Föregående  projekt
Archus
Archus
Archus
Archus_Vasteras_Hogasskolan_Arkitektur4
Archus
Archus
Nästa projekt

Sveriges första skolhus som blev passivhus

Det första skolhuset i Sverige byggt enligt den internationella standarden för passivhus har Archus varit med och skapat. Högåsskolan har därmed blivit en omnämnd och energisnål byggnad med arkitektur som inspirerar till en kreativ lärmiljö.

Archus_Vasteras_Hogasskolan_Arkitektur4

Förutsättningar för en föregångsbyggnad
En låg- och mellanstadieskola med drygt 400 elever tog byggnadsformen av ett passivhus: en miljövänlig byggnad med energismarta lösningar som genom kompakthet, optimal placering och solavskärmning bidrar till att skapa en energisnål byggnad. Samverkanformen partnering gav goda förutsättningar till samarbete mellan olika de aktörerna, vilket är extra viktigt i ett passivhusprojekt.

En hållbar skolmiljö
Resultatet blev en modern skolbyggnad som speglar skolans betydelse i samhället, med genomtänkt form, material och detaljer. Varierande rumsupplevelser och karaktärer skapas genom rymd, ljus, mörker. Rummen ska kunna upplevas med flera sinnen – syn, känsel och hörsel.

”Det behöver inte bli dyrare att bygga ett passivhus än en konventionell byggnad.”
Byggindustrins nominering till Årets bygge 2016.

Läs om hur projektet använts i en vetenskaplig studie, genom att klicka här.

Högåsskolan, Knivsta

Uppdragsgivare:
Kommunfastigheter i Knivsta AB

Ort:
Knivsta

Status:
2015

Hållbarhet:
Passivhus
Miljöbyggnad Silver

Team:
Anna Kovacs, arkitekt SAR/MSA

HÖGÅSSKOLAN, KNIVSTA

Sveriges första skolhus som blev passivhus

Det första skolhuset i Sverige byggt enligt den internationella standarden för passivhus har Archus varit med och skapat. Högåsskolan har därmed blivit en omnämnd och energisnål byggnad med arkitektur som inspirerar till en kreativ lärmiljö.

Archus_Vasteras_Hogasskolan_Arkitektur4

Förutsättningar för en föregångsbyggnad
En låg- och mellanstadieskola med drygt 400 elever tog byggnadsformen av ett passivhus: en miljövänlig byggnad med energismarta lösningar som genom kompakthet, optimal placering och solavskärmning bidrar till att skapa en energisnål byggnad. Samverkanformen partnering gav goda förutsättningar till samarbete mellan olika de aktörerna, vilket är extra viktigt i ett passivhusprojekt.

En hållbar skolmiljö
Resultatet blev en modern skolbyggnad som speglar skolans betydelse i samhället, med genomtänkt form, material och detaljer. Varierande rumsupplevelser och karaktärer skapas genom rymd, ljus, mörker. Rummen ska kunna upplevas med flera sinnen – syn, känsel och hörsel.

”Det behöver inte bli dyrare att bygga ett passivhus än en konventionell byggnad.”
Byggindustrins nominering till Årets bygge 2016.

Läs om hur projektet använts i en vetenskaplig studie, genom att klicka här.

Archus

Högåsskolan, Knivsta

Uppdragsgivare:
Kommunfastigheter i Knivsta AB

Ort:
Knivsta

Status:
2015

Hållbarhet:
Passivhus
Miljöbyggnad Silver

Team:
Anna Kovacs, arkitekt SAR/MSA