Hoppa till innehåll

Välkommen till vår uppdaterade webbplats! Vi fyller på med innehåll allt eftersom.

Nyheter

Det här händer i utvecklingen av Högskolan Dalarnas nya campus Borlänge

Det tidigare Domus-varuhuset byggs om och till för att inhysa framtidens utbildning och forskning.

Ett ambitiöst transformationsprojekt där en återbrukad stomme minimerar koldioxidutsläppen och samtidigt ger en central plats i staden möjlighet att leva upp på nytt. Den nya högskolan började byggas för över femtio år sedan och det återbruket är ett exempel på riktig hållbarhet. Även energimässigt skall byggnaden vara ett föredöme som också speglar den framstående forskning som bedrivs.

Gestaltningen hämtar element från klassisk arkitektur med en tydlig symmetri i fasaden. Men med en nutida ton i materialval och där flygelbyggnaderna placeras upphöjda från gatan och inte tar ny mark i anspråk. Byggnadens form präglas också av att taken i huvudsak består av terrasser för forskning och utevistelse som tillsammans med byggnadens fönsterpartier visar upp verksamheten för staden men också tvärtom.

De första två våningarna som tidigare var varuhus hanteras dels med en sockelvåning i ljus klinker och glas, medan det forna övre våningsplanet har en markerad övergång till påbyggnaderna med friser och listverk i trä. Parkfasaderna i söderläge får ytterligare ett uttryck när terrasser från varuhuset återanvänds och nya terrasser tillkommer. Påbyggnaderna har sin egen gestaltning, delvis med sin solcellsfasad i lämpliga lägen och dels med karakteristiska fönstermotiv som håller samman fasaden och byggnadens inre med sina hundratals rum.

Byggnaden får en detaljering i fasaderna som förändras med dygnets gång och vid rörelse runt och mot byggnaden. Med en fasad huvudsakligen i silverpigmenterad furupanel som är i linje med stadens träbyggnadsstrategi och beställarens hållbarhetsambitioner. Ett fasadmaterial med långa traditioner och väl förankrat i platsen. Stor omsorg har lagts på krön, omfattningar och listverk men också fönsterdetaljer med integrerade solskydd. Träet är svagt silverpigmenterat för att åldras jämnare över tid, men kommer att få variera i utseende med tidens gång.   

Den byggnad som var en barriär i staden öppnas upp och baksidor försvinner när den tidigare delvis slutna byggnaden glasas upp mot både gator och park. Det skapar trygghet och liv på platser som inte används idag, trots att de ligger mitt i staden. En riktlinje har hela tiden varit att verksamhet och aktivitet skall synas utåt i den nya campusbyggnaden och att det inte skall vara någon tveksamhet om vilken byggnad som är högskolan i Borlänge.

Projekt: Campus Borlänge
Fastighetsägare: Diös
Hyresgäst: Högskolan Dalarna
Arkitektur och Landskap: Archus
Projektledning: Archus

Om Archus

Archus startade 1986 i Västerås som ett nytänkande arkitektföretag med ambitionen att förändra morgondagens samhälle. Vi är genuint intresserade av samhällsutveckling och levererar hållbara lösningar som går att förverkliga. Idag är Archuskoncernen en rådgivare som tar idé till genomförande och består av kompetenser inom Arkitektur, Fastighetsutveckling, Projektledning och Transaktionsrådgivning. Vi över 100 medarbetare fördelade på fem kontor i Västerås, Stockholm, Uppsala, Linköping och Borlänge men med projekt över hela landet.

Sök på archus.se

Hitta det du söker på vår webbplats eller använd genvägarna längre ned.