archus_hallstahammar_naslundsskolan_landskapsarkitektur1

En ny Näslundsskola byggs i Hallstahammar

Efter omfattande utredningar stod det klart att Näslundsskolan stod inför rivning och nybyggnation. Genom Archus projektledning och landskapsarkitektur kommer en ny funktionell låg- och mellanstadieskola att uppföras, med tilltalande utemiljö.

Archus är med från startgroparna
Efter att alternativen att renovera eller riva och bygga nytt utretts mot varandra, konstaterades det att den mest kostnadseffektiva lösningen var att bygga nytt på samma plats som tidigare. Inför nybygget av Näslundsskolans nya lokaler kallades Archus in för att förse entreprenörer med förfrågningsunderlag inför upphandlingarna. I nästa steg kommer Archus projektleda under byggtiden fram tills dess att byggnaden är färdigställd. Vidare har Archus gått in med sin kompetens inom landskaparkitektur för att gestalta den nya Näslundsskolans utemiljö.

Projektledning och landskapsarkitektur
Tidigt i processen analyserades platsens befintliga struktur och vad som skulle bevaras, förstärkas och ändras identifierades. Den nya skolbyggnaden skulle både omfamna skolgården och öppna upp sig mot en skogsbeklädd ås norr om gården, som varit mycket uppskattad av eleverna. Elevdialog har legat till grund för gestaltningen av gården, som delats upp i tydliga rum med olika karaktär utifrån elevernas behov, intressen och utveckling. Enkelhet, omtanke om detaljer och naturliga material är ledorden i utformningen av skolgården och för att förstärka mötet med den närliggande naturen i skolgårdens växtlighet har inhemska arter valts.

”Det goda samarbetet med arkitekten har gett en unik möjlighet att placera byggnaden i relation till landskapet och elevernas engagemang och inlevelsefulla teckningar har gett ett fint underlag för gårdens innehåll.”
Andrea Eneroth, landskapsarkitekt LAR/MSA

Näslundsskolan

Uppdragsgivare:
Hallstahammar Kommun

Ort:
Hallstahammar

Status:
Pågående projekt till 2022

Hållbarhetsvinkel:
Social hållbarhet – elevdialog

Team:
Cecilia Corell, projektledare
Andrea Eneroth, landskapsarkitekt LAR/MSA

NÄSLUNDSSKOLAN

En ny Näslundsskola byggs i Hallstahammar

Efter omfattande utredningar stod det klart att Näslundsskolan stod inför rivning och nybyggnation. Genom Archus projektledning och landskapsarkitektur kommer en ny funktionell låg- och mellanstadieskola att uppföras, med tilltalande utemiljö.

Archus är med från startgroparna
Efter att alternativen att renovera eller riva och bygga nytt utretts mot varandra, konstaterades det att den mest kostnadseffektiva lösningen var att bygga nytt på samma plats som tidigare. Inför nybygget av Näslundsskolans nya lokaler kallades Archus in för att förse entreprenörer med förfrågningsunderlag inför upphandlingarna. I nästa steg kommer Archus projektleda under byggtiden fram tills dess att byggnaden är färdigställd. Vidare har Archus gått in med sin kompetens inom landskaparkitektur för att gestalta den nya Näslundsskolans utemiljö.

Projektledning och landskapsarkitektur
Tidigt i processen analyserades platsens befintliga struktur och vad som skulle bevaras, förstärkas och ändras identifierades. Den nya skolbyggnaden skulle både omfamna skolgården och öppna upp sig mot en skogsbeklädd ås norr om gården, som varit mycket uppskattad av eleverna. Elevdialog har legat till grund för gestaltningen av gården, som delats upp i tydliga rum med olika karaktär utifrån elevernas behov, intressen och utveckling. Enkelhet, omtanke om detaljer och naturliga material är ledorden i utformningen av skolgården och för att förstärka mötet med den närliggande naturen i skolgårdens växtlighet har inhemska arter valts.

”Det goda samarbetet med arkitekten har gett en unik möjlighet att placera byggnaden i relation till landskapet och elevernas engagemang och inlevelsefulla teckningar har gett ett fint underlag för gårdens innehåll.”
Andrea Eneroth, landskapsarkitekt LAR/MSA

Näslundsskolan

Uppdragsgivare:
Hallstahammar Kommun

Ort:
Hallstahammar

Status:
Pågående projekt till 2022

Team:
Cecilia Corell, projektledare
Andrea Eneroth, landskapsarkitekt LAR/MSA