Kvarteret Förseglet, Västerås

Föregående  projekt
archus_vasteras_forseglet_arkitektur1NY
Archus_Västerås_Förseglet_Arkitektur2n
Archus_Vasteras_Forseglet_Arkitektur_n1
Archus_Vasteras_Forseglet_Arkitektur_n2
Archus_Vasteras_Forseglet_Arkitektur_n3
Nästa projekt

Bostäder i välplanerat landskap

Västerås sjönära utvecklingsområde Öster Mälarstrand kommer på sikt rymma 6000 boenden och Archus planerade kvarter Förseglet rymmer runt 1100 av dessa. Visionen med Förseglet är ett bilfritt kvarter med flera hustyper, lokaler och aktivitets- och umgängesytor. 

archus_vasteras_forseglet_arkitektur1NY

En lösning för det gamla och nya Västerås
Uppdragets har varit utmanade då fastigheten utgör en gräns mellan den befintliga staden och den nya stadsdelen. Därför har fastighetslösningen behövt ta hänsyn till en stor variation av begränsningar och möjligheter, som siktlinjer, naturvärden, buller, parkeringar och att få fram en tillgänglig stadsstruktur som blir en länk mellan det befintliga och nya.

Plan för alla ytor
Archus lösning var att bygga två storgårdskvarter på varsin sida om en central gåfartsgata. De stora kvarteren omsluts av byggnader i varierande form och täthet beroende på dess placering mot buller, naturvärden och dagsljus. Gårdarna är fyllda av olika aktivitetsytor för alla åldrar. Inne på gården skall också stora cykelhus uppföras och cykelhusens tak kommer rymma plats för aktivitets- och umgängesytor. Fastighetens höjdskillnad gav möjlighet till en stor parkeringsanläggning under de stora gårdarna utan att man behöver schakta sig ner. Nivåskillnaden mellan bjälklagen har utnyttjats till fördel för att skapa varierande platsbildningar. En strategisk placering av träd, där jorddjupet är som störst, skapar goda förutsättningar för trädens utveckling och grönskande kvarter. 

Förseglet, Västerås 

Uppdragsgivare:
Bostad AB Mimer

Ort:
Västerås

Status:
Laga kraft 2018

Team:
Erik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Ingalill Nahringbauer, Landskapsarkitekt LAR/MSA

KVARTERET FÖRSEGLET, VÄSTERÅS

Bostäder i välplanerat landskap

Västerås sjönära utvecklingsområde Öster Mälarstrand kommer på sikt rymma 6000 boenden och Archus planerade kvarter Förseglet rymmer runt 1100 av dessa. Visionen med Förseglet är ett bilfritt kvarter med flera hustyper, lokaler och aktivitets- och umgängesytor.

archus_vasteras_forseglet_arkitektur1NY

En lösning för det gamla och nya Västerås
Uppdragets har varit utmanade då fastigheten utgör en gräns mellan den befintliga staden och den nya stadsdelen. Därför har fastighetslösningen behövt ta hänsyn till en stor variation av begränsningar och möjligheter, som siktlinjer, naturvärden, buller, parkeringar och att få fram en tillgänglig stadsstruktur som blir en länk mellan det befintliga och nya.

Plan för alla ytor
Archus lösning var att bygga två storgårdskvarter på varsin sida om en central gåfartsgata. De stora kvarteren omsluts av byggnader i varierande form och täthet beroende på dess placering mot buller, naturvärden och dagsljus. Gårdarna är fyllda av olika aktivitetsytor för alla åldrar. Inne på gården skall också stora cykelhus uppföras och cykelhusens tak kommer rymma plats för aktivitets- och umgängesytor. Fastighetens höjdskillnad gav möjlighet till en stor parkeringsanläggning under de stora gårdarna utan att man behöver schakta sig ner. Nivåskillnaden mellan bjälklagen har utnyttjats till fördel för att skapa varierande platsbildningar. En strategisk placering av träd, där jorddjupet är som störst, skapar goda förutsättningar för trädens utveckling och grönskande kvarter.

Archus_Västerås_Förseglet_Arkitektur2n

Förseglet, Västerås

Uppdragsgivare:
Bostad AB Mimer

Ort:
Västerås

Status:
Laga kraft 2018

Team:
Erik Bruhn, VD Archus ArkitekturErik Bruhn, VD Archus Arkitektur
Ingalill Nahringbauer, Landskapsarkitekt LAR/MSA