Partner

Vi tar ansvar för att projektet går rätt till, från projektutveckling till att nycklarna sitter i dörren. I praktiken innebär det att Archus Partner gör allt ifrån projektutveckling till att genomföra hela projekt och tar ansvar för att det blir korrekt utfört. Vi levererar tjänster inom ett flertal segment såsom bostadsutveckling, kommersiella lokaler och industri.