Parkeringsanalyser, Öster Mälarstrand

Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
Archus bostäder i Bäckby centrum
B26, Västerås
B26, Västerås - Copy
B26, Västerås - copy2
Nästa projekt

Skapar insikt i framtidens parkeringsbehov

Parkeringsfrågan tenderar att bli en knäckfråga i samtliga nyproduktionsprojekt. För att lösa denna problematik behövs en partner som ser helheten med opartiska ögon.

Archus-vasteras-parkeringsanalyser-strategisk-radgivning2

Analyser för adekvat rådgivning
På uppdrag av Västerås Stad kartlägger och analyserar Archus parkeringssituationen på Öster Mälarstrand. Genom att titta på fastigheternas utformning och analysera den allmänna inställningen till parkering och nyttjande över tid. I Sätra beräknas och analyseras hur olika typer av parkeringslösningar (markparkering, garage, parkeringshus) påverkar bostadens kostnad för en bostadsrätt respektive hyresrätt.

Insiktsbaserat underlag
Genom intervjuer, beräkningar och analyser kartlägger vi hur det faktiska parkeringsnyttjandet ser ut, och hur olika lösningar påverkar slutkunden och byggherren. Analyserna kommer ligga till grund för beslut om parkeringskrav och lösningar i kommande bostadsområden inom Västerås stad.

”Vi är tacksamma för att staden vill få större förståelse för hur deras krav på parkering påverkar slutkund och byggherre, för att i framtiden kunna ställa så anpassade krav som möjligt.”
Åsa Blomsterhage, projektutvecklare

Parkeringsanalyser, Öster Mälarstrand

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret, Västerås Stad

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Optimering av krav för parkering i nya områden för att rätt antal parkeringsplatser ska planeras

Team:
Åsa Blomsterhage, projektutvecklare

PARKERINGSANALYSER, ÖSTER MÄLARSTRAND

Skapar insikt i framtidens parkeringsbehov

Parkeringsfrågan tenderar att bli en knäckfråga i samtliga nyproduktionsprojekt. För att lösa denna problematik behövs en partner som ser helheten med opartiska ögon.

Archus-vasteras-parkeringsanalyser-strategisk-radgivning2

Analyser för adekvat rådgivning
På uppdrag av Västerås Stad kartlägger och analyserar Archus parkeringssituationen på Öster Mälarstrand. Genom att titta på fastigheternas utformning och analysera den allmänna inställningen till parkering och nyttjande över tid. I Sätra beräknas och analyseras hur olika typer av parkeringslösningar (markparkering, garage, parkeringshus) påverkar bostadens kostnad för en bostadsrätt respektive hyresrätt.

Insiktsbaserat underlag
Genom intervjuer, beräkningar och analyser kartlägger vi hur det faktiska parkeringsnyttjandet ser ut, och hur olika lösningar påverkar slutkunden och byggherren. Analyserna kommer ligga till grund för beslut om parkeringskrav och lösningar i kommande bostadsområden inom Västerås stad.

”Vi är tacksamma för att staden vill få större förståelse för hur deras krav på parkering påverkar slutkund och byggherre, för att i framtiden kunna ställa så anpassade krav som möjligt.”
Åsa Blomsterhage, projektutvecklare

Archus-vasteras-parkeringsanalyser-strategisk-radgivning1

Parkeringsanalyser, Öster Mälarstrand

Uppdragsgivare:
Exploateringskontoret, Västerås Stad

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Optimering av krav för parkering i nya områden för att rätt antal parkeringsplatser ska planeras

Team:
Åsa Blomsterhage, projektutvecklare