Återbruk förenar, engagerar och minskar miljöpåverkan

Återbruk förenar, engagerar och minskar miljöpåverkan

Klimatförändring och degradering av den biologiska mångfalden är en av vår tids stora utmaningar. En övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig om vi ska nå FN: s globala Agenda 2030-mål och vara förenligt med våra planetära gränser. Byggsektorn stod under 2020 för 40 % av allt genererat avfall i Sverige samt 21 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2021b). Globalt beräknas 55 till 65 % av växthusgasutsläppen komma från hantering av material, resurser och produkter (Thomas Nyström, forskare på Rise Sustainable Business).

Varför återbruk? Återbruk är viktigt i en cirkulär ekonomi. Återbrukade material och produkter minskar råvaruutvinningen. Samtidigt minskar avfallet och utsläppen drastiskt. (IVL, 2021).
Att underhålla, återanvända, reparera och renovera produkter kan vara både affärsmässigt lönsamt och miljömässigt hållbart. Stora ekonomiska värden finns inbyggda, värden som fångas upp genom att utmana rådande affärslogik. Annars går tusentals kronor förlorade och minskar till några få kronor efter materialåtervinning. (Thomas Nyström)

”Byggbranschens olika delar jobbar mycket i sina egna stuprör, så som man är van och inte tänker så mycket nytt. Här har vi identifierat problemen och tillsammans spånat på idéer och tänkbara lösningar”
Adam Andersson, byggingenjör på Archus

I en rapport från IVL (Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn, 2021) är återbrukets klimatbesparingspotential stor och en central drivkraft. I enbart Göteborgsregionen kan återbruk av interiöra byggprodukter i lokalanpassningar av kontor spara upp till 3 300 ton CO2e per år och generera en marknad av återbruksrelaterade tjänster motsvarande 14,6 miljarder SEK år 2021.  
Återbruk är en form av bevarande, där vi ger våra miljöer chansen att stanna tiden (CCBuild & White). Med återbruk kan vi relatera till tidigare brukare, såväl kritiskt som nostalgiskt. Genom att modifiera, reparera och rekonditionera håller vi hantverken vid liv.
Återbruk kräver samarbete i hela värdekedjan. Vi behöver utveckla nya arbetssätt, affärsmodeller, öka samarbetet med olika aktörer dela information och öka transparensen. Men det är också långt mer än tekniska lösningar som behöver ses över. Normer och beteenden behöver lyftas och ifrågasättas.

”Jag har aldrig suttit i ett forum med sådan här bredd tidigare. Det är ett väldigt smart sätt. Det kan vara en utmaning att sitta själv på sin egen kammare och stöta och blöta olika problem, det har varit väldigt bra att kunna diskutera dem tillsammans med olika perspektiv och olika synvinklar”
Malin Boldrup, byggprojektledare och byggkoordinator på Ludvikafastigheter och Ludvikahem.

ByggEkot – vill göra återbruk möjligt på riktigt.
Achus i Borlänge har tillsammans med andra medlemsföretag tagit fram ByggEkot- ett koncept för systematiskt återbruk av byggvaror i Dalarna. Hela värdekedjan är representerad, från beställare till leverantörer. Konceptet ska möjliggöra återbruk i större skala och inbegriper allt från transporter och lagerhållning till rutiner och upphandlingsprocesser. Samverkan är kritiskt för att återbruk ska bli verklighet.

” Det känns om ett stort äntligen. Äntligen händer det”
Sara Johansson, Borlänge Energi & Dala Återbyggdepå.

Vi behöver på nytt återuppväcka gammal kunskap, fördjupa vår förståelse för hur vi bygger med kvalitet och väljer material för ett långsiktigt perspektiv.
Vi står inför stora utmaningar. Att övergå till cirkulära processer innefattar tekniska, ekonomiska och organisatoriska utmaningar. Låt nyfikenhet och en förändrad inställning bli katalysatorn i förändringsarbetet. Vi behöver släppa lös den nyfikenhet vi ser i våra barn för att kunna utforska nya lösningar. För det finns andra sätt!

Återbruk förenar, engagerar och minskar miljöpåverkan

Klimatförändring och degradering av den biologiska mångfalden är en av vår tids stora utmaningar. En övergång till cirkulär ekonomi är nödvändig om vi ska nå FN: s globala Agenda 2030-mål och vara förenligt med våra planetära gränser. Byggsektorn stod under 2020 för 40 % av allt genererat avfall i Sverige samt 21 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2021b). Globalt beräknas 55 till 65 % av växthusgasutsläppen komma från hantering av material, resurser och produkter (Thomas Nyström, forskare på Rise Sustainable Business).

Varför återbruk? Återbruk är viktigt i en cirkulär ekonomi. Återbrukade material och produkter minskar råvaruutvinningen. Samtidigt minskar avfallet och utsläppen drastiskt. (IVL, 2021).
Att underhålla, återanvända, reparera och renovera produkter kan vara både affärsmässigt lönsamt och miljömässigt hållbart. Stora ekonomiska värden finns inbyggda, värden som fångas upp genom att utmana rådande affärslogik. Annars går tusentals kronor förlorade och minskar till några få kronor efter materialåtervinning. (Thomas Nyström)

”Byggbranschens olika delar jobbar mycket i sina egna stuprör, så som man är van och inte tänker så mycket nytt. Här har vi identifierat problemen och tillsammans spånat på idéer och tänkbara lösningar”
Adam Andersson, byggingenjör på Archus

I en rapport från IVL (Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn, 2021) är återbrukets klimatbesparingspotential stor och en central drivkraft. I enbart Göteborgsregionen kan återbruk av interiöra byggprodukter i lokalanpassningar av kontor spara upp till 3 300 ton CO2e per år och generera en marknad av återbruksrelaterade tjänster motsvarande 14,6 miljarder SEK år 2021.  
Återbruk är en form av bevarande, där vi ger våra miljöer chansen att stanna tiden (CCBuild & White). Med återbruk kan vi relatera till tidigare brukare, såväl kritiskt som nostalgiskt. Genom att modifiera, reparera och rekonditionera håller vi hantverken vid liv.
Återbruk kräver samarbete i hela värdekedjan. Vi behöver utveckla nya arbetssätt, affärsmodeller, öka samarbetet med olika aktörer dela information och öka transparensen. Men det är också långt mer än tekniska lösningar som behöver ses över. Normer och beteenden behöver lyftas och ifrågasättas.

”Jag har aldrig suttit i ett forum med sådan här bredd tidigare. Det är ett väldigt smart sätt. Det kan vara en utmaning att sitta själv på sin egen kammare och stöta och blöta olika problem, det har varit väldigt bra att kunna diskutera dem tillsammans med olika perspektiv och olika synvinklar”
Malin Boldrup, byggprojektledare och byggkoordinator på Ludvikafastigheter och Ludvikahem.

ByggEkot – vill göra återbruk möjligt på riktigt.
Achus i Borlänge har tillsammans med andra medlemsföretag tagit fram ByggEkot- ett koncept för systematiskt återbruk av byggvaror i Dalarna. Hela värdekedjan är representerad, från beställare till leverantörer. Konceptet ska möjliggöra återbruk i större skala och inbegriper allt från transporter och lagerhållning till rutiner och upphandlingsprocesser. Samverkan är kritiskt för att återbruk ska bli verklighet.

” Det känns om ett stort äntligen. Äntligen händer det”
Sara Johansson, Borlänge Energi & Dala Återbyggdepå.

Vi behöver på nytt återuppväcka gammal kunskap, fördjupa vår förståelse för hur vi bygger med kvalitet och väljer material för ett långsiktigt perspektiv.
Vi står inför stora utmaningar. Att övergå till cirkulära processer innefattar tekniska, ekonomiska och organisatoriska utmaningar. Låt nyfikenhet och en förändrad inställning bli katalysatorn i förändringsarbetet. Vi behöver släppa lös den nyfikenhet vi ser i våra barn för att kunna utforska nya lösningar. För det finns andra sätt!

Dela denna nyhet
Datum

4 oktober, 2023

Skribent

Camilla Hedman

Taggar

Archus Hållbarhet