Sigtuna Stadsängar – Ängsparken

Föregående  projekt
archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur1
archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur2
archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur3
archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur4
archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur5
archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur6
Nästa projekt

Naturskönt landskap med praktisk samhällsfunktion

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för en ny park i utvecklingsområdet Sigtuna Stadsängar. Genom gestaltade element kommer parken uppfylla stadsdelens praktiska funktioner. 

archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur1

Ängparkens förutsättningar och behov
Området kring den nya Ängsparken omgärdas av ny bostadsbebyggelse, med vårdboende, centrumtorg, livsmedelsbutik och service. Genom parken går ett gång- och cykelstråk som knyter samman det nya bostadskvarteret, handelstorg och busshållplatser. Läget intill en cirkulationsplats där två infartsleder strålar samman är en utmaning för utformningen av projektet. Parken behöver dessutom gestaltas med funktion av fördröjningsmagasin för stadsdelens dagvatten vid kraftiga skyfall — ett behov som Archus kompetens kan svara upp mot.

En hållbar park för samhälle och boende
Archus lösning kommer svara upp mot behovet av grönska, växtlighet, dagvatten och social hållbarhet. Parkens gröna del utformas med en skålad ängsyta, en så kallad torrdamm som rymmer stora mängder dagvatten och mjukt formade kullar som skapar skydd mot den närliggande vägen. Områdets befintliga karaktärsväxter återplanteras i parken för att gynna den biologiska mångfalden och en träbrygga byggs vid torrdammen utrustad med sittplatser i det soliga läget. Gångstråket kopplas till bostadskvarteret, för att också vårdboendet ska ges möjlighet att glädjas åt parken. Parken blir också ett tillskott för bygdens lokala aktörer, med det lokala gymmet som redan nu planerar för utomhusaktiviteter i grönområdet.

”Det är spännande att man drivit upp nya fruktträd av sticklingar från den ca 200 år gamla apeln som växer i området och att de nya träden nu ska planteras ut i parken. Sorten har fått namnet Sigtuna Sur.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA och uppdragsansvarig

Sigtuna Stadsängar – Ängsparken 

Uppdragsgivare:
Bonava Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

Status:
2020

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA

SIGTUNA STADSÄNGAR – ÄNGSPARKEN

Naturskönt landskap med praktisk samhällsfunktion

Archus landskapsarkitekter har på uppdrag av Bonava och Sigtuna kommun tagit fram programskisser och bygghandlingar för en ny park i utvecklingsområdet Sigtuna Stadsängar. Genom gestaltade element kommer parken uppfylla stadsdelens praktiska funktioner.

archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur1

Ängparkens förutsättningar och behov
Området kring den nya Ängsparken omgärdas av ny bostadsbebyggelse, med vårdboende, centrumtorg, livsmedelsbutik och service. Genom parken går ett gång- och cykelstråk som knyter samman det nya bostadskvarteret, handelstorg och busshållplatser. Läget intill en cirkulationsplats där två infartsleder strålar samman är en utmaning för utformningen av projektet. Parken behöver dessutom gestaltas med funktion av fördröjningsmagasin för stadsdelens dagvatten vid kraftiga skyfall — ett behov som Archus kompetens kan svara upp mot.

En hållbar park för samhälle och boende
Archus lösning kommer svara upp mot behovet av grönska, växtlighet, dagvatten och social hållbarhet. Parkens gröna del utformas med en skålad ängsyta, en så kallad torrdamm som rymmer stora mängder dagvatten och mjukt formade kullar som skapar skydd mot den närliggande vägen. Områdets befintliga karaktärsväxter återplanteras i parken för att gynna den biologiska mångfalden och en träbrygga byggs vid torrdammen utrustad med sittplatser i det soliga läget. Gångstråket kopplas till bostadskvarteret, för att också vårdboendet ska ges möjlighet att glädjas åt parken. Parken blir också ett tillskott för bygdens lokala aktörer, med det lokala gymmet som redan nu planerar för utomhusaktiviteter i grönområdet.

”Det är spännande att man drivit upp nya fruktträd av sticklingar från den ca 200 år gamla apeln som växer i området och att de nya träden nu ska planteras ut i parken. Sorten har fått namnet Sigtuna Sur.”
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA och uppdragsansvarig

archus_sigtuna-stadsangar_angsparken_landskapsarkitektur3

Sigtuna Stadsängar – Ängsparken

Uppdragsgivare:
Bonava Sigtuna kommun

Ort:
Sigtuna

Status:
2020

Team:
Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt LAR/MSA