Föregående  projekt
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_1
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_2
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_3
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_4
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_5
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_6
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_7
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_8
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_9
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_10
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_11
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_12
archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling_13
Nästa projekt

Archus gör stadsdel av kajparkering

Centralt, vackert och sjönära. Detta är förutsättningarna för området Spelhagen i Nyköping som Archus kommer att förvandla från rådande kajparkering till ett attraktivt stads- och havsnära bostadsområde.

Archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling5

En komplett och sjönära stadsdel
Uppdraget innebär bland annat att ta fram exploateringsavtal med alla berörda, att göra miljöutredningar och underlag för geoteknik och dagvatten. Totalt omfattar projektet en detaljplan med 500 bostadsrätter och 110 garageplatser samt lokaler, butiker och restauranger. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2020 och därefter påbörjas förvandlingen som kommer att skapa tre moderna kvarter med attraktiva bostäder. Resultatet blir således en komplett och sjönära stadsdel med lägenheter, kontor, butiker, caféer och restauranger.

Arkitekturen och landskapets roll
De tre nya kvarteren blir Nyköpings front mot fjärden, som både samspelar med såväl ny som historisk bebyggelse. Områdets befintliga magasinsbyggnad får nytt innehåll och blir därefter en identitetsbyggnad, som berättar om tidigare epoker. Vidare kommer de öppningar mellan husen som möter kajpromenaden planeras med grönskande förgårdsmark, samt kompletteras med ytor för cykelparkering, sittplatser och planteringar. Restauranger och caféer ska företrädesvis vara placerade mot kajen — ett sätt att bidra till liv och rörelse i området.

”Närheten till vattnet är fantastiskt, samtidigt som det ställer krav – husen måste ligga tre meter över normalvattennivån och de nergrävda garagen måste vara vattentäta. Dessutom behöver nya kajer byggas till.”
Thomas Rylander, uppdragsansvarig, Archus Partner.

Spelhagen, Nyköping

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Nyköping

Status:
Pågående

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Ingalill Nahringbauer, Landskapsarkitekt LAR/MSA

SPELHAGEN, NYKÖPING

Archus gör stadsdel av kajparkering

Centralt, vackert och sjönära. Detta är förutsättningarna för området Spelhagen i Nyköping som Archus kommer att förvandla från rådande kajparkering till ett attraktivt stads- och havsnära bostadsområde.

Archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling5

En komplett och sjönära stadsdel
Uppdraget innebär bland annat att ta fram exploateringsavtal med alla berörda, att göra miljöutredningar och underlag för geoteknik och dagvatten. Totalt omfattar projektet en detaljplan med 500 bostadsrätter och 110 garageplatser samt lokaler, butiker och restauranger. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2020 och därefter påbörjas förvandlingen som kommer att skapa tre moderna kvarter med attraktiva bostäder. Resultatet blir således en komplett och sjönära stadsdel med lägenheter, kontor, butiker, caféer och restauranger.

Arkitekturen och landskapets roll
De tre nya kvarteren blir Nyköpings front mot fjärden, som både samspelar med såväl ny som historisk bebyggelse. Områdets befintliga magasinsbyggnad får nytt innehåll och blir därefter en identitetsbyggnad, som berättar om tidigare epoker. Vidare kommer de öppningar mellan husen som möter kajpromenaden planeras med grönskande förgårdsmark, samt kompletteras med ytor för cykelparkering, sittplatser och planteringar. Restauranger och caféer ska företrädesvis vara placerade mot kajen — ett sätt att bidra till liv och rörelse i området.

”Närheten till vattnet är fantastiskt, samtidigt som det ställer krav – husen måste ligga tre meter över normalvattennivån och de nergrävda garagen måste vara vattentäta. Dessutom behöver nya kajer byggas till.”
Thomas Rylander, uppdragsansvarig, Archus Partner.

Archus-nykoping-spelhagen-arkitektur-projektutveckling1

Spelhagen, Nyköping

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Nyköping

Status:
Pågående

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Ingalill Nahringbauer, Landskapsarkitekt LAR/MSA