Föregående  projekt
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling7
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling6
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling5
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling4
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling3
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling2
kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling1
Nästa projekt

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv 

Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett stängt industriområde till ett modern arbetsplats och boendeområde.

kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling5

Stadsdel på historisk plats 

Kopparlunden är en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse och på ett unikt sätt visar industrihistorien i Sverige. Samspelet mellan historien och framtiden är viktig och central fråga genomgående i projektet. 

Kopparlunden i morgon 

Tillsammans skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel. Utvecklingen i Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan är planerat. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare. Det är viktigt att lyfta fram kulturarvet samtidigt som behovet för framtiden kan beaktas.  

Den 2 september 2021 antog kommunfullmäktige de tre detaljplanerna Syd, Mitt och Norr för Kopparlunden, den sista detaljplanen Öst utvecklas nu i ett senare skede. De tre detaljplanerna omfattar cirka 350 000 kvm innehållande 1 700 bostäder och plats för butiker, kontor och förskolor. Byggstart väntas ske i slutet av 2022 eller under 2023. De nya detaljplanerna ger förutsättning att omvandla Kopparlunden till en blandad stadsbebyggelse. De ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar. Visionen för Kopparlunden är en levande, unik, öppen, tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsdel. 

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv  

Archus är helhetssamordnare och samverkar tätt med fastighetsägarna och Västerås Stad. Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett industri- och arbetsplatsområde till en modern stadsdel med arbetsplatser och bostäder. Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning förhandlar fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanerna. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram. Nu pågår nästa steg där genomförandefrågor nu realiseras. 

Kopparlunden, Västerås

Uppdragsgivare:
Castellum
Corem
Peab Bostad
Avansmaskin
Balder
Riksbyggen
SveaReal
Nyfosa
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Kontaktperson:
Michael Larsson, vd Archus Development

KOPPARLUNDEN, VÄSTERÅS

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv 

Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett stängt industriområde till ett modern arbetsplats och boendeområde.

kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling1

Stadsdel på historisk plats 

Kopparlunden är en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse och på ett unikt sätt visar industrihistorien i Sverige. Samspelet mellan historien och framtiden är viktig och central fråga genomgående i projektet. 

Kopparlunden i morgon 

Tillsammans skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel. Utvecklingen i Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan är planerat. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare. Det är viktigt att lyfta fram kulturarvet samtidigt som behovet för framtiden kan beaktas.  

Den 2 september 2021 antog kommunfullmäktige de tre detaljplanerna Syd, Mitt och Norr för Kopparlunden, den sista detaljplanen Öst utvecklas nu i ett senare skede. De tre detaljplanerna omfattar cirka 350 000 kvm innehållande 1 700 bostäder och plats för butiker, kontor och förskolor. Byggstart väntas ske i slutet av 2022 eller under 2023. De nya detaljplanerna ger förutsättning att omvandla Kopparlunden till en blandad stadsbebyggelse. De ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar. Visionen för Kopparlunden är en levande, unik, öppen, tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsdel. 

Projektsamordnare med 40-årsperspektiv  

Archus är helhetssamordnare och samverkar tätt med fastighetsägarna och Västerås Stad. Samtliga fastighetsägare i Kopparlunden har engagerat oss för att driva deras frågor kring utvecklingen av Kopparlunden. Ett område som ska omställas från ett industri- och arbetsplatsområde till en modern stadsdel med arbetsplatser och bostäder. Här handlar det om att Archus för fastighetsägarnas räkning förhandlar fram kostnadsfördelning för exploatering av gator, parkmark, parkeringar samt driver på detaljplanerna. Archus arbetar fram förslag på hur den juridiska situationen kring befintliga gemensamhetsanläggningar ska förändras när området växer fram. Nu pågår nästa steg där genomförandefrågor nu realiseras. 

kopparlunden_vasteras_stadsutveckling_affarsutveckling5

Kopparlunden, Västerås

Uppdragsgivare:
Castellum
Corem
Peab Bostad
Avansmaskin
Balder
Riksbyggen
SveaReal
Nyfosa
Kungsleden

Ort:
Västerås

Status:
Pågående

Kontakperson:
Michael Larsson, vd Archus Development