Föregående  projekt
archus_vasteras_regattan_arkitektur1
archus_vasteras_regattan_arkitektur2
archus_vasteras_regattan_arkitektur3
archus_vasteras_regattan_arkitektur4
archus_vasteras_regattan_arkitektur_8
archus_vasteras_regattan_arkitektur_9
archus_vasteras_regattan_arkitektur_7
archus_vasteras_regattan_arkitektur_6
Nästa projekt

Ett sjönära bostadsområde växer fram

Vid Mälarparken och Mälarens strand i Västerås utvecklar Archus ett bostadsområde som kommer att rymma cirka 875 lägenheter när det är helt utbyggt om 15 år. Befintlig industrihistorisk bebyggelse och bevarad Mälardalsnatur ger området en unik karaktär.

archus_vasteras_regattan_arkitektur2

Detaljplan i ett tilltalande område
På uppdrag av Klövern driver Archus ett detaljplanearbete för området Regattan. Det omfattar bland annat gestaltning av ny bebyggelsestruktur och grönstruktur, dialog med Västerås stad och planering för etappvis genomföranden av utbyggnaden. Den nya bostadsbebyggelsen planeras bli fem till tio våningar hög och rymma både bostads- och hyresrätter. Planen innefattar även två förskolor. Ett nytt centralt parkstråk genom området skapar nya mötesplatser och utvidgas i korsningen med områdets huvudgata till ett torg med lokaler för till exempel café och butiker i bottenplan.

En förlängning av Öster Mälarstrand
Området blir en naturlig förlängning till det uppskattade Öster Mälarstrand och kommer få stora inslag av grönska samt inbjudande och sociala utemiljöer. Det är den befintliga naturen i och omkring området som sätter karaktären för områdets gestaltning — den visuella kontakten mellan grönska och vatten. Detta innebär också att en stor del av den befintliga omgivningen med träd och naturmark kommer att bevaras.

Regattan, Västerås

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Thomas Rylander, projektutvecklare
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt LAR/MSA

REGATTAN, VÄSTERÅS

Ett sjönära bostadsområde växer fram

Vid Mälarparken och Mälarens strand i Västerås utvecklar Archus ett bostadsområde som kommer att rymma cirka 875 lägenheter när det är helt utbyggt om 15 år. Befintlig industrihistorisk bebyggelse och bevarad Mälardalsnatur ger området en unik karaktär.

archus_vasteras_regattan_arkitektur4

Detaljplan i ett tilltalande område
På uppdrag av Klövern driver Archus ett detaljplanearbete för området Regattan. Det omfattar bland annat gestaltning av ny bebyggelsestruktur och grönstruktur, dialog med Västerås stad och planering för etappvis genomföranden av utbyggnaden. Den nya bostadsbebyggelsen planeras bli fem till tio våningar hög och rymma både bostads- och hyresrätter. Planen innefattar även två förskolor. Ett nytt centralt parkstråk genom området skapar nya mötesplatser och utvidgas i korsningen med områdets huvudgata till ett torg med lokaler för till exempel café och butiker i bottenplan.

En förlängning av Öster Mälarstrand
Området blir en naturlig förlängning till det uppskattade Öster Mälarstrand och kommer få stora inslag av grönska samt inbjudande och sociala utemiljöer. Det är den befintliga naturen i och omkring området som sätter karaktären för områdets gestaltning — den visuella kontakten mellan grönska och vatten. Detta innebär också att en stor del av den befintliga omgivningen med träd och naturmark kommer att bevaras.

archus_vasteras_regattan_arkitektur1

Regattan, Västerås

Uppdragsgivare:
Klövern

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Thomas Rylander, projektutvecklare
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Elisabeth Hagströmer, landskapsarkitekt LAR/MSA