Föregående  projekt
archus_barkaby_arkitektur_lidl-huvudkontor-1NY
Archus_Barkaby_Arkitektur_Lidl-huvudkontor-2NY
Archus_Barkaby_Arkitektur_Lidl-huvudkontor-2NY
archus-arkitektur-kommersiellt_hk-lidl13
archus-arkitektur-kommersiellt_hk-lidl14
archus-arkitektur-kommersiellt_hk-lidl12
archus-arkitektur-kommersiellt_hk-lidl16
archus-arkitektur-kommersiellt_hk-lidl15
archus-arkitektur-kommersiellt_hk-lidl17
archus_barkaby_arkitektur_lidl-huvudkontor-1NY
Nästa projekt

Ett huvudkontor redo att expandera

Lidl Sverige befinner sig i en expansiv fas och har idag strax över 200 butiker runt om i landet. För att främja denna expansion behöver ledning och stab för Lidl Sverige ett nytt huvudkontor där de kan samla alla medarbetare under ett och samma tak.

archus-arkitektur-kommersiellt_hk-lidl17

Hållbart för expansion och miljö

Lidl Sveriges ledning och stab har fram till i våras suttit utspridda på olika adresser. För att möta framtida behov bestämde sig Lidl 2015 för att ta fram underlag för ett nytt huvudkontor i Sverige. Kontoret skulle hålla höga krav på hållbarhet och energieffektivitet och vara ett starkt stöd där Lidls medarbetare, som tidigare suttit utspridda, kunde samlas under ett och samma tak. Det nya 15 000 kvadratmeter stora huvudkontoret, vars mål är att certifieras med BREEAM Excellent, har plats för totalt 600 medarbetare och är nu inflyttat och klart. I anslutning till huvudkontoret finns också en butik. Totalt handlar det om strax under 28 000 kvadratmeter bruttoarea.

Archus fick i uppdrag att lokalisera mark, gestalta och projektera det nya huvudkontoret. Platsen är den expansiva Barkarbystaden med närhet till strategiska kommunikationer och ett attraktivt läge intill E18. Kontoret ska inte bara vara ett av de mest hållbara, utan genom sin gestaltning kännas som ett andra hem för medarbetarna.

”Vilken fantastisk resa vi fått dela med Lidl i skapandet av ett nytt kontor. Från etableringssök, koncept via programarbete och projektering till färdig byggnad. Kontoret och den nya butiken bredvid är fina referenser väl värda att besöka. Vi är stolta och glada för det förtroende vi har fått i uppdraget som generalkonsult och önskar Lidl och Lidls medarbetare  många framgångsrika år i de nya lokalerna.”

Johnnie Pettersson, Archus

Lidls huvudkontor

Uppdragsgivare:
Lidl Sverige

Ort:
Järfälla

Status:
2015-2020

Hållbarhet:
BREEAM Excellent

Team:
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Magnus Leksell, landskapsarkitekt LAR/MSA

LIDL HUVUDKONTOR

Ett huvudkontor redo att expandera

Lidl Sverige befinner sig i en expansiv fas. 187 butiker kommer inom en tioårsperiod bli sammanlagt 300. För att främja denna expansion behöver ledning och stab för Lidl Sverige ett nytt huvudkontor.

Archus

Hållbart för expansion och miljö

Lidl Sveriges ledning och stab har fram till i våras suttit utspridda på olika adresser. För att möta framtida behov bestämde sig Lidl 2015 för att ta fram underlag för ett nytt huvudkontor i Sverige. Kontoret skulle hålla höga krav på hållbarhet och energieffektivitet och vara ett starkt stöd där Lidls medarbetare, som tidigare suttit utspridda, kunde samlas under ett och samma tak. Det nya 15 000 kvadratmeter stora huvudkontoret, vars mål är att certifieras med BREEAM Excellent, har plats för totalt 600 medarbetare och är nu inflyttat och klart. I anslutning till huvudkontoret finns också en butik. Totalt handlar det om strax under 28 000 kvadratmeter bruttoarea.

Archus fick i uppdrag att lokalisera mark, gestalta och projektera det nya huvudkontoret. Platsen är den expansiva Barkarbystaden med närhet till strategiska kommunikationer och ett attraktivt läge intill E18. Kontoret ska inte bara vara ett av de mest hållbara, utan genom sin gestaltning kännas som ett andra hem för medarbetarna.

”Vilken fantastisk resa vi fått dela med Lidl i skapandet av ett nytt kontor. Från etableringssök, koncept via programarbete och projektering till färdig byggnad. Kontoret och den nya butiken bredvid är fina referenser väl värda att besöka. Vi är stolta och glada för det förtroende vi har fått i uppdraget som generalkonsult och önskar Lidl och Lidls medarbetare  många framgångsrika år i de nya lokalerna.”

Johnnie Pettersson, Archus

Archus

Lidls Huvudkontor

Uppdragsgivare:
Lidl Sverige

Ort:
Järfälla

Status:
2015 – pågående

Hållbarhet:
Breeam Excellent

Team:
Mattias Fredberg, arkitekt SAR/MSA
Johnnie Pettersson, senior affärsutvecklare
Magnus Leksell, Landskapsarkitekt LAR/MSA