Möt Linn Engman

Byggingenjör och certifierad som sakkunnighet inom tillgänglighetsfrågor, både i våra uppdrag och som särskild kompetens.

Hej Linn! Berätta lite om din bakgrund och hur hamnade du på Archus?
Jag flyttade från Eskilstuna till andra sidan Mälaren för att studerade till byggnadsingenjör inom samhällsteknik på Mälardalens högskola i Västerås. De där 3 åren som vanligtvis behövs för att baka en högskoleingenjör blev 4,5 för mig. Eftersom min magkänsla sa åt mig att byta inriktning från produktion till arkitektur & projektering efter 2 år. I sluttampen på studietiden blev jag rekommenderad av en studiekamrat till en liten firma som främst ritade hus åt privatpersoner, ett drömjobb för mig just då. Där arbetade jag i 4 år och fick lära mig mycket om helhetsplanerandet för byggprocesser och fick rita allt från om- och tillbyggnationer till nybyggnationer av villor samt en och annan altan med uterum. Jag njöt av att få hjälpa privatpersoner uppfylla sina byggdrömmar.

Men så småningom sökte jag nya utmaningar och skickade en spontanansökan till Archus som jag visste var störst inom arkitektur i Västerås. Sedan dess (2014) har jag varit anställd på Archus.

Vad en byggnadsingenjör gör vet nog de flesta, men vad gör en sakkunnig inom tillgänglighet?
”Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske." Så står det som kortfattad beskrivning på Boverkets hemsida. (2020-04-11, https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/ansok-om-validering-av-dina-yrkeskvalifikationer/validering-av-certifierad-sakkunnig-av-tillganglighet/) Det vill säga att man är en typ av kontrollant som har rätt att bedöma tillgängligheten utifrån gällande lagkrav.

Sakkunnig inom tillgänglighet innebär att ha kunskap om de lagkrav som finns kring den fysiska miljön och hur vi gör den tillgänglig och användbar även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Så vad gör en person med de kunskaperna? Jo, vi fungerar generellt som rådgivande konsulter för att upplysa och förklara hur vi bär oss åt för att uppfylla kraven, stor del av arbetet handlar också om att lämna utlåtanden på enskilda byggda miljöer (byggnader eller platser så som tomtmark eller torg) i samband med ombyggnation eller nybyggnation.  

Hur blir man sakkunnig inom tillgänglighet?
Med lite bekantskap eller erfarenhet av olika funktionshinder kanske det kan locka att kunna skapa en byggd miljö som funkar för så många som möjligt i samhället. Det hjälper om man har ett litet intresse för juridik, läsa, förstå kopplingar och tolka juridisk text. Som sakkunnig-ordet antyder handlar det om att vara kunnig i en viss sak/område, och det handlar framförallt om att samla på sig kunskap och erfarenhet inom området.
För att bli certifierad sakkunnig behöver man också 

 • Ha en utbildning som arkitekt eller byggnadsingenjör i grunden (minst kandidatnivå)
 • Ha minst 3 eller 5 års praktisk erfarenhet av att bedöma och tillämpa bygglagstiftningen (antal år är beroende på vilken utbildning man har)
 • Skriva ett kunskapsprov på de gällande lagkraven i bygglovsprocessen och givetvis även kraven på tillgänglighet och användbarhet. Kunskapsprovet innehåller bland annat delar av
  • Att visa sig lämplig för uppgiften
  • Kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar
  • Kunskap om och förståelse för de olika krav som ställs i bygglagstiftningen
  • Hur kravet på tillgänglighet och användbarhet ska tillämpas vid nybyggnad respektive ombyggnad. 
  • Känna till diskrimineringslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, m.m., förordningen om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken, eller motsvarande gällande regler.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
En vanlig dag på jobbet så sitter jag i regel och projekterar. Men jag finns också där för att svara på frågor från kollegorna, från Archus samtliga avdelningar (Arkitektur, Development, Partner) kommer olika typer av frågor som berör tillgänglighet i väldigt olika skeden av byggprocessen. Ibland frågor som snabbt går att besvara, ibland sådant som behöver mer resonerande kring de skrivelser som finns att luta sig mot i gällande kravtexter. Ibland blir min hjälp i form av att jag kommer in och hjälper till att skissa i projektet.
För kollegorna på Arkitektur (byggnad och landskap) så får jag ofta göra interna granskningar av handlingar under projekteringens gång för att säkerställa att tankarna på tillgänglighet och användbarhet finns med genom hela processen.

Vilken typ av projekt arbetar du mest med?
Det är kraftigt varierande från olika typer av arbetsplatser, skolor, publika lokaler och butiker, bostäder, tomtmark och torg eller andra allmänna platser. Generellt det omfång av projekt som Archus arbetar med. Men jag har störst erfarenhet av just bostäder där det finns extremt mycket krav på tillgänglighet och användbarhet. När jag utför externa granskningsuppdrag som sakkunnig på tillgänglighet så väljer jag då oftast att granska just projekt med flerbostadshus.

När i ett projektled behövs dina kompetenser?
I hela processen. Från detaljplanearbete då det övergripande behöver kontrolleras att förutsättningar finns att uppfylla kraven. Genom hela projekteringen där det gäller att få med tillgänglighet och användbarhet i de olika detaljeringsgraderna. Till produktionen då detaljfrågor om tekniska lösningar som påverkar användningen av den byggda miljön avgörs.

Vilket är det mest intressanta projektet du har medverkat i?
Oj, det vet jag inte. Det är ju just variationen som gör det så intressant och lärorikt…

Möt Linn Engman

Byggingenjör och certifierad som sakkunnighet inom tillgänglighetsfrågor, både i våra uppdrag och som särskild kompetens.

Hej Linn! Berätta lite om din bakgrund och hur hamnade du på Archus?
Jag flyttade från Eskilstuna till andra sidan Mälaren för att studerade till byggnadsingenjör inom samhällsteknik på Mälardalens högskola i Västerås. De där 3 åren som vanligtvis behövs för att baka en högskoleingenjör blev 4,5 för mig. Eftersom min magkänsla sa åt mig att byta inriktning från produktion till arkitektur & projektering efter 2 år. I sluttampen på studietiden blev jag rekommenderad av en studiekamrat till en liten firma som främst ritade hus åt privatpersoner, ett drömjobb för mig just då. Där arbetade jag i 4 år och fick lära mig mycket om helhetsplanerandet för byggprocesser och fick rita allt från om- och tillbyggnationer till nybyggnationer av villor samt en och annan altan med uterum. Jag njöt av att få hjälpa privatpersoner uppfylla sina byggdrömmar.

Men så småningom sökte jag nya utmaningar och skickade en spontanansökan till Archus som jag visste var störst inom arkitektur i Västerås. Sedan dess (2014) har jag varit anställd på Archus.

Vad en byggnadsingenjör gör vet nog de flesta, men vad gör en sakkunnig inom tillgänglighet?
”Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske." Så står det som kortfattad beskrivning på Boverkets hemsida. (2020-04-11, https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/ansok-om-validering-av-dina-yrkeskvalifikationer/validering-av-certifierad-sakkunnig-av-tillganglighet/) Det vill säga att man är en typ av kontrollant som har rätt att bedöma tillgängligheten utifrån gällande lagkrav.

Sakkunnig inom tillgänglighet innebär att ha kunskap om de lagkrav som finns kring den fysiska miljön och hur vi gör den tillgänglig och användbar även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Så vad gör en person med de kunskaperna? Jo, vi fungerar generellt som rådgivande konsulter för att upplysa och förklara hur vi bär oss åt för att uppfylla kraven, stor del av arbetet handlar också om att lämna utlåtanden på enskilda byggda miljöer (byggnader eller platser så som tomtmark eller torg) i samband med ombyggnation eller nybyggnation.  

Hur blir man sakkunnig inom tillgänglighet?
Med lite bekantskap eller erfarenhet av olika funktionshinder kanske det kan locka att kunna skapa en byggd miljö som funkar för så många som möjligt i samhället. Det hjälper om man har ett litet intresse för juridik, läsa, förstå kopplingar och tolka juridisk text. Som sakkunnig-ordet antyder handlar det om att vara kunnig i en viss sak/område, och det handlar framförallt om att samla på sig kunskap och erfarenhet inom området.
För att bli certifierad sakkunnig behöver man också 

 • Ha en utbildning som arkitekt eller byggnadsingenjör i grunden (minst kandidatnivå)
 • Ha minst 3 eller 5 års praktisk erfarenhet av att bedöma och tillämpa bygglagstiftningen (antal år är beroende på vilken utbildning man har)
 • Skriva ett kunskapsprov på de gällande lagkraven i bygglovsprocessen och givetvis även kraven på tillgänglighet och användbarhet. Kunskapsprovet innehåller bland annat delar av
  • Att visa sig lämplig för uppgiften
  • Kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar
  • Kunskap om och förståelse för de olika krav som ställs i bygglagstiftningen
  • Hur kravet på tillgänglighet och användbarhet ska tillämpas vid nybyggnad respektive ombyggnad. 
  • Känna till diskrimineringslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, m.m., förordningen om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken, eller motsvarande gällande regler.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
En vanlig dag på jobbet så sitter jag i regel och projekterar. Men jag finns också där för att svara på frågor från kollegorna, från Archus samtliga avdelningar (Arkitektur, Development, Partner) kommer olika typer av frågor som berör tillgänglighet i väldigt olika skeden av byggprocessen. Ibland frågor som snabbt går att besvara, ibland sådant som behöver mer resonerande kring de skrivelser som finns att luta sig mot i gällande kravtexter. Ibland blir min hjälp i form av att jag kommer in och hjälper till att skissa i projektet.
För kollegorna på Arkitektur (byggnad och landskap) så får jag ofta göra interna granskningar av handlingar under projekteringens gång för att säkerställa att tankarna på tillgänglighet och användbarhet finns med genom hela processen.

Vilken typ av projekt arbetar du mest med?
Det är kraftigt varierande från olika typer av arbetsplatser, skolor, publika lokaler och butiker, bostäder, tomtmark och torg eller andra allmänna platser. Generellt det omfång av projekt som Archus arbetar med. Men jag har störst erfarenhet av just bostäder där det finns extremt mycket krav på tillgänglighet och användbarhet. När jag utför externa granskningsuppdrag som sakkunnig på tillgänglighet så väljer jag då oftast att granska just projekt med flerbostadshus.

När i ett projektled behövs dina kompetenser?
I hela processen. Från detaljplanearbete då det övergripande behöver kontrolleras att förutsättningar finns att uppfylla kraven. Genom hela projekteringen där det gäller att få med tillgänglighet och användbarhet i de olika detaljeringsgraderna. Till produktionen då detaljfrågor om tekniska lösningar som påverkar användningen av den byggda miljön avgörs.

Vilket är det mest intressanta projektet du har medverkat i?
Oj, det vet jag inte. Det är ju just variationen som gör det så intressant och lärorikt…

Dela denna nyhet
Datum

25 juni, 2020

Skribent

Elin Hermansson

Taggar

Medarbetare