Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Träbyggnad i assymmetrisk arkitektur i kvarter Isafjord som Archus projekterar
B26, Västerås
Archus-kista-isafjord-projektutveckling1
Nästa projekt

Kontorstäta Kista berikas med ett levande bostadsområde

Kan ett aktivt och tilltalande bostadsområde byggas i det kontorstäta Kista? En utmaning Archus axlat tillsammans med arkitetbyrån Dreem och ÅWL på uppdrag av Klövern.

Höghus möter hus med assymmetrisk arkitektur i kvarter Isafjord som Archus projekterar

Områdets utmaningar
Uppdraget innebär att driva fram detaljplaner tillsammans med Stockholms stad i syfte att bygga 600 lägenheter och 10 000 kvadratmeter lokaler. Kista består idag till största delen av kontor. Ett bostadsområde innebär därför många förändringar för området — vilket innebär flera utmaningar.

Höga byggnader möter höga ambitioner
Lösningen för uppdraget är att skapa ett dynamiskt bostadsområde med varierad höjd på husen, kommersiella lokaler i bottenplan och tydliga gångstråk genom området för att bidra till rörelse och mänskliga flöden. I ett av kvarteren planeras det dessutom att bygga ett 29 våningar högt hus. Det nya kvarteren kommer därmed svara upp mot målet att omvandla kontorstäta Kista till en blandstad med plats för boende, kulturverksamheter, parkmiljöer och restauranger. Archus arbete med detaljplanen har startat och beräknas vara klart höst 2020.

Isafjord, Kista

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Kista, Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Thomas Rylander, projektutvecklare

ISAFJORD, KISTA

Kontorstäta Kista berikas med ett levande bostadsområde

Kan ett aktivt och tilltalande bostadsområde byggas i det kontorstäta Kista? En utmaning Archus axlat tillsammans med arkitetbyrån Dreem och ÅWL på uppdrag av Klövern.

Höghus möter hus med assymmetrisk arkitektur i kvarter Isafjord som Archus projekterar

Områdets utmaningar
Uppdraget innebär att driva fram detaljplaner tillsammans med Stockholms stad i syfte att bygga 600 lägenheter och 10 000 kvadratmeter lokaler. Kista består idag till största delen av kontor. Ett bostadsområde innebär därför många förändringar för området — vilket innebär flera utmaningar.

Höga byggnader möter höga ambitioner
Lösningen för uppdraget är att skapa ett dynamiskt bostadsområde med varierad höjd på husen, kommersiella lokaler i bottenplan och tydliga gångstråk genom området för att bidra till rörelse och mänskliga flöden. I ett av kvarteren planeras det dessutom att bygga ett 29 våningar högt hus. Det nya kvarteren kommer därmed svara upp mot målet att omvandla kontorstäta Kista till en blandstad med plats för boende, kulturverksamheter, parkmiljöer och restauranger. Archus arbete med detaljplanen har startat och beräknas vara klart höst 2020.

Träbyggnad i assymmetrisk arkitektur i kvarter Isafjord som Archus projekterar

Isafjord, Kista

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Kista, Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Thomas Rylander, projektutvecklare