Leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Leverantörsinformation

Välkommen som leverantör till Archus

Archus hanterar leverantörsfakturor elektroniskt, vilket innebär att vi har krav på inköpsmärkning av alla fakturor som skickas till oss. Kontakta alltid din kontaktperson hos oss för att få rätt märkning. Vi kan inte godkänna samlingsfakturor eller fakturor i pappersformat som skickas till kontoren.

Fakturor skickas enligt något av nedanstående alternativ:

Archus AB, orgnr 556353–6746

PDF: archus@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus AB, FE  1461, 831 90 Östersund

 

Archus Arkitektur AB, orgnr 556733–6374

EDI-faktura: GLN nr: 7365567336374.

PDF: archusarkitektur@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Arkitektur AB, FE  843 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Development AB, orgnr 556921–4058

EDI-faktura: GLN nr: 7365569214057

PDF: archusdevelopment@pdf.scancloud.se

Pappersfaktua: Archus Development AB, FE 841 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Partner AB, orgnr 559012–1090

EDI-faktura: GLN nr: 7365590121096

PDF: archuspartner@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Partner AB, FE 842 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Transaktion AB, orgnr 559357-5656

PDF: archustransaktion@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Transaktion AB, FE7369 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Husarkitektur AB, orgnr  559380-8651

EDI faktura: Peppol id: 0007:5593808651 (Ersätter GLN)

Digital faktura: archushusarkitektur@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Husarkitektur AB, FE 7413 Scancloud, 831 90 Östersund

Välkommen som leverantör till Archus

Archus hanterar leverantörsfakturor elektroniskt, vilket innebär att vi har krav på inköpsmärkning av alla fakturor som skickas till oss. Kontakta alltid din kontaktperson hos oss för att få rätt märkning. Vi kan inte godkänna samlingsfakturor eller fakturor i pappersformat som skickas till kontoren.

Fakturor skickas enligt något av nedanstående alternativ:

Archus AB, orgnr 556353–6746

Digital faktura: archus@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus AB, FE  1461, 831 90 Östersund

 

Archus Arkitektur AB, orgnr 556733–6374

EDI-faktura: GLN nr: 7365567336374.

Digital faktura: archusarkitektur@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Arkitektur AB, FE  843 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Development AB, orgnr 556921–4058

EDI-faktura: GLN nr: 7365569214057

Digital faktura: archusdevelopment@pdf.scancloud.se

Pappersfaktua: Archus Development AB, FE 841 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Partner AB, orgnr 559012–1090

EDI-faktura: GLN nr: 7365590121096

Digital faktura: archuspartner@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Partner AB, FE 842 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Transaktion AB, orgnr 559357-5656

Digital faktura: archustransaktion@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Transaktion AB, FE 7369 Scancloud, 831 90 Östersund

 

Archus Husarkitektur AB, orgnr  559380-8651

EDI faktura: Peppol id: 0007:5593808651 (Ersätter GLN)

Digital faktura: archushusarkitektur@pdf.scancloud.se

Pappersfaktura: Archus Husarkitektur AB, FE 7413 Scancloud, 831 90 Östersund