Föregående  projekt
Nästa projekt
Slider

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv 

Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett stängt industriområde till ett modern arbetsplats och boendeområde.

kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling5

Underlag för att bygga visioner
Kopparlunden ska utvecklas till en levande stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning förhandlar fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanen. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

Kopparlunden i framtiden
Området ska på sikt utvecklas till nya ytor på över 300 000 kvm innehållande bostäder, kontor, handel, skola mm. Archus är helhetssamordnare och samverkar tätt med Västerås Stad.

Kopparlunden, Västerås

Uppdragsgivare:
Castellum
Klövern
Peab Bostad
Avansmaskin
Balder
Riksbyggen
SveaReal
Peab
Nyfosa
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development

KOPPARLUNDEN, VÄSTERÅS

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv 

Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett stängt industriområde till ett modern arbetsplats och boendeområde.

kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling1

Underlag för att bygga visioner
Kopparlunden ska utvecklas till en levande stadsdel med såväl bostäder som arbetsplatser och kulturlokaler. Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning förhandlar fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanen. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram.

Kopparlunden i framtiden
Området ska på sikt utvecklas till nya ytor på över 300 000 kvm innehållande bostäder, kontor, handel, skola mm. Archus är helhetssamordnare och samverkar tätt med Västerås Stad.

kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling5

Kopparlunden, Västerås

Uppdragsgivare:
Castellum
Klövern
Peab Bostad
Avansmaskin
Balder
Riksbyggen
SveaReal
Peab
Nyfosa
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Team:
Michael Larsson, VD Archus Development