Föregående  projekt
Archus bostäder i Bäckby centrum
Skiss över Örebro Entré vid från trafikerad väg
B26, Västerås
Archus-örebro-OP2-arkitektur-projektledning2
Nästa projekt

Färdigställandet av Örebro Entré

Med samlad kompetens fortsätter Archus att utveckla området kring resecentrum i centrala Örebro genom att förvandla den tidigare postterminalen med över 12 000 kvadratmeter till nya kontorsplatser. Strategiska kontorslägen i en byggnad som kommer att göra Örebro Entré komplett.

Archus-orebro-OP2-arkitektur-projektledning1

Utformat med arkitektur, genomförs med projektledning
Från startgroparna har Archus varit med och tagit fram både bygglovshandlingar och den
nya utformningen. Utomhusmiljön är genomtänkt utformad av Archus landskapsarkitekter
för att samspela med kringliggande miljö. Illustratörer har också varit med och tagit fram
illustrationsbilder som är framtagna på projektet. Efter att byggnadens uttryck beslutats
har Archus gått in med projektledarkompetens för att ta projektet vidare.

En byggnad redo att möta framtiden
Huset blir fem våningar högt med takterrass och möjliggör många kvadratmeter yta för
olika kontorsgäster med närhet till centrum och resecentrum. Projektet är pågående där
målet för resultatet är att få en hållbar byggnad som är redo att se framtidens ljus där den
kan möta dess utveckling. När byggnaden är färdigställd kommer Örebro Entré att bli
komplett och stadens utvecklingsområde kommer att sammansmälta.

Örebro Entré

Uppdragsgivare:
Corem

Ort:
Örebro

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Team:
Mikael Andersson, projektchef
Erik Bruhn, vd Archus Arkitektur

OP2, HOTELL OCH KONTOR

Archus helhetserbjudande — från skiss till byggnad

I centrala Örebro i nära anslutning till resestation byggs ett nytt hotell och kontor. Området är ett gammalt spårområde som varit under utveckling de senaste åren. Genom denna nybyggnad lyfts stadens entréer norrifrån.

Archus-orebro-OP2-arkitektur-projektledning1

Miljöbyggnad silver som målsättning
Archus har varit med och tagit fram allt från byggnadens design, underlag till bygglov till förfrågningsunderlag, varit med i upphandlingsprocessen av byggentreprenör, projektledning — och byggledning inom kort. Projektet har hög fokus på hållbarhet och kommer att byggas i Miljöbyggnad silver. Utmaningen med detta projekt har varit den centrala placering med ett litet projektområde samt närhet till tågspåren.

Archus är med från första penndrag till sista spikslag
Detta projekt har engagerat flera av Archus kompetenser. Våra arkitekter har designat byggnaden i sin helhet och tagit fram handlingar inför bygglov, medan våra landskapasarkitekter har skapat utemiljön. Illustratörer har också tagit fram projektets illustrationsbilder. Parallellt har Archus projektlett genom att ta fram förfrågningsunderlag och hjälpt till med upphandling av byggentreprenör. I dagsläget är Archus aktivt involverade som projektledare och byggledare för projektet som kommer att resultera i ett 14 våningar högt hus. Nio av dessa kommer att vara hotell och resterande fem kontor.

Archus-orebro-OP2-arkitektur-projektledning2

OP2, Hotell och Kontor

Uppdragsgivare:
Klövern AB

Ort:
Örebro

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Team:
Mikael Andersson, Projektchef
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur