Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Ett huvudkontor redo att expandera

Lidl Sverige befinner sig i en expansiv fas. 187 butiker kommer inom en tioårsperiod bli sammanlagt 300. För att främja denna expansion behöver ledning och stab för Lidl Sverige ett nytt huvudkontor.

archus_barkaby_arkitektur_lidl-huvudkontor-1NY

Hållbart för expansion och miljön
Lidl Sveriges ledning och stab sitter idag utspritt på olika adresser. För att möta framtida behov bestämde sig Lidl 2015 för att ta fram underlag för ett nytt huvudkontor i Sverige. Kontoret skall hålla höga krav på hållbarhet och energieffektivitet och vara ett starkt stöd där de cirka 300 medarbetarna ska samlas under ett och samma tak. På sikt räknar man med cirka 600 medarbetare totalt. I anslutning till huvudkontoret ska också en butik uppföras. Totalt handlar det om en expansion på strax under 28 000 kvadratmeter, bruttoarea.

Kontor med strategisk läge
Archus har fått i uppdrag att lokalisera mark, gestalta och projektera det nya huvudkontoret. Platsen blev det expansiva Barkarbystaden med närhet till strategiska kommunikationer och ett attraktivt läge intill E18. Kontoret ska inte bara vara ett av de mest hållbara, utan genom sin gestaltning kännas som ett andra hem för medarbetarna. Inflyttning beräknas ske under Q3 2020.

 

Lidls Huvudkontor

Kategori:
Kontor

Kompetens:
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Lidl Sverige

Ort:
Järfälla

År:
2015 – pågående

Hållbarhetsvinkel:
Breeam Excellent

Kontaktperson:
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

LIDL HUVUDKONTOR

Ett huvudkontor redo att expandera

Lidl Sverige befinner sig i en expansiv fas. 187 butiker kommer inom en tioårsperiod bli sammanlagt 300. För att främja denna expansion behöver ledning och stab för Lidl Sverige ett nytt huvudkontor.

archus_barkaby_arkitektur_lidl-huvudkontor-1NY

Hållbart för expansion och miljön
Lidl Sveriges ledning och stab sitter idag utspritt på olika adresser. För att möta framtida behov bestämde sig Lidl 2015 för att ta fram underlag för ett nytt huvudkontor i Sverige. Kontoret skall hålla höga krav på hållbarhet och energieffektivitet och vara ett starkt stöd där de cirka 300 medarbetarna ska samlas under ett och samma tak. På sikt räknar man med cirka 600 medarbetare totalt. I anslutning till huvudkontoret ska också en butik uppföras. Totalt handlar det om en expansion på strax under 28 000 kvadratmeter, bruttoarea.

Kontor med strategisk läge
Archus har fått i uppdrag att lokalisera mark, gestalta och projektera det nya huvudkontoret. Platsen blev det expansiva Barkarbystaden med närhet till strategiska kommunikationer och ett attraktivt läge intill E18. Kontoret ska inte bara vara ett av de mest hållbara, utan genom sin gestaltning kännas som ett andra hem för medarbetarna. Inflyttning beräknas ske under Q3 2020.

Archus_Barkaby_Arkitektur_Lidl-huvudkontor-2NY

Lidls Huvudkontor

Kategori:
Kontor

Kompetens:
Arkitektur
Landskapsarkitektur

Uppdragsgivare:
Lidl Sverige

Ort:
Järfälla

År:
2015 – pågående

Hållbarhetsvinkel:
Breeam Excellent

Kontaktperson:
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA

e