Föregående  projekt
Archus-orebro-OP1-arkitektur-projektledning1
Archus-orebro-OP1-arkitektur-projektledning2
Nästa projekt

Archus helhetserbjudande — från skiss till byggnad

I centrala Örebro i nära anslutning till resestation byggs ett nytt hotell och kontor. Området är ett gammalt spårområde som varit under utveckling de senaste åren. Genom denna nybyggnad lyfts stadens entréer norrifrån.

Archus-orebro-OP1-arkitektur-projektledning2

Miljöbyggnad silver som målsättning
Archus har varit med och tagit fram allt från byggnadens design, underlag till bygglov till förfrågningsunderlag, varit med i upphandlingsprocessen av byggentreprenör, projektledning — och byggledning inom kort. Projektet har hög fokus på hållbarhet och kommer att byggas i Miljöbyggnad silver. Utmaningen med detta projekt har varit den centrala placering med ett litet projektområde samt närhet till tågspåren.

Archus är med från första penndrag till sista spikslag
Detta projekt har engagerat flera av Archus kompetenser. Våra arkitekter har designat byggnaden i sin helhet och tagit fram handlingar inför bygglov, medan våra landskapasarkitekter har skapat utemiljön. Illustratörer har också tagit fram projektets illustrationsbilder. Parallellt har Archus projektlett genom att ta fram förfrågningsunderlag och hjälpt till med upphandling av byggentreprenör. I dagsläget är Archus aktivt involverade som projektledare och byggledare för projektet som kommer att resultera i ett 14 våningar högt hus. Nio av dessa kommer att vara hotell och resterande fem kontor.

OP1, Hotell och Kontor

Uppdragsgivare:
Klövern AB

Ort:
Örebro

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Team:
Mikael Andersson, Projektchef
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur

OP1, HOTELL OCH KONTOR

Archus helhetserbjudande — från skiss till byggnad

I centrala Örebro i nära anslutning till resestation byggs ett nytt hotell och kontor. Området är ett gammalt spårområde som varit under utveckling de senaste åren. Genom denna nybyggnad lyfts stadens entréer norrifrån.

Archus-orebro-OP1-arkitektur-projektledning2

Miljöbyggnad silver som målsättning
Archus har varit med och tagit fram allt från byggnadens design, underlag till bygglov till förfrågningsunderlag, varit med i upphandlingsprocessen av byggentreprenör, projektledning — och byggledning inom kort. Projektet har hög fokus på hållbarhet och kommer att byggas i Miljöbyggnad silver. Utmaningen med detta projekt har varit den centrala placering med ett litet projektområde samt närhet till tågspåren.

Archus är med från första penndrag till sista spikslag
Detta projekt har engagerat flera av Archus kompetenser. Våra arkitekter har designat byggnaden i sin helhet och tagit fram handlingar inför bygglov, medan våra landskapasarkitekter har skapat utemiljön. Illustratörer har också tagit fram projektets illustrationsbilder. Parallellt har Archus projektlett genom att ta fram förfrågningsunderlag och hjälpt till med upphandling av byggentreprenör. I dagsläget är Archus aktivt involverade som projektledare och byggledare för projektet som kommer att resultera i ett 14 våningar högt hus. Nio av dessa kommer att vara hotell och resterande fem kontor.

Archus-orebro-OP1-arkitektur-projektledning1

OP1, Hotell och Kontor

Uppdragsgivare:
Klövern AB

Ort:
Örebro

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Team:
Mikael Andersson, Projektchef
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur