Tunboskolan, Hallstahammar

Föregående  projekt
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur1
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur2
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur3
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur4
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur5
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur6
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur7
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur8
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur9
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur10
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur11
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur12
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur13
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur14
archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur15
Nästa projekt

Skola utformad med förståelse för lärande

Det är genom bred kompetens och lyhördhet som Tunboskolan i Hallstahammar kunnat utvecklas till en stimulerande lärmiljö som möter elevernas olika behov.

archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur13

Plats för fler åldrar
Tunboskolan är en högstadieskola byggd på 1960-talet som utökats med yngre elever i år 4-6. De yngre eleverna behövde nya egna lokaler och en utemiljö anpassad till deras ålder.  I projektet ingick även förnyelse av slöjd, musik, skolbibliotek och uppehållsytor.

En skolmiljö som täcker alla behov
Archus projektledare och arkitekter tog i nära samarbete med förvaltning och verksamhet fram ett lokalprogram byggt på de behov man hade.

De nya lokalerna för år 4-6 utformades som en egen byggnadskropp som dockades på befintlig byggnad och tillsammans bildar en öppen u-form med en gemensam skyddad skolgård. På entrésidan finns en egen skolgårdsyta för år 4-6. Lokalerna utformades invändigt som en storhemvist med två egna entréer, klassrum, grupprum och öppna studieytor

Archus landskapsarkitekter har utformat skolgården och utemiljön i dialog med skolans elever. Detta har resulterat i en demokratisk skolgård, som passar alla — från rofyllda platser att läsa böcker till mer aktiva platser innehållande lekpark och klätterställning. Ett av projektets utmaningar har varit att sy ihop det befintliga med det nya. För att svara upp mot de höjdskillnader som uppstått i samband med uppförandet, har utemiljön knutits samman med ett trädäck som ger skolgården en mer tongivande samlingsplats.

”Vi är stolta över att få delta i Kolbäcks landsbygdsutveckling och göra en insats för barnen på Tunboskolan, säger projektgruppen. Vi ser gärna fler landsbygdsprojekt i framtiden.”
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör och uppdragsansvarig

Tunboskolan, Hallstahammar

Uppdragsgivare:
Hallstahammar Kommun

Ort:
Hallstahammar

Status:
2019

Hållbarhetsvinkel:
Social hållbarhet – elevdialog

Team:
Daniel Marjamaa, Projektledare
Ellinor Thunarf, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Margareta Löfgren, Arkitekt SAR/MSA

TUNBOSKOLAN, HALLSTAHAMMAR

Skola utformad med förståelse för lärande

Det är genom bred kompetens och lyhördhet som Tunboskolan i Hallstahammar kunnat utvecklas till en stimulerande lärmiljö som möter elevernas olika behov.

archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur13

Plats för fler åldrar
Tunboskolan är en högstadieskola byggd på 1960-talet som utökats med yngre elever i år 4-6. De yngre eleverna behövde nya egna lokaler och en utemiljö anpassad till deras ålder.  I projektet ingick även förnyelse av slöjd, musik, skolbibliotek och uppehållsytor.

En skolmiljö som täcker alla behov
Archus projektledare och arkitekter tog i nära samarbete med förvaltning och verksamhet fram ett lokalprogram byggt på de behov man hade.

De nya lokalerna för år 4-6 utformades som en egen byggnadskropp som dockades på befintlig byggnad och tillsammans bildar en öppen u-form med en gemensam skyddad skolgård. På entrésidan finns en egen skolgårdsyta för år 4-6. Lokalerna utformades invändigt som en storhemvist med två egna entréer, klassrum, grupprum och öppna studieytor

Archus landskapsarkitekter har utformat skolgården och utemiljön i dialog med skolans elever. Detta har resulterat i en demokratisk skolgård, som passar alla — från rofyllda platser att läsa böcker till mer aktiva platser innehållande lekpark och klätterställning. Ett av projektets utmaningar har varit att sy ihop det befintliga med det nya. För att svara upp mot de höjdskillnader som uppstått i samband med uppförandet, har utemiljön knutits samman med ett trädäck som ger skolgården en mer tongivande samlingsplats.

”Vi är stolta över att få delta i Kolbäcks landsbygdsutveckling och göra en insats för barnen på Tunboskolan, säger projektgruppen. Vi ser gärna fler landsbygdsprojekt i framtiden.”
Johan Vestlund, mark‑, VA-ingenjör och uppdragsansvarig

archus_hallstahammar_tunboskolan_landskapsarkitektur5

Tunboskolan, Hallstahammar

Uppdragsgivare:
Hallstahammar Kommun

Ort:
Hallstahammar

Status:
2019

Hållbarhetsvinkel:
Social hållbarhet – elevdialog

Team:
Daniel Marjamaa, Projektledare
Ellinor Thunarf, Landskapsarkitekt LAR/MSA
Margareta Löfgren, Arkitekt SAR/MSA