Archus-Johannelund-Vinsta-affarsutveckling-fastighetsutveckling-projektutveckling-projektledning

Här skapas en strategisk blandstad

På ett strategiskt läge, med närhet till tunnelbanestation och nya påfarter till Förbifart Stockholm, ligger stadsdelen Vinsta-Johanneslund. Ett område som ska utvecklas till en blandstad med cirka 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser.

Förutsättningarna för en utvecklad stadsdel
Verksamhetsområdet Vinsta byggdes ut under 1950- och 1960-talet för industriändamål. Stadsdelen ska nu transformeras till en blandstad med bostäder och kontor. Området ägs till stor del av Stockholm stad och marken upplåts i huvudsak med tomträtt och cirka 20 tomträttshavare har nu gått ihop för att gemensamt medverka till områdets utveckling. Förutsättningarna för stadsutvecklingen utreds med ett planprogram som bedöms vara klart i början av 2023.

Engagerad samordnare
Archus agerar samordnare av tomträttshavarna under programarbetet och driver deras intressen i utvecklingen av området. Archus ansvarar för samtliga avtal, alla kontakter med Stockholm stad, myndigheter, ledningsägares och övriga aktörer med intresse för projektutvecklingen.

Vinsta, Johanneslund

Uppdragsgivare:
Flera större och mindre fastighetsägare

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Anders Rastin, projektutvecklare

VINSTA, JOHANNESLUND

Här skapas en strategisk blandstad

På ett strategiskt läge, med närhet till tunnelbanestation och nya påfarter till Förbifart Stockholm, ligger stadsdelen Vinsta-Johanneslund. Ett område som ska utvecklas till en blandstad med cirka 5 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser.

Förutsättningarna för en utvecklad stadsdel
Verksamhetsområdet Vinsta byggdes ut under 1950- och 1960-talet för industriändamål. Stadsdelen ska nu transformeras till en blandstad med bostäder och kontor. Området ägs till stor del av Stockholm stad och marken upplåts i huvudsak med tomträtt och cirka 20 tomträttshavare har nu gått ihop för att gemensamt medverka till områdets utveckling. Förutsättningarna för stadsutvecklingen utreds med ett planprogram som bedöms vara klart i början av 2023.

Engagerad samordnare
Archus agerar samordnare av tomträttshavarna under programarbetet och driver deras intressen i utvecklingen av området. Archus ansvarar för samtliga avtal, alla kontakter med Stockholm stad, myndigheter, ledningsägares och övriga aktörer med intresse för projektutvecklingen.

Vinsta, Johanneslund

Uppdragsgivare:
Flera större och mindre fastighetsägare

Ort:
Stockholm

Status:
Pågående

Team:
Anders Rastin, projektutvecklare