Archus-hallstahammar-herrevad-aldreboende-projektledning

Projekterar trivsamma hem och arbetsplatser i Herrevad

Herrevadsprojektet i Kolbäck är kommunens storsatsning genom att skapa hemtrevliga boenden för de äldre och en arbetsplats att trivas på. Archus ser hur tekniska lösningar och ett hållbart hushåll ger fastigheten en långsiktig levnadslängd.

Detaljplanering och projektering
Hallstahammars kommun behövde hjälp med att få fram en ny detaljplan för fastigheten i Kolbäck, för att tillåta uppförandet av ett äldreboende. Ett arbete kring det nya äldreboendet har pågått parallellt med detaljplaneprocessen, som innefattar att projektera fram huset samt att ta fram handlingar inför ett förfrågningsunderlag där huset ska byggas i Miljöbyggnad Silver.

Natursköna miljöer för de äldre
I detta projekt har vi kunnat bistå med samordning av den nya detaljplanen samt som projekteringsledare och projektledare i arbetet kring det nya förfrågningsunderlaget. Arbetet är fortfarande pågående och förväntas vara klart under 2020. Resultatet kommer att bli att det nya äldreboende i Kolbäck kommer att produceras i natursköna miljöer där hållbarhet är ett viktigt fokus. Det är av största vikt att bygga ett fint och bra äldreboende för de som ska bo och arbeta där.

Herrevad Äldreboende, Hallstahammar kommun

Uppdragsgivare:
Hallstahammars kommun

Ort:
Hallstahammar

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Team:
Mikael Andersson, projektchef

HERREVAD ÄLDREBOENDE, HALLSTAHAMMAR KOMMUN

Projekterar trivsamma hem och arbetsplatser i Herrevad

Herrevadsprojektet i Kolbäck är kommunens storsatsning genom att skapa hemtrevliga boenden för de äldre och en arbetsplats att trivas på. Archus ser hur tekniska lösningar och ett hållbart hushåll ger fastigheten en långsiktig levnadslängd.

Detaljplanering och projektering
Hallstahammars kommun behövde hjälp med att få fram en ny detaljplan för fastigheten i Kolbäck, för att tillåta uppförandet av ett äldreboende. Ett arbete kring det nya äldreboendet har pågått parallellt med detaljplaneprocessen, som innefattar att projektera fram huset samt att ta fram handlingar inför ett förfrågningsunderlag där huset ska byggas i Miljöbyggnad Silver.

Natursköna miljöer för de äldre
I detta projekt har vi kunnat bistå med samordning av den nya detaljplanen samt som projekteringsledare och projektledare i arbetet kring det nya förfrågningsunderlaget. Arbetet är fortfarande pågående och förväntas vara klart under 2020. Resultatet kommer att bli att det nya äldreboende i Kolbäck kommer att produceras i natursköna miljöer där hållbarhet är ett viktigt fokus. Det är av största vikt att bygga ett fint och bra äldreboende för de som ska bo och arbeta där.

Herrevad Äldreboende, Hallstahammar kommun

Uppdragsgivare:
Hallstahammars kommun

Ort:
Hallstahammar

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Silver

Kontaktperson:
Mikael Andersson, projektchef