Archus-Johannelund-Vinsta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-projektutveckling-projektledning

Här skapas en strategisk blandstad

På ett strategiskt läge, med närhet till tunnelbanestation och nya påfarter till Förbifart Stockholm, ligger stadsdelen Vinsta-Johanneslund. Ett område som ska utvecklas till en blandstad med cirka 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser.

Förutsättningarna för en utvecklad stadsdel
Verksamhetsområdet Vinsta byggdes ut under 1950- och 1960-talet för industriändamål. Stadsdelen ska nu transformeras till en blandstad med bostäder och kontor. Området ägs till stor del av Stockholm stad och marken upplåts i huvudsak med tomträtt och cirka 20 tomträttshavare har nu gått ihop för att gemensamt medverka till områdets utveckling. Förutsättningarna för stadsutvecklingen utreds med ett planprogram under 2020 och 2021.

Engagerad samordnare
Archus kommer att agera samordnare av tomträttshavarna under programarbetet och driver deras intressen i utvecklingen av området. Archus ansvarar för samtliga avtal, alla kontakter med Stockholm stad, myndigheter, ledningsägares och övriga aktörer med intresse för projektutvecklingen.

Vinsta, Johanneslund

Uppdragsgivare:
Flera större och mindre fastighetsägare

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Anders Rastin, projektutvecklare

VINSTA, JOHANNESLUND

Här skapas en strategisk blandstad

På ett strategiskt läge, med närhet till tunnelbanestation och nya påfarter till Förbifart Stockholm, ligger stadsdelen Vinsta-Johanneslund. Ett område som ska utvecklas till en blandstad med cirka 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser.

Förutsättningarna för en utvecklad stadsdel
Verksamhetsområdet Vinsta byggdes ut under 1950- och 1960-talet för industriändamål. Stadsdelen ska nu transformeras till en blandstad med bostäder och kontor. Området ägs till stor del av Stockholm stad och marken upplåts i huvudsak med tomträtt och cirka 20 tomträttshavare har nu gått ihop för att gemensamt medverka till områdets utveckling. Förutsättningarna för stadsutvecklingen utreds med ett planprogram under 2020 och 2021.

Engagerad samordnare
Archus kommer att agera samordnare av tomträttshavarna under programarbetet och driver deras intressen i utvecklingen av området. Archus ansvarar för samtliga avtal, alla kontakter med Stockholm stad, myndigheter, ledningsägares och övriga aktörer med intresse för projektutvecklingen.

Vinsta, Johanneslund

Uppdragsgivare:
Flera större och mindre fastighetsägare

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Anders Rastin, projektutvecklare