarhetsfrågor. Varje vecka går Skanska och Archus tillsammans en miljörond där vi går runt på bygget och följer upp att byggnadsmaterial som används är godkända, att källsortering sköts korrekt, att maskiner är godkända och drivs av miljöbränsle mm. Utöver det samlas dokumentation in löpande från underentreprenörer med information om hur mycket material som används för att kunna hålla beräkningar uppdaterade och hålla projektet mätbart i form av mängder avfall och koldioxidutsläpp.

Utöver att värna om planeten är en viktig del inom hållbart byggande att värna om människor. Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig del i vårt arbete där Skanska och Archus bland annat går skyddsrond en gång i veckan för att se till att arbetsplatsen är säker och trygg för såväl yrkesarbetare som förbipasserande.

Under projektets gång är det en stor mängd inköp som ska genomföras. Archus tillsammans med Skanska strävar hela tiden efter att hitta leverantörer som erbjuder återbrukat material i så hög utsträckning som möjligt. Om det är någonstans vi som byggherre har möjlighet att påverka, så är det i kravställningarna.

Nu har vi lagt grunden

…för en hållbarare Stadsdel. Grundplattan är nu gjuten och grundläggningen med källarvåning börjar ta form för den första etappen av Greenhouse Stockholm, där Archus som även ligger bakom arkitekturen också driver projekt- och byggledningen.

Projektet, som består av en bostadsdel samt en kontorstillbyggnad, är ett av de första projekten i Stockholm som byggs i enlighet med ett nytt ramverk för klimatneutralt byggande och har en genomgående hög hållbarhetsprofil. Bland annat byggs huset huvudsakligen i trä från våra mellansvenska skogar. Betong och stål har dock behövts användas till grundläggningen, något som dessvärre har betydligt högre klimatpåverkan. Den högre klimatpåverkan beror till stor del av cementen i betongen och för att minska denna har vi valt att använda Skanskas gröna betong. Denna gröna betong har en lägre andel cement tack vare inblandning av slagg. Det har medfört att klimatpåverkan för vår byggnation kunnat minimeras avsevärt – upp mot 50%.

Bostadsdelen kommer att certifieras enligt Svanen och kontorstillbyggnaden enligt BREEAM, med målet att nå nivån Outstanding. Dessa system har däremot inga skarpa krav kring hur byggnadernas klimatavtryck ska minimeras. Därför beslutades det att byggnaderna skulle bli ett av de första pilotprojekten för Sweden Green Building Councils nya påbyggnadscertifiering ”NollCO2”.

Vad gör vi då?
Vi använder trä som primärt byggnadsmaterial, närmare bestämt granar från svenska skogar. Detta då trä har lågt klimatavtryck samtidigt som det är ett förnybart material och kan lagra koldioxid i lång tid framöver. I de fall vi ej kan använda trä, som till exempel för grundläggning och källarvåning, använder vi klimatförbättrad betong.

Vi arbetar med att försöka återbruka så mycket material som möjligt med tanke på att det tar väldigt lång tid att räkna hem koldioxidutsläpp om en byggnad först ska rivas och därefter bygga en ny med enbart nytt material. Därför återbrukar vi teglet som satt på den befintliga byggnaden som vi behöver riva för uppförandet av den nya. Vi lyckades återbruka drygt 70% av allt tegel vi plockade ner, drygt 200 ton som kommer monteras på den nya fasaden. Vi kommer även att återbruka golvplattor för installationsgolv från den befintliga byggnaden. Armaturer, badrumsporslin, dörrar och glaspartier är andra material som vi kommer att återbruka i vårt befintliga kontor.

Solcellspaneler kommer även monteras på taken för att producera lokal förnybar el till byggnaderna.

Som byggledare för detta projekt kan det dagliga arbetet bestå av en mängd olika saker som kopplas till dessa hållbarhetsfrågor. Varje vecka går Skanska och Archus tillsammans en miljörond där vi går runt på bygget och följer upp att byggnadsmaterial som används är godkända, att källsortering sköts korrekt, att maskiner är godkända och drivs av miljöbränsle mm. Utöver det samlas dokumentation in löpande från underentreprenörer med information om hur mycket material som används för att kunna hålla beräkningar uppdaterade och hålla projektet mätbart i form av mängder avfall och koldioxidutsläpp.

Utöver att värna om planeten är en viktig del inom hållbart byggande att värna om människor. Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig del i vårt arbete där Skanska och Archus bland annat går skyddsrond en gång i veckan för att se till att arbetsplatsen är säker och trygg för såväl yrkesarbetare som förbipasserande.

Under projektets gång är det en stor mängd inköp som ska genomföras. Archus tillsammans med Skanska strävar hela tiden efter att hitta leverantörer som erbjuder återbrukat material i så hög utsträckning som möjligt. Om det är någonstans vi som byggherre har möjlighet att påverka, så är det i kravställningarna.

Dela denna nyhet
Datum

7 juli, 2023

Skribent

Archus

Taggar

Archus