Bevara natur på skolgård

Bevara natur på skolgård

Nu byggs det för fullt vid Vittinge förskola där Archus landskap har ritat skolgården. Spännande att se det växa fram!
Skolgårdens utformning tillåter den bevarade intilliggande skogen att ta sig in på gården och nyttjas som en del i dagliga användandet och pedagogiken.

Skolgården är tydligt uppdelad i en trygg, en aktiv och en vild zon, där vi har bevarat och använt den befintliga naturmarken som den vilda zonen på skolgården. Med gångar av träflis som leder till gläntor, återbrukade stenblock samt trädstammar aktiverar vi skogen och gör den mer tillgänglig för små och stora barn. 

Genomgående naturmaterial, inhemska arter och tomtens befintliga förhållanden har använts som en viktig del i gestaltningen och kombinationen av zonerna tillsammans med platsens befintliga förutsättningar har skapat en rik och varierad skolgård för barnen att vistas på.

Ett nytt träd- och buskskikt med bryn och skogsväxter har adderats i anslutning till den befintliga naturmarksvegetationen för att skapa årstidsväxlingar, mer biologisk mångfald och årstidsvariation.

Uppdragsgivare: Hebyfastigheter/Peritus Partners AB
Ort: Vittinge, Heby Kommun

Bevara natur på skolgård

Nu byggs det för fullt vid Vittinge förskola där Archus landskap har ritat skolgården. Spännande att se det växa fram!
Skolgårdens utformning tillåter den bevarade intilliggande skogen att ta sig in på gården och nyttjas som en del i dagliga användandet och pedagogiken.

Skolgården är tydligt uppdelad i en trygg, en aktiv och en vild zon, där vi har bevarat och använt den befintliga naturmarken som den vilda zonen på skolgården. Med gångar av träflis som leder till gläntor, återbrukade stenblock samt trädstammar aktiverar vi skogen och gör den mer tillgänglig för små och stora barn. 

Genomgående naturmaterial, inhemska arter och tomtens befintliga förhållanden har använts som en viktig del i gestaltningen och kombinationen av zonerna tillsammans med platsens befintliga förutsättningar har skapat en rik och varierad skolgård för barnen att vistas på.

Ett nytt träd- och buskskikt med bryn och skogsväxter har adderats i anslutning till den befintliga naturmarksvegetationen för att skapa årstidsväxlingar, mer biologisk mångfald och årstidsvariation.

Uppdragsgivare: Hebyfastigheter/Peritus Partners AB
Ort: Vittinge, Heby Kommun