Föregående  projekt
Kontraster mellan modern arkitektur och torgbildningar i Archus fastighetsprojekt Bäckby
Människor som umgås i Archus stadsutvecklade område Bäckby
Archus_Västerås_bäckby-centrum_arkitektur_n1
Archus_Västerås_bäckby-centrum_arkitektur_n2
Archus_Västerås_bäckby-centrum_arkitektur3
Archus_Västerås_bäckby-centrum_arkitektur1
Nästa projekt

Stadsutvecklande arkitektur 

Toppmoderna lägenheter med utsikt i varierande höjder med terasser ovanpå taken och gatuplan med affärslokaler som möjliggör torggatans liv och rörelse. Ett projekt som blandar god livs- och boendekvalité med god byggekonomi. 

archus_vasteras_backby-centrum_arkitektur_1

Fastigheter som väcker liv i stadsdelen
Med den nya detaljplanen ville både Bostads AB Mimer, staden och övriga fastighetsägare väcka nytt liv i stadsdelen Bäckby från 70-talet. Centrum behövde återfå sin forna glans och svara upp mot nutida behov. Därför kommer nu tre hus att byggas med respektive 7, 9 och 11 våningar. Med detta fastighetstillskott vill Mimer kunna erbjuda moderna lägenheter och samtidigt skapa ett mer livaktigt centrum.

God byggekonomi och boendekvalité
De tre huskropparna, med sina varierande höjder, har alla ett innehåll av effektiva planlösningar och taken bildar gemensamma terasser för de boende. Andra gemensamhetsytor har utvecklats för ökad trivsel och trygghet, såsom sociala tvättstugor där de boende kan mötas och platser där barn kan aktivera sig. Bottenplan inrymmer butiker och lokaler, som tillsammans bidrar till en levande stadsdelen. Vi har arbetat utifrån strikta rationella och funktionella förutsättningar för en god byggekonomi i kombination med att fokusera på boendekvalité, stadsbyggnadskvalitéer och trygghet.

”Visionen har varit att skapa bostäder med stadsliv, gemenskap och trygghet i fokus. Målet har varit att lägenheterna ska vara anpassningsbara samt att möjliggöra för kloka val och vara hållbara. Och det har vi lyckats med!”
Erik Bruhn, Arkitekt 

Bäckby centrum, Västerås 

Uppdragsgivare:
Bostads AB Mimer 

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Hållbarhet:
Svanenmärkning. Ett intyg på en hög miljöprestanda med hänsyn till energianvändning, miljö- och hälsokrav, innemiljö och låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess.

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur

BÄCKBY CENTRUM, VÄSTERÅS

Stadsutvecklande arkitektur

Toppmoderna lägenheter med utsikt i varierande höjder med terasser ovanpå taken och gatuplan med affärslokaler som möjliggör torggatans liv och rörelse. Ett projekt som blandar god livs- och boendekvalité med god byggekonomi.

Kvarteret Bäckby i Västerås där Archus har bidragit med arkitektur och viktiga perspektiv inom hållbarhet

Fastigheter som väcker liv i stadsdelen
Med den nya detaljplanen ville både Bostads AB Mimer, staden och övriga fastighetsägare väcka nytt liv i stadsdelen Bäckby från 70-talet. Centrum behövde återfå sin forna glans och svara upp mot nutida behov. Därför kommer nu tre hus att byggas med respektive 7, 9 och 11 våningar. Med detta fastighetstillskott vill Mimer kunna erbjuda moderna lägenheter och samtidigt skapa ett mer livaktigt centrum.

God byggekonomi och boendekvalité
De tre huskropparna, med sina varierande höjder, har alla ett innehåll av effektiva planlösningar och taken bildar gemensamma terasser för de boende. Andra gemensamhetsytor har utvecklats för ökad trivsel och trygghet, såsom sociala tvättstugor där de boende kan mötas och platser där barn kan aktivera sig. Bottenplan inrymmer butiker och lokaler, som tillsammans bidrar till en levande stadsdelen. Vi har arbetat utifrån strikta rationella och funktionella förutsättningar för en god byggekonomi i kombination med att fokusera på boendekvalité, stadsbyggnadskvalitéer och trygghet.

”Visionen har varit att skapa bostäder med stadsliv, gemenskap och trygghet i fokus. Målet har varit att lägenheterna ska vara anpassningsbara samt att möjliggöra för kloka val och vara hållbara. Och det har vi lyckats med!”
Erik Bruhn, Arkitekt

Archus_Vasteras_backby-centrum_arkitektur4

Bäckby centrum, Västerås

Uppdragsgivare:
Bostads AB Mimer

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur