Strategisk rådgivning för utvecklingen av Gäddeholm

Archus-vasteras-fredriksdal-gaddeholm-arkitektur-strategisk-radgivning-projektutveckling

Strategisk rådgivning som väcker marknadens intresse

Med strategisk rådgivning går utvecklingen av Gäddeholmen in i en ny explosiv etapp som möjliggör centrumbildning med en ökad byggtakt och fungerande kommunikation. Utveckling som banar väg för Fredriksdal framtida låg- och mellanstadieskola.

Byggherrar ska investera i Gäddeholm
Archus arbetar på uppdrag av Västerås Stad med strategisk rådgivning för att möjliggöra en breddning av kundgrupper, erbjuda olika bostadssortiment i området och göra byggrätterna så genomförbara som möjligt. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för byggherrar, stora som små, att våga investera i Gäddeholm.

Planerar för livet i området
Archus har engagerade kompetenser i utvecklingen av Gäddeholm. Genom kompetenserna strategisk rådgivning och arkitektur har Archus tittat på en utformning där offentliga byggnader såsom skola, idrott, bytorg och centrumverksamheter vänds ut mot den nya Gäddeholmsvägen. På så sätt kan staden sätta sin prägel på det nya området, medan bebyggelse av skola och idrottsplatser kan påbörjas utan större investering i ny infrastruktur. Samtidigt möjliggörs en mer intim bostadsbebyggelse innanför vägen, med skogen som tomt. Bostäderna planeras i stor utsträckning i lägre enklare flerbostadshus i mindre kvartersform, omslutna med carportar och staket eller plank. Gator planeras så att natur får ta plats i gaturummet och möjliggöra för gatulek och samvaro. Runt bytorget planeras enklare handelsbodar där verksamheter kan expandera eller minska över tid.

”I vårt utformningsförslag har vi hämtat inspiration från Kyrkbacken och gamla fina trästäder så som Nora och Mariefred. Vi vill skapa en attraktiv trädstad utifrån dagens förutsättningar och krav, med slingrande gator och små kvarter där naturen får ta mycket plats. Något unikt som kan få flera kundgrupper att ta det av det fantastiska Gäddeholm.”
Åsa Blomsterhage, projektutvecklare på Archus.

 

Detaljplan är under utveckling, samråd planeras till hösten 2020.

Fredriksdal, Gäddeholm

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret, Västerås 

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Hållbarhetsvinkel:
Ekologisk hållbarhet –  biotopanpassningar

Team:
Anders Rastin, projektutvecklare
Therese Nyberg, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, landskapsarkitekt LAR/MSA

FREDRIKSDAL, GÄDDEHOLMEN

Strategisk rådgivning som väcker marknadens intresse

Med strategisk rådgivning går utvecklingen av Gäddeholmen in i en ny explosiv etapp som möjliggör centrumbildning med en ökad byggtakt och fungerande kommunikation. Utveckling som banar väg för Fredriksdal framtida låg- och mellanstadieskola.

Byggherrar ska investera i Gäddeholm
Archus arbetar på uppdrag av Västerås Stad med strategisk rådgivning för att möjliggöra en breddning av kundgrupper, erbjuda olika bostadssortiment i området och göra byggrätterna så genomförbara som möjligt. Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för byggherrar, stora som små, att våga investera i Gäddeholm.

Planerar för livet i området
Archus har engagerade kompetenser i utvecklingen av Gäddeholm. Genom kompetenserna strategisk rådgivning och arkitektur har Archus tittat på en utformning där offentliga byggnader såsom skola, idrott, bytorg och centrumverksamheter vänds ut mot den nya Gäddeholmsvägen. På så sätt kan staden sätta sin prägel på det nya området, medan bebyggelse av skola och idrottsplatser kan påbörjas utan större investering i ny infrastruktur. Samtidigt möjliggörs en mer intim bostadsbebyggelse innanför vägen, med skogen som tomt. Bostäderna planeras i stor utsträckning i lägre enklare flerbostadshus i mindre kvartersform, omslutna med carportar och staket eller plank. Gator planeras så att natur får ta plats i gaturummet och möjliggöra för gatulek och samvaro. Runt bytorget planeras enklare handelsbodar där verksamheter kan expandera eller minska över tid.

”I vårt utformningsförslag har vi hämtat inspiration från Kyrkbacken och gamla fina trästäder så som Nora och Mariefred. Vi vill skapa en attraktiv trädstad utifrån dagens förutsättningar och krav, med slingrande gator och små kvarter där naturen får ta mycket plats. Något unikt som kan få flera kundgrupper att ta det av det fantastiska Gäddeholm.”
Åsa Blomsterhage, projektutvecklare på Archus.

 

Detaljplan är under utveckling, samråd planeras till hösten 2020. 

Fredriksdal, Gäddeholm

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret, Västerås

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Anders Rastin, projektutvecklare
Therese Nyberg, arkitekt SAR/MSA
Magnus Leksell, landskapsarkitekt LAR/MSA