Föregående  projekt
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Archus
Nästa projekt

Västerås modernaste inne- och utomhuskontor

Innanför den bevarade fasaden, till det som förr var Metallverken, växer en helt ny ministadsdel fram med kontor i innovativa tappningar. Ringlande gränder med park, torg och spännande småskaliga platsbildningar mellan husen i varierande höjder utgör idag Koppartorget. 

Archus

Utmaningarna i Koppartorgets tredje etapp
Projektet Koppartorget har byggts i två tidigare etapper där lokaler för service, restauranger och kontor har upprättats. Uppdraget för den tredje etappen i Koppartorget innefattar att skapa ett spännande, effektivt och flexibelt kontorshus, med en välgenomtänkt och gestaltad utemiljö. Utmaningarna ligger i den kulturhistoriskt känsliga platsen, höga krav på arkitekturens gestaltning och att skapa ett hus som uppnår Miljöbyggnad guld.

Kontorsbyggnad med kontinental inspiration
Huset i vinkel är uppdelat i tre volymer som alla har olika uttryck i materialval, fönstersättning och detaljering. Ovanpå en av huskropparna finns Västerås enda utomhuskontor på cirka 200 kvadratmeter. Här kan Castellums hyresgäster arbeta utomhus större delen av året. Intill huset finns Koppartorget; en piazza inspirerad av sydeuropeiska minitorg, omslutet av höga byggnader. Resultatet har således blivit en iögonfallande byggnad som reser sig ur Metallverkens gamla produktionslänga och utgör en ny årsring i Kopparlundens historia, krönt med Miljöbyggnad guld.

”Koppartorget TRE är inte ett standardkontorshus, utan snarare en hel stad i en och samma byggnad.”
Andreas Mallsten, designer

Koppartorget TRE 

Uppdragsgivare:
Castellum

Ort:
Västerås

Status:
2019

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Guld

Team:
Andreas Mallsten, designer
Elisabeth Hagströmer, Landskapsarkitekt LAR/MSA

KOPPARTORGET TRE

Västerås modernaste inne- och utomhuskontor

Innanför den bevarade fasaden, till det som förr var Metallverken, växer en helt ny ministadsdel fram med kontor i innovativa tappningar. Ringlande gränder med park, torg och spännande småskaliga platsbildningar mellan husen i varierande höjder utgör idag Koppartorget.

Archus

Utmaningarna i Koppartorgets tredje etapp
Projektet Koppartorget har byggts i två tidigare etapper där lokaler för service, restauranger och kontor har upprättats. Uppdraget för den tredje etappen i Koppartorget innefattar att skapa ett spännande, effektivt och flexibelt kontorshus, med en välgenomtänkt och gestaltad utemiljö. Utmaningarna ligger i den kulturhistoriskt känsliga platsen, höga krav på arkitekturens gestaltning och att skapa ett hus som uppnår Miljöbyggnad guld.

Kontorsbyggnad med kontinental inspiration
Huset i vinkel är uppdelat i tre volymer som alla har olika uttryck i materialval, fönstersättning och detaljering. Ovanpå en av huskropparna finns Västerås enda utomhuskontor på cirka 200 kvadratmeter. Här kan Castellums hyresgäster arbeta utomhus större delen av året. Intill huset finns Koppartorget; en piazza inspirerad av sydeuropeiska minitorg, omslutet av höga byggnader. Resultatet har således blivit en iögonfallande byggnad som reser sig ur Metallverkens gamla produktionslänga och utgör en ny årsring i Kopparlundens historia, krönt med Miljöbyggnad guld.

”Koppartorget TRE är inte ett standardkontorshus, utan snarare en hel stad i en och samma byggnad.”
Andreas Mallsten, designer

Archus

Koppartorget TRE

Uppdragsgivare:
Castellum

Ort:
Västerås

Status:
2019

Hållbarhet:
Miljöbyggnad Guld

Team:
Andreas Mallsten, designer
Elisabeth Hagströmer, Landskapsarkitekt LAR/MSA

designer